Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XIV. celostátní kongres Společnosti instrumentářek

15. Leden 2010

XIV. celostátní kongres Společnosti instrumentářek

Společnost instrumentářek je pro chirurgickou divizi B. Braun klíčovým partnerem po celou dobu její existence.
Proto jsme i počtrnácté zavítali poslední listopadový den do brněnského hotelu Voroněž
na pravidelný celostátní kongres Společnosti
instrumentářek.

Instrumentářka je osoba, která zajišťuje chod operačního sálu, dokonale jej zná a stará se o to, aby chirurg mohl podat co nejlepší výkon. Je-li vzdělaná, orientovaná v nejmodernějších trendech
a technologiích, je pro chirurga velmi cenným spojencem. To je hlavní příčinou našeho zájmu:
chceme-li poskytovat dobré produkty a služby, musíme znát požadavky a potřeby operačního sálu. Také si velmi ceníme, že instrumentářky mají zájem o nové poznatky a jejich uplatňování v praxi. S touto profesní skupinou je skutečně radost spolupracovat.

Rozsah celostátního kongresu Společnosti instrumentářek je znát již jen ze statistických dat: přijelo více než čtyři sta padesát účastnic z celé republiky a doprovodnou výstavu zaplnilo třicet dva firem. Odborný program byl rozdělen do šesti přednáškových bloků. V průběhu dvou jednacích dnů bylo prezentováno přibližně pětadvacet zajímavých sdělení týkajících se perioperační péče z nejrůznějších operačních oborů - ať už to byly příspěvky z oboru estetické chirurgie, hygieny a sterilizace nebo zkušenosti z kardiochirurgie či robotické chirurgie. Všemi příspěvky se prolínalo jedno téma - zájem
o bezpečí pacienta na operačním sále.

Novinky z oblasti endoskopie, šicích materiálů a sítěk

Za společnost B. Braun posluchačky oslovil MUDr. Alan Munteanu, který ve své prezentaci shrnul novinky z oblasti endoskopie, šicích materiálů a sítěk. Endoskopický program Aesculap svojí šíří zasahuje prakticky každý operační obor. V zápiscích posluchaček bylo tedy možné vidět četné poznámky o Full HD kameře, kombinovaných nástrojích typu nůžky-disektor, resterilizovatelném kupovači poháněném stlačeným vzduchem z mikrobombičky atd. Největšímu zájmu se však těšil MonoMax®. Unikátní šicí materiál, o kterém jste se mohli dočíst v říjnových Braunovinách či na stránkách hhttps://www.braunoviny.cz, vzbuzuje při svém uvedení velký a oprávněný rozruch, protože přináší do uzávěru břišní stěny zcela nový rozměr elastického vlákna s velmi dlouhou podporou rány, které zatím žádná jiná firma nedosáhla.

Velká část prezentace byla věnována společenské odpovědnosti a novému charitativnímu projektu Úsměv pro život (více na www. usmevprozivot.cz).

K naší velké radosti bylo na stánku společnosti B. Braun stále živo. Jako každý rok i letos zde probíhaly při přátelských setkáních četné rozhovory, ať už s odbornou nebo jen společenskou tematikou. Večer proběhla tradiční zábava nafukování balonků. Celý chirurgický tým poctivě nafukoval a vázal balonky
s logem charitativního projektu Úsměv pro život. Hélia bylo dost, takže když přišly sálové sestřičky večer do sálu, čekalo je malé překvapení. Nad každým připraveným stolem se vznášel červený balonek, takže v hlavním sále vzniklo jedno velké červené pole a logo charitativního projektu bylo prostě nepřehlédnutelné.

Zcela jistě zaslouženým odlehčením byl večerní program. Vítěz soutěže StarDance Roman Vojtek
a jeho doprovodná skupina se postarali o vynikající zábavu a jejich škola společenského tance byla využita snad každým, kdo měl nohy a trochu rytmu v těle. Po skončení společenských tanců následovala oblíbená diskotéka, kde se mohli uplatnit i ti, kterým se zdály pevně dané kroky salsy málo kreativní nebo složité.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory