Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zelená hvězda a vzdělávání

1. Září 2008

Zelená hvězda a vzdělávání

Stejně jako v minulých letech i v letošním roce připravují Zelené hvězdy ve spolupráci s Aesculap Akademií vzdělávání svých zákazníků.

Po zkušenostech z loňského roku a na základě ohlasu mezi účastníky kurzů se Zelené hvězdy opět zaměřily na zdravotní sestry z Domovů pro seniory, Domácí péče, Ústavně sociální péče a podobných zařízení.

Různorodost zákazníků Zelených hvězd a z ní plynoucí široké spektrum návštěvníků kurzů a seminářů si žádá věnovat velkou pozornost obsahovému zaměření. Pro letošní rok byla zvolena dvě témata - Dezinfekce a hygiena a Vlhké hojení ran.

Pro většinu těchto kurzů je charakteristické, že jsou pro ně využívány prostory a technické zázemí zařízení, ze kterých se rekrutují jejich účastníci.

Vzdělávací akce jsou zaměřeny na seznámení účastníků se zdravotnickým materiálem a jeho praktickým využitím. Proti minulým letům došlo ke kvalitativnímu posunu v obsahové úrovni kurzů, především díky aktivnímu podílu obchodních zástupců divize OPM.

Je zřejmé, že forma vzdělávání, postavená na úzké spolupráci Zelených hvězd a společnosti B. Braun Medical, se ubírá správným směrem, a stává se tak velmi dobrým, byť nepřímým marketingovým nástrojem.

Karel Kreuzinger
divize OPM

Karel Kreuzinger
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče