Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny

redakce Braunovin

1. listopad 2008

Královéhradecké ošetřovatelské dny mají již svou tradici: ve dnech 11. - 12. září 2008 proběhl již jejich XIV. ročník.

Tento mezinárodní kongres pořádala v prostorách Univerzity Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové, Českou asociací sester - Region Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie.
Pořadatelé kongresu se inspirovali organizací podobných velkých akcí a připravili pro účastníky kompletní inovaci kongresu.

XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny zastřešovaly tři nezávislé akce:

I. odborný kongres intenzivní péče a ošetřovatelství - kongres se konal 11. září 2008 a jeho součástí byl workshop „První pomoc s praktickým nácvikem“. O tuto akci byl z řad účastníků velký zájem a z tohoto důvodu proběhl během kongresu dvakrát.

Ve stejný den, ale v nových prostorách Univerzity Hradec Králové, na půdě Fakulty managementu a informatiky, se konal druhý kongres, Ošetřovatelská péče v klinických oborech, kazuistiky. Zazněly zde přednášky např. z oboru psychiatrie a vyslechli jsme si prezentace s onkologickou a revmatologic-kou tematikou. Zajímavé bylo i sdělení na téma bazální stimulace. Nedílnou součástí tohoto kongresu bylo téma vzdělávání, kde jsme mohli přivítat i zástupce oboru ošetřovatelství ze španělské univerzity v Almerii. K tomuto kongresu organizátoři připravili workshop na téma „Jak si připravit kvalitní prezentaci?“. Zde účastníci workshopu zasedli v mediální učebně k počítačům a prošli dvouhodinovým praktickým nácvikem.

III. odborný kongres rehabilitačního ošetřovatelství se konal 12. září 2008. Platící účastníci obdrželi publikaci Zobrazovací metody páteře a páteřního kanálu, jejímž autorem je Josef Nekula. Součástí kongresu byl workshop „Správné techniky při polohování pacientů s praktickým nácvikem“. Tento workshop proběhl z důvodu velkého zájmu také dvakrát. Kongres měl multidisciplinární zaměření a účastnili se ho fyzioterapeuti, ergoterapeuti a všeobecné sestry.

Po oba dva dny zaznělo na sedmdesát přednášek a bylo prezentováno osmnáct posterů. Na závěr konference byl na základě hlasování účastníků kongresu vybrán a ohodnocen nejlepší poster.
Na kongresu bylo zaregistrováno 1 100 platících posluchačů, včetně čestných hostů, a vystavovatelů bylo na kongresu na 1 250 účastníků.

Organizačního zajištění se ujala firma Nucleus. Poděkování patří také sponzorům a všem zúčastněným firmám. Hlavním sponzorem kongresu byla společnost B. Braun Medical, hlavní mediálním partnerem Mladá Fronta a dalšími mediálními partnery Galén a Promediamotion.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na velice kvalitním a na vysoké úrovni připraveném odborném kongresu. Všem přednášejícím děkujeme za jejich pečlivě připravené přednášky a doufáme, že se i na příštích, v pořadí již jubilejních XV. královéhradeckých ošetřovatelských dnech sejdeme v hojném počtu.

Těšíme se na setkání s Vámi ve dnech 10. - 11. září 2009.

Bc. Hana Ulrychová
a Mgr. Ivana Vašátková, Ph.D.,
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník