Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zelená hvězda Rakovník vzdělává

1. Únor 2008

Zelená hvězda Rakovník vzdělává

Vzdělání a vzdělávání jsou pojmy, které nás provázejí v posledních letech na každém kroku. Lékaři i sestry mají možnost využívat řadu kvalitních seminářů, které navštěvují nejen kvůli kreditním bodům, ale především kvůli získání nejnovějších informací v různých terapeutických oblastech jak pro nemocniční, tak
pro mimonemocniční klientelu.

Odbornými garanty těchto kurzů jsou přednášející z nemocnic i mimonemocničních zařízení, které doplňují produktoví specialisté ze společnosti B. Braun Medical. A toto vše probíhá pod záštitou Aeskulap Akademie. Pro řadu těchto kurzů jsou využívány prostory a technická zázemí různých zdravotnických zařízení, mezi nimiž významné místo zaujímá Rehabilitační ústav v Kladrubech, s nímž spolupracuje i Zelená hvězda Rakovník, která právě zde 8. listopadu loňského roku uspořádala seminář na téma „Dezinfekce a hygiena, hojení ran“.

V Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, který se nachází nedaleko Vlašimi, se léčí klienti po úrazech a operacích pohybového a nervového ústrojí. Posláním tohoto ústavu je poskytování komplexní rehabilitační léčby s cílem umožnit klientům návrat do společenského a pracovního procesu a také zkracovat pracovní neschopnost. Současně je toto zařízení již dlouhodobě a pravidelně využíváno pro přednášky, semináře a kurzy, informující širokou zdravotnickou veřejnost o novinkách v oboru, a zvou se sem pravidelně i různé zdravotnické firmy na představování svých výrobků, které zde lze dlouhodobě testovat přímo při léčbě klientů.

Téma semináře „Dezinfekce a hygiena, hojení ran“ bylo pro různá zdravotnická a rehabilitační zařízení atraktivní a zároveň aktuální. S velkým zájmem o tuto problematiku korespondovala i nezvykle vysoká účast 130 pracovníků z různých zdravotnických zařízení Středočeského kraje. Celý seminář zahájil a moderoval pan Karel Kreuzinger, který zúčastněným přiblížil síť prodejen a výdejen zdravotnických potřeb Zelená hvězda, která již několik let funguje jako partner společnosti B. Braun Medical na mimonemocničním trhu. Aktivity Zelených hvězd jsou dnes již tak široké, že zahrnují téměř všechny produktové oblasti, a nikoli jen výrobky značky B. Braun.

Dalším přednášejícím ze společnosti B. Braun Medical byla Mgr. Romana Mrázová, která se zaměřila na aktuální poznatky v oblasti hojení ran a ukázala na rozdíly mezi jednotlivými terapeutickými materiály. Ing. Vladimír Čepelka erudovaně i vtipně na praktických příkladech rozebral úroveň dezinfekce a hygieny ve zdravotnických zařízeních. Předvedl také řadu výrobků B. Braun z tohoto sortimentu, demonstroval jejich použití a seznámil přítomné i s výsledky hodnocení výrobků odbornou veřejností a hygieniky. Na závěr představil novinky z oblasti výrobků zaměřených na zvládání inkontinence. Tato přednáška vzbudila mezi účastníky kongresu značný zájem, neboť se mnozí přítomní na svých pracovištích s touto problematikou běžně setkávají a jsou postaveni před úkol, jak se s ní co nejlépe vyrovnat. Zájem o přednášenou tematiku se projevil v dlouhotrvající diskuzi.

Celkově byl kongres účastníky velice kladně hodnocen jako informačně přínosná akce na vysoké odborné i organizační úrovni. Po dohodě s hlavní sestrou Rehabilitačního ústavu Kladruby, paní Marií Hanelovou, na seminář navážeme konkrétní spoluprací v oblasti hojení ran, dezinfekce a hygieny. Zároveň nevylučujeme i možnost v Rehabilitačním ústavu Kladruby prakticky vyzkoušet nové inkontinenční pomůcky.

Markéta Šragová
Zelená hvězda Rakovník

Marie Hanelová
Rehabilitační ústav Kladruby

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče