Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Zástava krvácení s QuikClot Pad - první zkušenosti v porodnictví

31. Leden 2013

Zástava krvácení s QuikClot Pad - první zkušenosti v porodnictví

"S obvazem QuikClot Pad jsme zastavili krvácení zmnožené cévní pleteně, a vyhnuli se tak provedení hysterektomie." První zkušenosti s hemostatickým obvazem z FN Hradec Králové.

 

Prostřednictvím zástupkyně společnosti B. Braun jsem byl seznámen s novinkou v oblasti lokální hemostázy - obvazem QuikClot Pad. Jedná se lokální hemostatický nevstřebatelný obvaz, který se dodává v několika velikostech. Co se týče jeho využití v gynekologii a porodnictví, uvažoval jsem o jeho aplikaci při krvácení z děložního čípku po operační plastice a dále při radikálních gynekologických výkonech. O jeho použití v porodnictví jsem nepřemýšlel.

Poté jsem po několika dnech během pohotovostní služby řešil profúzní krvácení z dutiny děložní několik hodin po nekomplikovaném císařském řezu. Vzhledem k tomu, že stav nebyl řešitelný konzervativně, přikročili jsme k operační revizi. V dutině děložní byl nalezen zdroj krvácení, a to zmnožená cévní pleteň o průměru cca 5 cm na zadní stěně děložní, která krvácela. Aplikace uterotonik do ložiska byla bez efektu, a tak jsem zvažoval provedení hysterektomie. Nakonec mě napadlo zkusit použít ještě QuikClot Pad - hemostatický obvaz. Do dutiny děložní jsem na ložisku přiložil QuikClot Pad a pevně tamponoval, roušku jsme udržovali pod tlakem asi 15 minut. K mému údivu bylo po odstranění roušky krvácení zvládnuté a mohli jsme přistoupit k ukončení operace. Pacientka se zhojila per primam, krvácení již nenastalo.

Závěrem mohu konstatovat, že na podkladě naší zkušenosti je možné novinku QuikClot Pad použít kromě předpokládaných situací i k řešení urgentních porodnických stavů.


MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D.
primář Porodnicko-gynekologické kliniky FN Hradec Králové

MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D.
primář Porodnicko-gynekologické kliniky FN Hradec Králové
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory