Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

XIV. celostátní kongres Společnosti instrumentářek

redakce Braunovin

15. Leden 2010

Společnost instrumentářek je pro chirurgickou divizi B. Braun klíčovým partnerem po celou dobu její existence. Proto jsme i počtrnácté zavítali poslední listopadový den do brněnského hotelu Voroněž na pravidelný celostátní kongres Společnosti instrumentářek.

Instrumentářka je osoba, která zajišťuje chod operačního sálu, dokonale jej zná a stará se o to, aby chirurg mohl podat co nejlepší výkon. Je-li vzdělaná, orientovaná v nejmodernějších trendech
a technologiích, je pro chirurga velmi cenným spojencem. To je hlavní příčinou našeho zájmu:
chceme-li poskytovat dobré produkty a služby, musíme znát požadavky a potřeby operačního sálu. Také si velmi ceníme, že instrumentářky mají zájem o nové poznatky a jejich uplatňování v praxi. S touto profesní skupinou je skutečně radost spolupracovat.

Rozsah celostátního kongresu Společnosti instrumentářek je znát již jen ze statistických dat: přijelo více než čtyři sta padesát účastnic z celé republiky a doprovodnou výstavu zaplnilo třicet dva firem. Odborný program byl rozdělen do šesti přednáškových bloků. V průběhu dvou jednacích dnů bylo prezentováno přibližně pětadvacet zajímavých sdělení týkajících se perioperační péče z nejrůznějších operačních oborů - ať už to byly příspěvky z oboru estetické chirurgie, hygieny a sterilizace nebo zkušenosti z kardiochirurgie či robotické chirurgie. Všemi příspěvky se prolínalo jedno téma - zájem
o bezpečí pacienta na operačním sále.

Novinky z oblasti endoskopie, šicích materiálů a sítěk

Za společnost B. Braun posluchačky oslovil MUDr. Alan Munteanu, který ve své prezentaci shrnul novinky z oblasti endoskopie, šicích materiálů a sítěk. Endoskopický program Aesculap svojí šíří zasahuje prakticky každý operační obor. V zápiscích posluchaček bylo tedy možné vidět četné poznámky o Full HD kameře, kombinovaných nástrojích typu nůžky-disektor, resterilizovatelném kupovači poháněném stlačeným vzduchem z mikrobombičky atd. Největšímu zájmu se však těšil MonoMax®. Unikátní šicí materiál, o kterém jste se mohli dočíst v říjnových Braunovinách či na stránkách http://braunoviny.bbraun.cz, vzbuzuje při svém uvedení velký a oprávněný rozruch, protože přináší do uzávěru břišní stěny zcela nový rozměr elastického vlákna s velmi dlouhou podporou rány, které zatím žádná jiná firma nedosáhla.

Velká část prezentace byla věnována společenské odpovědnosti a novému charitativnímu projektu Úsměv pro život (více na www. usmevprozivot.cz).

K naší velké radosti bylo na stánku společnosti B. Braun stále živo. Jako každý rok i letos zde probíhaly při přátelských setkáních četné rozhovory, ať už s odbornou nebo jen společenskou tematikou. Večer proběhla tradiční zábava nafukování balonků. Celý chirurgický tým poctivě nafukoval a vázal balonky
s logem charitativního projektu Úsměv pro život. Hélia bylo dost, takže když přišly sálové sestřičky večer do sálu, čekalo je malé překvapení. Nad každým připraveným stolem se vznášel červený balonek, takže v hlavním sále vzniklo jedno velké červené pole a logo charitativního projektu bylo prostě nepřehlédnutelné.

Zcela jistě zaslouženým odlehčením byl večerní program. Vítěz soutěže StarDance Roman Vojtek
a jeho doprovodná skupina se postarali o vynikající zábavu a jejich škola společenského tance byla využita snad každým, kdo měl nohy a trochu rytmu v těle. Po skončení společenských tanců následovala oblíbená diskotéka, kde se mohli uplatnit i ti, kterým se zdály pevně dané kroky salsy málo kreativní nebo složité.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník