Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XIV. celostátní kongres Společnosti instrumentářek

15. Leden 2010

XIV. celostátní kongres Společnosti instrumentářek

Společnost instrumentářek je pro chirurgickou divizi B. Braun klíčovým partnerem po celou dobu její existence.
Proto jsme i počtrnácté zavítali poslední listopadový den do brněnského hotelu Voroněž
na pravidelný celostátní kongres Společnosti
instrumentářek.

Instrumentářka je osoba, která zajišťuje chod operačního sálu, dokonale jej zná a stará se o to, aby chirurg mohl podat co nejlepší výkon. Je-li vzdělaná, orientovaná v nejmodernějších trendech
a technologiích, je pro chirurga velmi cenným spojencem. To je hlavní příčinou našeho zájmu:
chceme-li poskytovat dobré produkty a služby, musíme znát požadavky a potřeby operačního sálu. Také si velmi ceníme, že instrumentářky mají zájem o nové poznatky a jejich uplatňování v praxi. S touto profesní skupinou je skutečně radost spolupracovat.

Rozsah celostátního kongresu Společnosti instrumentářek je znát již jen ze statistických dat: přijelo více než čtyři sta padesát účastnic z celé republiky a doprovodnou výstavu zaplnilo třicet dva firem. Odborný program byl rozdělen do šesti přednáškových bloků. V průběhu dvou jednacích dnů bylo prezentováno přibližně pětadvacet zajímavých sdělení týkajících se perioperační péče z nejrůznějších operačních oborů - ať už to byly příspěvky z oboru estetické chirurgie, hygieny a sterilizace nebo zkušenosti z kardiochirurgie či robotické chirurgie. Všemi příspěvky se prolínalo jedno téma - zájem
o bezpečí pacienta na operačním sále.

Novinky z oblasti endoskopie, šicích materiálů a sítěk

Za společnost B. Braun posluchačky oslovil MUDr. Alan Munteanu, který ve své prezentaci shrnul novinky z oblasti endoskopie, šicích materiálů a sítěk. Endoskopický program Aesculap svojí šíří zasahuje prakticky každý operační obor. V zápiscích posluchaček bylo tedy možné vidět četné poznámky o Full HD kameře, kombinovaných nástrojích typu nůžky-disektor, resterilizovatelném kupovači poháněném stlačeným vzduchem z mikrobombičky atd. Největšímu zájmu se však těšil MonoMax®. Unikátní šicí materiál, o kterém jste se mohli dočíst v říjnových Braunovinách či na stránkách hhttps://www.braunoviny.cz, vzbuzuje při svém uvedení velký a oprávněný rozruch, protože přináší do uzávěru břišní stěny zcela nový rozměr elastického vlákna s velmi dlouhou podporou rány, které zatím žádná jiná firma nedosáhla.

Velká část prezentace byla věnována společenské odpovědnosti a novému charitativnímu projektu Úsměv pro život (více na www. usmevprozivot.cz).

K naší velké radosti bylo na stánku společnosti B. Braun stále živo. Jako každý rok i letos zde probíhaly při přátelských setkáních četné rozhovory, ať už s odbornou nebo jen společenskou tematikou. Večer proběhla tradiční zábava nafukování balonků. Celý chirurgický tým poctivě nafukoval a vázal balonky
s logem charitativního projektu Úsměv pro život. Hélia bylo dost, takže když přišly sálové sestřičky večer do sálu, čekalo je malé překvapení. Nad každým připraveným stolem se vznášel červený balonek, takže v hlavním sále vzniklo jedno velké červené pole a logo charitativního projektu bylo prostě nepřehlédnutelné.

Zcela jistě zaslouženým odlehčením byl večerní program. Vítěz soutěže StarDance Roman Vojtek
a jeho doprovodná skupina se postarali o vynikající zábavu a jejich škola společenského tance byla využita snad každým, kdo měl nohy a trochu rytmu v těle. Po skončení společenských tanců následovala oblíbená diskotéka, kde se mohli uplatnit i ti, kterým se zdály pevně dané kroky salsy málo kreativní nebo složité.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory