Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

XXIII. kongres ESVS - Evropské společnosti cévní chirurgie

MUDr. Jan Třešňák

7. prosinec 2009

Cévní chirurgie

Ve dnech 3. - 6. září 2009 proběhl v norském Oslu třiadvacátý kongres ESVS (Evropské společnosti cévní chirurgie) za účasti mnoha desítek odborníků z celého světa. Společnost B. Braun měla na této akci nejen svůj stánek, ale také již tradiční satelitní sympozium.

Hotel Radisson SAS - místo konání kongresuKonference probíhala v prostorách hotelu Radisson. Zde bylo
k dispozici více sálů pro jednotlivé odbornostní sekce a hlavní přednáškový sál. V pátek o polední přestávce také proběhlo satelitní sympozium B. Braun. Při této příležitosti byla prezentována data ze stále probíhajícího International SilverGraft® e-registru. Do tohoto registru mají možnost vkládat data všechna pracoviště, která implantují stříbrem impregnované antibakteriální cévní protézy. Mezi vhodné pacienty pro implantaci SilverGraft® patří nejen ti, kteří podstoupili zánětlivě zkomplikované reoperace, ale rovněž pacienti polymorbidní, u kterých můžeme tyto infekční komplikace očekávat. Dosavadní zkušenosti s protézou SilverGraft® jsou výborné a doufáme, že zhodnocení internetového registru to jen potvrdí.

Při této příležitosti bylo prezentováno přijaté doporučení Německé společnosti pro cévní chirurgii.
To se týká řešení infekčních komplikací a podle nových guidelines je vedle antibiotické terapie preferováno použití stříbrem impregnované cévní protézy, kterou lze namáčet v rifampicinu, a tím potencovat protizánětlivý efekt.

Jako druhé téma satelitního sympozia byla prezentována ProVena®. Jedná se o zevní protekci venózního štěpu. Své uplatnění si tento produkt našel hlavně při řešení komplikovaných A-V zkratů
u hemodialyzovaných pacientů. Podrobnou metodiku preparace a následné resekce aneuryzmatu, následné ošetření ProVena® a dokončení rekonstrukce A-V shuntu publikoval MUDr. Peter Baláž, Ph.D., v časopise The Journal of Vascular Access pod názvem „Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage“ (Aneurysmorafie je jednoduchá technika pro záchranu arteriovenózního zkratu). Velmi pěkné výsledky průchodnosti takto ošetřených A-V píštělí prezentoval na našem sympoziu Dr. Xavier Berard z francouzského Bordeaux.

Budeme se těšit, co na nás čeká příští rok v Amsterodamu, kde se bude konat XXIV. ročník kongresu ESVS.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník