Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XXIV. kongres Evropské společnosti cévní chirurgie

10. Leden 2011

XXIV. kongres Evropské společnosti cévní chirurgie

V září 2010 proběhl v nizozemské metropoli kongres Evropské společnosti cévní chirurgie (ESVS) za účasti mnoha desítek
odborníků z celého světa. Společnost B. Braun měla na této akci nejen svůj stánek, ale také již tradiční satelitní sympozium.

Amsterdam je velmi zajímavé město. Jeho historické jádro bylo vystavěno na bažinatém podloží, proto je celé protkáno vodními kanály. Těch je ve městě asi sto šedesát. Přes ně se pak klene dvanáct set mostů. Amsterodam je zároveň kosmopolitní přístavní město. A právě promíchání jednotlivých kultur
z mnoha světadílů dalo základ jedinečné, velmi svobodné atmosféře.

Vlastní sympozium se konalo v moderní kongresové hale. Společnost B. Braun na svém stánku prezentovala stěžejní cévně-chirurgické produkty. Největší zájem lékařů byl o naše stříbrem impregnované cévní protézy a především pak o probíhající International SilverGraft® e-registr. Do něho mají možnost vkládat data všechna pracoviště, která implantují stříbrem impregnované antibakteriální cévní protézy. Mezi vhodné indikace pro implantaci SilverGraft® patří nejen zánětlivě zkomplikované reoperace, ale rovněž pacienti polymorbidní, u kterých můžeme tyto infekční komplikace očekávat. Dosavadní zkušenosti s protézou jsou výborné.

Na kongresu jsme rovněž prezentovali další zkušenosti s ProVena®. Jedná se o zevní protekci venózního štěpu. Své uplatnění si tento produkt našel hlavně při řešení komplikovaných A-V zkratů
u hemodialyzovaných pacientů. Podrobnou metodiku preparace a následné resekce aneuryzmatu, ošetření pomocí ProVena® a dokončení rekonstrukce A-V shuntu publikoval MUDr. Peter Baláž, Ph.D.,
v časopise The Journal of Vascular Access pod názvem Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage. U svých pacientů dosáhl velmi pěkných výsledků průchodnosti takto ošetřených píštělí.

Naše společnost zorganizovala rovněž satelitní sympozium, na kterém zaznělo velké množství obsahově zajímavých sdělení týkajících se aktuální problematiky oboru cévní chirurgie. Jako vždy byla velká pozornost zaměřena na implementaci nových endovaskulárních technik do běžné praxe a na problematiku indikací asymptomatických stenóz karotid.

Velmi zajímavá byla přednáška Dr. Leifa Pandura Jensena z kodaňské nemocnice Rigshospitalet na satelitním sympoziu, týkající se budoucnosti polyesterových cévních protéz ve femoro-popliteální oblasti. Výsledky dlouhodobé průchodnosti na základě uskutečněných studií jsou u těchto typů náhrad lepší než u protéz z PTFE materiálu. Konzervativní léčba pacientů, která se za poslední desetiletí zlepšila, překvapivě celkový počet operačních rekonstrukcí také nesnížila, došlo pouze ke zvýšení počtu distálních a bércových bypassů oproti proximálním.

Věříme, že nové poznatky brzy najdou uplatnění v praxi a těšíme se na další mezinárodní setkání cévních chirurgů, které se bude konat v Athénách.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory