Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

XLV. nefrologický kongres ERA - EDTA

Petr Hora

1. Červen 2008

Ve dnech 10. - 13. května 2008 se ve švédském Stockholmu uskutečnil nefrologický kongres ERA - EDTA. Zúčastnila se jej i společnost B. Braun Avitum.

Místem konání XLV. nefrologického kongresu ERA - EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association) bylo Mezinárodní kongresové a veletržní centrum - moderní komplex mimo centrum města, dosažitelný rychlovlakem za patnáct minut jízdy. Odborný program zahrnoval prezentaci nejnovějších výsledků základního i klinického výzkumu stejně jako „up-date“ informací o klinické péči. Klinická nefrologie, dětská nefrologie, možnosti náhrady funkce ledvin včetně hemodialýzy, peritoneální dialýzy a transplantace stejně jako diabetes, hypertenze, kardiovaskulární a jiné komplikace onemocnění ledvin byly diskutovány ve formě přednášek, minipřednášek, sympozií a kurzů. Program byl doplněn i sympozii sponzorovanými jednotlivými výrobci.

Mezi velmi zajímavé příspěvky, které mohou přinést zásadní obrat v léčbě, patřilo sdělení prof. Enyu Omak z japonské Ósaky a týkalo se možnosti léčby nemocí ledvin pomocí kmenových buněk. Přednáška s názvem „Léčba selhání ledvin pomocí kmenových buněk - budoucnost či iluze?“ tak sklidila velký ohlas a vyprovokovala nefrology k dlouhé diskuzi.

Zcela jiným tématem se zabýval Laszlo Rosival z Budapešti, který ve svém referátu analyzoval výhody a nevýhody privatizace dialyzačních center ve východní Evropě. Přínosná pro praxi byla i diskuze o chronickém onemocnění ledvin, která v bloku zahrnujícím přednášky Steina Allana z norského Trondheimu či Paula Stevense z britského Canterbury analyzovala a potvrdila nárůst pacientů s postižením ledvin v souvislosti se stárnutím populace a razantním pokrokem terapie kardiovaskulárních chorob pomocí invazivní kardiologie.

Firemní sympozium společnosti B. Braun Avitum AG mělo motto „Dialýza ve stáří - možnosti v budoucnu“ a bylo zaměřené na aktuální i budoucí terapeutické trendy. Výsledky studie DOPPS u starších pacientů prezentoval Prof. Michel Y. Jadoul z belgického Bruselu, na High Flux dialýzu a její vliv na morbiditu a mortalitu u starších rizikových pacientů se zaměřil Prof. Dr. Christoph Wanner z německého Würzburgu a spojení mezi komplikacemi, zvolenou terapií a výsledky zpracoval Dr. Bénédicte Stengel z francouzského Villejuif.

Vlastní firemní prezentace představila nové produkty zvyšující jak kvalitu, tak i bezpečnost terapie - nový dialyzátor z modifikovaného polysulfonu Diacap® α Polysulfon+ HiFlo, inovovaný systém regulace ultrafiltrace a stabilizace krevního tlaku pacienta bioLogic RR Comfort i důraz na síťové propojení monitorů a elektronické vedení dokumentace. Dialyzátorům se v tomto čísle věnujeme na jiném místě. Všechny produkty budou představeny na 32. kongresu České nefrologické společnosti ve dnech
19. - 21. 6. v Olomouci.

Myslím, že kongres ve Stockholmu posunul nefrologii opět o krok dále. Těší nás, že se společnost B. Braun Avitum může na vývoji tohoto oboru podílet.

Příští Světový nefrologický kongres proběhne v italském Miláně (www.wcn2009.org).

MUDr. Petr Hora, MBA
obchodní a marketingový
manažer divize B. Braun Avitum

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník