Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zdravotnictví podraží, stoupají ceny surovin, komponentů i dopravy

9. Prosinec 2021

Zdravotnictví podraží, stoupají ceny surovin, komponentů i dopravy

zdražování ve zdravotnictví

Zdravotnictví napříč obory čeká na začátku příštího roku zdražování. Dotkne se jak léčiv, tak zdravotnických prostředků.

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

Největší nárůst zaznamenaly ceny pryskyřic, jako je polypropylen (PP), akrylonitril-butadien-styrenový kopolymer (ABS), polyethylen (PE) a polyvinylchlorid (PVC). Jsou nedílnou součástí většiny zdravotnických výrobků a jejich cena stoupla zhruba o 50 %. Podobně zdražil hliník, který se používá u řady zdravotnických prostředků a obalů léčiv. O desítky procent vzrostly rovněž ceny nerezové oceli používané pro zásobníky a také kobaltu, z něhož se dělají například implantáty pro kolenní a kyčelní klouby.

Ceny surovin stoupají z mnoha důvodů. Hlavním je zřejmě fakt, že po přechodu prvních vln pandemie stoupla globální poptávka po surovinách o desítky, u některých komodit o stovky procent.

„Ceny surovin stoupají z mnoha důvodů. Zdá se ale, že tím hlavním je zkrátka fakt, že po přechodu prvních vln pandemie stoupla globální poptávka po surovinách o desítky, u některých komodit o stovky procent,“ vysvětluje PharmDr. Jiří Lukeš. Stejně jako suroviny zdražují i komponenty do přístrojů, jako jsou infuzní pumpy, dávkovače, dialyzační přístroje nebo třeba napájecí systémy.

V průměru jde o nárůst cen ve výši 5–20 %, ale u některých součástek, které jsou extrémně žádané, vzrostla cena až padesátinásobně. Ekonomové očekávají další růst cen obalových materiálů a dopravy. „Protože zdražují pohonné hmoty, rostou náklady na automobilovou dopravu. Nejhorší je ale lodní doprava mezi Evropou, Asií a Amerikou, kde cena dopravních kontejnerů stoupla až o 500 % a očekáváme další nárůst,“ pokračuje PharmDr. Jiří Lukeš.

Do celosvětově stoupajících cen navíc vstoupila nová pravidla Evropské unie, která upravují klinické hodnocení, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků, a také nová Směrnice EU o padělaných léčivých přípravcích (Track & Trace), která zavádí harmonizovaná evropská opatření pro boj proti padělání léčivých přípravků.

Na straně výrobců léčiv a zdravotnických prostředků zvedla implementace těchto pravidel administrativní náklady zhruba o 13 %. „Zdražování není nikdy a v ničem populární krok. Abychom ale byli schopni dodržet závazky, bude muset i společnost B. Braun revidovat stávající ceník. Nový bude v platnosti od ledna 2022 a změna se bude týkat těch produktů, které se neřídí platnou písemnou smlouvou,“ uzavírá člen vedení Skupiny B. Braun Jiří Lukeš.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun

Významní čeští nefrologové po zahájení očkování proti covidu-19 oslovili Ministerstvo zdravotnictví, aby při vakcinaci zařadilo do prioritních skupin i dialyzované pacienty. Přístup k očkování se podařilo zajistit a dialyzovaní už mají dostupnější i preventivní léčbu.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun