Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XXII. kongres ESVS - Evropské společnosti cévní chirurgie

30. Listopad 2008

XXII. kongres ESVS - Evropské společnosti cévní chirurgie

Dvaadvacátý kongres ESVS (Evropské společnosti cévní chirurgie) proběhl začátkem září za účasti mnoha desítek odborníků z celého světa v jednom z vyhlášených přímořských středisek azurového pobřeží, ve francouzském Nice.

Nice, 4. - 6. září 2008

Vyhledávané město Nice je největší letovisko Francouzské riviéry. Je proslulé díky kombinaci slunce, moře a luxusu. Ve městě najdeme paláce a promenády, z nichž nejznámější je Andělská promenáda, a všude vládne dokonalá atmosféra. Historie Nice sahá dokonce až do dob antiky.

Vlastní konference ESVS probíhala v Kongresovém centru, kde bylo kromě hlavního přednáškového sálu k dispozici pro jednotlivé odbornostní sekce více prostor. Kongresové centrum leží v centru města, je příjemně zasazené v zeleni a dobře dostupné tramvajovou dopravou.

Palác Akropolis - místo konání kongresuPalác Akropolis - místo konání kongresuZ pátečního bloku bych rád zmínil přednášku Dr. Holzenbeina „Procedure related factors influencing long term outcome of pedal bypass grafting“ (Faktory ovlivňující dlouhodobou průchodnost pedálních bypassů). Autor popisoval rozsáhlý soubor 520 pacientů, kterým byl proveden pedální bypass, a zabýval se faktory, jež ovlivňují dlouhodobou průchodnost. Podle názoru Dr. Holzenbeina mezi ně překvapivě nepatří ani renální selhání, ani volba plantární artérie. Nutno podotknout, že výsledky jeho souboru jsou excelentní, až překvapivé. Tato přednáška byla mezi účastníky diskutována i o přestávkách.

Z dalších zajímavých sdělení sklidila úspěch jediná přednáška zástupce České republiky MUDr. Špačka „Diagnostics of vascular prosthesis infection using 18F-FDG PET/CT“ (Použití 18F-FDG PET/CT pro diagnostiku infekcí cévních protéz), který prezentoval skupinu 96 pacientů, u nichž byla k potvrzení infekce cévní protézy použita metoda PET/CT, s velmi dobrou senzitivitou. Cílem jeho výzkumu je vymezit diagnostická kritéria pro tuto metodu. Zatím je všeobecně dobře přijímána.

O polední přestávce probíhalo satelitní sympozium koncernu B. Braun. Při této příležitosti byla prezentována data ze stále probíhajícího International SilverGraft® e-registru. Do tohoto registru mají možnost vkládat data všechna pracoviště, která implantují stříbrem impregnované antibakteriální cévní protézy. Mezi vhodné pacienty pro implantaci protézy SilverGraft® patří nejen ti, kteří podstoupili zánětlivě zkomplikované reoperace, ale rovněž pacienti polymorbidní, u nichž můžeme tyto infekční komplikace očekávat. Dosavadní zkušenosti s protézou SilverGraft® jsou výborné a doufáme, že zhodnocení internetového registru toto jen potvrdí.

Provence je opravdový ráj gurmánůProvence je opravdový ráj gurmánůPři této příležitosti bylo také prezentováno nově přijaté doporučení Německé společnosti pro cévní chirurgii týkající se řešení infekčních komplikací. Podle nových quidelines je vedle antibiotické terapie preferováno použití stříbrem impregnované cévní protézy, kterou lze namáčet v Rifampicinu, a tím potencovat protizánětlivý efekt.

Jako druhé téma satelitního sympozia byla zvolena ProVena®. Jedná se o zevní protekci venózního štěpu. Své uplatnění si tento produkt našel hlavně při řešení komplikovaných A-V zkratů u hemodialyzovaných pacientů. Podrobnou metodiku preparace a následné resekce aneuryzmatu, následné ošetření ProVena®­ a dokončení rekonstrukce A-V shuntu publikoval MUDr. Peter Baláž, Ph.D., v časopise The Journal of Vascular Access pod názvem „Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage“ (Aneurysmorafie je jednoduchá technika pro záchranu arteriovenózního zkratu). Velmi pěkné výsledky průchodnosti takto ošetřených A-V píštělí prezentoval na našem sympoziu Dr. Xavier Berard z Bordeaux.

Závěrečný galavečer organizátoři připravili v typické restauraci umístěné přímo na pláži. Výborné speciality z plodů moře umocněné úžasnou provensálskou kuchyní se dají jen těžko popsat a každý jistě také ocenil živou hudbu, která příjemně podbarvovala atmosféru. Vyvrcholení galavečera zpestřilo půlnoční koupání v moři.

Budeme se tedy těšit, co na nás čeká příští rok v norském Oslu, kde se bude konat XXIII. ročník kongresu. 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - Vascular Systems

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory