Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

XXIV. kongres Evropské společnosti cévní chirurgie

redakce Braunovin

10. Leden 2011

Cévní chirurgie
V září 2010 proběhl v nizozemské metropoli kongres Evropské společnosti cévní chirurgie (ESVS) za účasti mnoha desítek odborníků z celého světa. Společnost B. Braun měla na této akci nejen svůj stánek, ale také již tradiční satelitní sympozium.

Amsterdam je velmi zajímavé město. Jeho historické jádro bylo vystavěno na bažinatém podloží, proto je celé protkáno vodními kanály. Těch je ve městě asi sto šedesát. Přes ně se pak klene dvanáct set mostů. Amsterodam je zároveň kosmopolitní přístavní město. A právě promíchání jednotlivých kultur
z mnoha světadílů dalo základ jedinečné, velmi svobodné atmosféře.

Vlastní sympozium se konalo v moderní kongresové hale. Společnost B. Braun na svém stánku prezentovala stěžejní cévně-chirurgické produkty. Největší zájem lékařů byl o naše stříbrem impregnované cévní protézy a především pak o probíhající International SilverGraft® e-registr. Do něho mají možnost vkládat data všechna pracoviště, která implantují stříbrem impregnované antibakteriální cévní protézy. Mezi vhodné indikace pro implantaci SilverGraft® patří nejen zánětlivě zkomplikované reoperace, ale rovněž pacienti polymorbidní, u kterých můžeme tyto infekční komplikace očekávat. Dosavadní zkušenosti s protézou jsou výborné.

Na kongresu jsme rovněž prezentovali další zkušenosti s ProVena®. Jedná se o zevní protekci venózního štěpu. Své uplatnění si tento produkt našel hlavně při řešení komplikovaných A-V zkratů
u hemodialyzovaných pacientů. Podrobnou metodiku preparace a následné resekce aneuryzmatu, ošetření pomocí ProVena® a dokončení rekonstrukce A-V shuntu publikoval MUDr. Peter Baláž, Ph.D.,
v časopise The Journal of Vascular Access pod názvem Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage. U svých pacientů dosáhl velmi pěkných výsledků průchodnosti takto ošetřených píštělí.

Naše společnost zorganizovala rovněž satelitní sympozium, na kterém zaznělo velké množství obsahově zajímavých sdělení týkajících se aktuální problematiky oboru cévní chirurgie. Jako vždy byla velká pozornost zaměřena na implementaci nových endovaskulárních technik do běžné praxe a na problematiku indikací asymptomatických stenóz karotid.

Velmi zajímavá byla přednáška Dr. Leifa Pandura Jensena z kodaňské nemocnice Rigshospitalet na satelitním sympoziu, týkající se budoucnosti polyesterových cévních protéz ve femoro-popliteální oblasti. Výsledky dlouhodobé průchodnosti na základě uskutečněných studií jsou u těchto typů náhrad lepší než u protéz z PTFE materiálu. Konzervativní léčba pacientů, která se za poslední desetiletí zlepšila, překvapivě celkový počet operačních rekonstrukcí také nesnížila, došlo pouze ke zvýšení počtu distálních a bércových bypassů oproti proximálním.

Věříme, že nové poznatky brzy najdou uplatnění v praxi a těšíme se na další mezinárodní setkání cévních chirurgů, které se bude konat v Athénách.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník