Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XVI. celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

1. Leden 2008

XVI. celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

Už tradične sa v jesennom období stretávajú sestry pracujúce v nefrológii na odbornom podujatí, ktoré im poskytuje priestor
na vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov
v oblasti ošetrovateľských postupov, procesuálnych štandardov v ich práci
na hemodialyzačných strediskách, nefrologických ambulanciách a CAPD ambulanciách.

V poradí XVI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v nefrológii sa v dňoch 17. - 19. októ­bra 2007 uskutočnila v Bardejovských Kúpeľoch. Na organizácii tejto konferencie sa okrem Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka SLK, Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii podieľali aj Nefrologická klinika LOGMAN a Pemax - Nefro.

O tom, že odborná i spoločenská úroveň tohto podujatia permanentne stúpa, svedčí aj neustály nárast účastníkov konferencie. Na stretnutí v Bardejovských Kúpeľoch sa akreditovalo 300 účastníkov, čo znamená, že na šestnástich ročníkoch tohto podujatia sa zúčastnilo už okolo 2 800 účastníkov a odznelo 407 ústnych prednášok a 42 prednášok na vývesných paneloch.

Program XVI. konferencie bol rozdelený do šiestich tematických blokov:

  • Ošetrovateľská starostlivosť v nefrológii
  • Hemodialýza a iné mimotelové eliminačné metódy
  • Preddialyzačná starostlivosť
  • Orgánové transplantácie
  • Problematika dialýzy v pediatrii
  • Peritoneálna dialýza

Mgr. Eva Vojanská (Nefrologická klinika LOGMAN, Košice), MUDr. Peter Mizla (NDC LOGMAN, Košice) počas slávnostného otvorenia XVI. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v nefrológiiMgr. Eva Vojanská (Nefrologická klinika LOGMAN, Košice), MUDr. Peter Mizla (NDC LOGMAN, Košice) počas slávnostného otvorenia XVI. celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v nefrológiiZ viac ako 40 prednášok, ktoré odzneli, určite všetkých prítomných zaujal opis pracovnej náplne sestry a technika na dialyzačnom stredisku v meste Easton, štát Pennsylvánia, USA (M. Džuňová). Na tomto stredisku dialyzujú 47 pacientov. Technik, ktorý musí mať stredoškolské vzdelanie a absolvovať zaškolenie na prácu na dialyzačnom stredisku, má v kompetencii okrem prípravy dialyzačného monitora i kanylovať pacienta alebo otvoriť katéter a napojiť ho na dialyzačný monitor. Sestra zmeria hmotnosť pacienta, auskultuje jeho pľúca, srdce, oznámi technikovi hodnotu ultrafiltrácie. Keď je pacient napojený, skontroluje prístroj. Potom podáva lieky, počas dialýzy kontroluje výsledky krvi, zapisuje do počítača nové ordinácie.

Do chorobopisu pacienta zaznamenáva komplikácie počas hemodialýzy. Pacienta vyšetrí pred dialýzou i po nej. V prípade komplikácií počas hemodyalýzy telefonicky kontaktuje lekára. Lekári raz v týždni robia vizitu, pre všetko ostatné sú na telefóne.

Medzi ďalšie zaujímavé prezentácie napr. patrili: ,,Násilie pacientov voči sebe a voči okoliu“ (B. Ruttkayová, AHK Viedeň), „Vplyv sestry na funkčnosť cievneho prístupu“ (E. Harmadyová, R. Ondovčáková, A. Verešová, NEPHRO, Levice), „Etika v práci sestry“ (Bc. J. Sucháňová, D. Podobová, M. Grznárová, Bc. J. Králiková, B. Braun Avitum, Topoľčany).

Hovorí sa, že práca s ľuďmi je náročná. Ja viem, že vzhľadom na svoj charakter je omnoho náročnejšia práca nefrologických sestier na dialyzačnom oddelení. Aj preto je dôležité, aby svoje vedomosti, odborné i praktické skúsenosti prezentovali na takomto podujatí a získané poznatky následne aplikovali vo svojej práci na ich dialyzačnom stredisku v prospech dialyzovaných pacientov. Verím, že sa im to bude dariť aspoň tak a s takým nasadením, ako to predviedli na tanečnom parkete počas záverečného slávnostného spoločenského večera!

Mgr. Jozef Franer,
divízia B. Braun Avitum

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun