Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Z růžové lékárny ke globálnímu podnikání

1. Leden 2008

Z růžové lékárny ke globálnímu podnikání

O dlouhé tradici jedné z největších rodinných firem světa - B. Braun

Historie

Když 23. června roku 1839 kupoval Julius Wilhelm Braun „Růžovou lékárnu“ v německém Melsungenu, nemohl tušit, co jeho podnikatelský záměr způsobí. Svým skromným podnikáním, k němuž přidal obchod s léčivými bylinami, který fungoval prostřednictvím spolehlivé německé pošty, však položil základ jedné z celosvětově i na českém trhu největších firem ve zdravotnictví.

Po dvaceti pěti letech, v roce 1864, předal Julius Wilhelm Růžovou lékárnu se zasilatelstvím svému nejstaršímu synovi Bernhardovi. Ani ten se nespokojil se samotnou prodejnou a rozšířil její sortiment o vlastní zdravotnické výrobky, kterým kralovaly tehdy nesmírně populární tyčinky proti migrénám přecitlivělých dam. Právě za Bernharda Brauna rodinná firma vstoupila poprvé do historie, když jako jedna z prvních začala také s výrobou prvních náplastí anglického typu. Ty ale měly k dnešní leukoplasti či rychloobvazům daleko - jejich základ tvořila pasta z rybích plynových měchýřů nanesená na pruh taftové látky.

Úspěch vlastního zdravotnického materiálu vedl B. Braun ke dvěma zásadním krokům, které proběhly v roce 1867. Nejprve došlo k oddělení lékárny a manufaktury zdravotnických výrobků do samostatných „divizí“, a následně B. Braun zaregistroval tuto variantu svého jména jako název své společnosti v obchodním rejstříku.

Kulatý rok 1900 předznamenal nejen nové století, ale také výměnu generací ve společnosti B. Braun - otěže do svých rukou převzal syn Bernharda Brauna Carl. Za jeho působení začal před sto lety B. Braun průmyslově vyrábět první sterilní vlákna pro chirurgické šití - katgut, s nímž se v chirurgii setkáváme i dnes díky jeho schopnosti vstřebávat se do tkání, jež spojuje.

Carl Braun sortiment firmy ještě několikrát rozšířil. V roce 1914 nově založená mechanická dílna představila zářivku pro osvětlení operačního prostoru nebo přístroje pro měření krevního tlaku. Carl Braun se však nesoustředil jen na nové produkty - v roce 1916 začal vydávat odborný časopis Melsungen Medizinischen Mitteilungen a v roce 1923 zahájila činnost firemní nemocenská pokladna. Ještě před úmrtím Carla Brauna otevřela firma svou první zahraniční výrobnu v italském Miláně.

V roce 1929 nastupuje do vedení rodinné firmy B. Braun syn Carla Brauna Otto, který hned po svém nástupu reaguje na sociální podmínky v Německu a zakládá pokladnu pro podporu spolupracovníků trpících nouzí. V roce 1930 firma představuje Sterofundin, jenž tvoří základ všech budoucích infúzních roztoků značky B. Braun. V meziválečných letech firma zvládla představit také syntetické vlákno Synthofil A pro chirurgické šití a stejné označení převzaly i moderní materiály pro chirurgické šití v současné nabídce společnosti.

V roce 1937 firemní management dostává posilu v osobě Bernda Brauna, nejmladšího syna Carla Brauna, jenž měl lékařský diplom a začal v rodinném podniku pracovat jako vědecký šéf. Navázal tak na tradici úzké spolupráce firmy s lékaři a zdravotnickým personálem, která je jedním ze základních pilířů firemní strategie i v současnosti. Rok 1939 přinesl nejen začátek druhé světové války, ale také firemní jubileum. Svou první stovku B. Braun oslavil s celkem pěti sty zaměstnanci. Válka však omezila rozvoj firmy. Pod vedením Otty Brauna však firma v poválečných letech opět přináší nové technologie a produkty. Již v roce 1949 firma představuje chirurgický šicí materiál
na bázi nylonu, Supramid-Braun.

Růžová lékárna v německém MelsungenuRůžová lékárna v německém MelsungenuPadesátá léta se pro B. Braun nesou ve znamení infúzí. V roce 1951 firma představuje první infúzní pumpu pro dlouhodobé infúze a později zahajuje výrobu plastových infúzních zařízení - infusorů. Na konci desetiletí pak B. Braun zaměstnává celkem tisíc lidí.

V šedesátých letech stále vede firmu Otto Braun spolu se svým bratrem Berndem. Na trh uvádějí preparáty pro kostní chirurgii nebo první plastovou kanylu pro stálou infúzi u dlouhodobě nemocných pacientů. Firma rozšiřuje také své vydavatelské úsilí a představuje časopis Die Schwester (Sestra) pro středně odborný zdravotnický personál. Snaha firmy o zlepšování kvalifikace pracovníků ve zdravotnictví vyústí v roce 1966 v založení nadace B. Braun, z jejíž tradice těží také česká Aesculap Akademie. Ještě před vstupem do let sedmdesátých firma dosáhne poprvé obratu ve výši sto milionů marek a začíná přemýšlet o změně své struktury.

Přerod na akciovou společnost v roce 1971 nezměnil nic na tom, že firmu nadále vlastnila a řídila rodina Braunů, jen došlo k úpravě firemních procesů. Další významná změna přišla o pět let později, když B. Braun převzal konkurenční společnost Aesculap, a významně tak posílil své místo na světovém trhu. Akvizice přispěla také k dalšímu výraznému růstu obratu, který v účetním roce 1975/1976 dosáhl výše 424 milionů marek. Konec sedmdesátých let přinesl další generační obměnu ve vedení firmy - předsedou představenstva se v roce 1977 stal její současný ředitel Ludwig Georg Braun.

Již v počátcích svého působení Ludwig Georg Braun prosadil firmu ve Spojených státech, když společně s americkým výrobcem zdravotnických prostředků Burron Medical Inc. založil společnost B. Braun of America.

Současnost

Moderní historie a současnost firmy se soustředí na stálý vývoj a výzkum v oblasti aplikované medicíny - nabídka společnosti zahrnuje širokou škálu oborů od chirurgického šití přes infúzní systémy až po kloubní náhrady a dezinfekční prostředky. Značné rozšíření působnosti přinesla v roce 1997 další velká akvizice - B. Braun tehdy koupil kalifornského dodavatele infúzních systémů McGaw Inc.

V současnosti dosahuje obrat skupiny B. Braun více než tři miliardy eur. Obrovská šíře záběru společnosti si vyžádala rozdělení firmy do čtyř divizí. I díky akvizici společnosti McGaw je největší divizí B. Braun Hospital Care, která se soustředí zejména na infúzní systémy a anesteziologické vybavení.

Druhá největší divize Aesculap, jež vznikla na základě stejnojmenné společnosti, se věnuje vývoji a prodeji chirurgických nástrojů, šicích materiálů či kloubních náhrad. Další divize nese označení OPM (Out Patient Market) a soustředí se na prostředky pro péči mimo nemocnice - oslovuje tak praktické lékaře a lékárny. Divize B. Braun Avitum patří ke světové špičce v oblasti dialýzy. Provozuje sto dialyzačních center, z nichž jedenáct pracuje v České republice a devět na Slovensku. Důležitou institucí společnosti je taktéž Aesculap Akademie, která v České republice a na Slovensku nabízí lékařům i zdravotním sestrám možnost dostupného celoživotního vzdělávání.

Bez ohledu na současnou velikost a strukturu firmy však má rodina Braunů stále hlavní slovo. V nejvyšším vedení firmy jsou hned dva zástupci rodiny a dalších šest jejích členů se na převzetí významné zodpovědnosti právě připravuje.

Vypracováno z koncernových zdrojů B. Braun

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun

Významní čeští nefrologové po zahájení očkování proti covidu-19 oslovili Ministerstvo zdravotnictví, aby při vakcinaci zařadilo do prioritních skupin i dialyzované pacienty. Přístup k očkování se podařilo zajistit a dialyzovaní už mají dostupnější i preventivní léčbu.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun