Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XVI. celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

1. Leden 2008

XVI. celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

Už tradične sa v jesennom období stretávajú sestry pracujúce v nefrológii na odbornom podujatí, ktoré im poskytuje priestor
na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov
v oblasti ošetrovateľských postupov, procesuálnych štandardov v ich práci
na hemodialyzačných strediskách, nefrologických ambulanciách a CAPD ambulanciách.

V poradí XVI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v nefrológii sa v dňoch 17. - 19. októ­bra 2007 uskutočnila v Bardejovských Kúpeľoch. Na organizácii tejto konferencie sa okrem Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka SLK, Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii podieľali aj Nefrologická klinika LOGMAN a Pemax - Nefro.

O tom, že odborná i spoločenská úroveň tohto podujatia permanentne stúpa, svedčí aj neustály nárast účastníkov konferencie. Na stretnutí v Bardejovských Kúpeľoch sa akreditovalo 300 účastníkov, čo znamená, že na šestnástich ročníkoch tohto podujatia sa zúčastnilo už okolo 2 800 účastníkov a odznelo 407 ústnych prednášok a 42 prednášok na vývesných paneloch.

Program XVI. konferencie bol rozdelený do šiestich tematických blokov:

  • Ošetrovateľská starostlivosť v nefrológii
  • Hemodialýza a iné mimotelové eliminačné metódy
  • Preddialyzačná starostlivosť
  • Orgánové transplantácie
  • Problematika dialýzy v pediatrii
  • Peritoneálna dialýza

Mgr. Eva Vojanská (Nefrologická klinika LOGMAN, Košice), MUDr. Peter Mizla (NDC LOGMAN, Košice) počas slávnostného otvorenia XVI. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v nefrológiiMgr. Eva Vojanská (Nefrologická klinika LOGMAN, Košice), MUDr. Peter Mizla (NDC LOGMAN, Košice) počas slávnostného otvorenia XVI. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v nefrológiiZ viac ako 40 prednášok, ktoré odzneli, určite všetkých prítomných zaujal opis pracovnej náplne sestry a technika na dialyzačnom stredisku v meste Easton, štát Pennsylvánia, USA (M. Džuňová). Na tomto stredisku dialyzujú 47 pacientov. Technik, ktorý musí mať stredoškolské vzdelanie a absolvovať zaškolenie na prácu na dialyzačnom stredisku, má v kompetencii okrem prípravy dialyzačného monitora i kanylovať pacienta alebo otvoriť katéter a napojiť ho na dialyzačný monitor. Sestra zmeria hmotnosť pacienta, auskultuje jeho pľúca, srdce, oznámi technikovi hodnotu ultrafiltrácie. Keď je pacient napojený, skontroluje prístroj. Potom podáva lieky, počas dialýzy kontroluje výsledky krvi, zapisuje do počítača nové ordinácie.

Do chorobopisu pacienta zaznamenáva komplikácie počas hemodialýzy. Pacienta vyšetrí pred dialýzou i po nej. V prípade komplikácií počas hemodyalýzy telefonicky kontaktuje lekára. Lekári raz v týždni robia vizitu, pre všetko ostatné sú na telefóne.

Medzi ďalšie zaujímavé prezentácie napr. patrili: ,,Násilie pacientov voči sebe a voči okoliu“ (B. Ruttkayová, AHK Viedeň), „Vplyv sestry na funkčnosť cievneho prístupu“ (E. Harmadyová, R. Ondovčáková, A. Verešová, NEPHRO, Levice), „Etika v práci sestry“ (Bc. J. Sucháňová, D. Podobová, M. Grznárová, Bc. J. Králiková, B. Braun Avitum, Topoľčany).

Hovorí sa, že práca s ľuďmi je náročná. Ja viem, že vzhľadom na svoj charakter je omnoho náročnejšia práca nefrologických sestier na dialyzačnom oddelení. Aj preto je dôležité, aby svoje vedomosti, odborné i praktické skúsenosti prezentovali na takomto podujatí a získané poznatky následne aplikovali vo svojej práci na ich dialyzačnom stredisku v prospech dialyzovaných pacientov. Verím, že sa im to bude dariť aspoň tak a s takým nasadením, ako to predviedli na tanečnom parkete počas záverečného slávnostného spoločenského večera!

Mgr. Jozef Franer,
divízia B. Braun Avitum

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie