Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Zelená hvězda a vzdělávání

Karel Kreuzinger

1. Září 2008

Zelená hvězda

Stejně jako v minulých letech i v letošním roce připravují Zelené hvězdy ve spolupráci s Aesculap Akademií vzdělávání svých zákazníků.

Po zkušenostech z loňského roku a na základě ohlasu mezi účastníky kurzů se Zelené hvězdy opět zaměřily na zdravotní sestry z Domovů pro seniory, Domácí péče, Ústavně sociální péče a podobných zařízení.

Různorodost zákazníků Zelených hvězd a z ní plynoucí široké spektrum návštěvníků kurzů a seminářů si žádá věnovat velkou pozornost obsahovému zaměření. Pro letošní rok byla zvolena dvě témata - Dezinfekce a hygiena a Vlhké hojení ran.

Pro většinu těchto kurzů je charakteristické, že jsou pro ně využívány prostory a technické zázemí zařízení, ze kterých se rekrutují jejich účastníci.

Vzdělávací akce jsou zaměřeny na seznámení účastníků se zdravotnickým materiálem a jeho praktickým využitím. Proti minulým letům došlo ke kvalitativnímu posunu v obsahové úrovni kurzů, především díky aktivnímu podílu obchodních zástupců divize OPM.

Je zřejmé, že forma vzdělávání, postavená na úzké spolupráci Zelených hvězd a společnosti B. Braun Medical, se ubírá správným směrem, a stává se tak velmi dobrým, byť nepřímým marketingovým nástrojem.

Karel Kreuzinger
divize OPM

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník