Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

XIII. Národní kongres ČSOT

10. Červen 2009

XIII. Národní kongres ČSOT

Ve dnech 20. - 22. května 2009 se konal v Plzni v hotelu Parkhotel XIII. národní kongres ČSOT (Česká společnost pro ortopedii a traumatologii) s mezinárodní účastí. Kongres pořádala z pověření ČSOT Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Plzni, pod záštitou děkana LF UK Plzeň a ředitelky FN Plzeň.

První den kongresu v prostorách firmy Bohemia sekt Starý Plzenec proběhla schůze primářů a následoval uvítací večer ve zbrojnici Západočeského muzea v Plzni.

Druhý den začal slavnostním zahájením kongresu a předáním čestného členství ČSOT profesoru Zwippovi z Drážďan. Následovaly přednáškové bloky na téma endoprotetika kyčelního kloubu, novinky v traumatologii, dětská ortopedie a traumatologie. Současně s přednáškami lékařů probíhala sesterská sekce, která se zabývala problematikou ošetřování dětského pacienta a také endoprotetikou a současnými ošetřovatelskými trendy.

Po skončení odborného programu následovaly volby a schůze ČSOT. Předsedou ČSOT pro další období byl jmenován doc. MUDr. Tomáš Trč, DrSc., MBA.

Poslední den byly přednášky věnovány např. artroskopii kyčle a také spinální tematice.
XIII. Národního kongresu se zúčastnili také zahraniční lékaři, např. prof. Zweymüller z Rakouska, Dr. De La Vega z Chile, Dr. Fekete z Maďarska, Dr. Karski z Polska a další lékaři z Německa, Slovenska a Belgie.

Celý kongres proběhl v příjemné atmosféře a za hojné účasti lékařů, sester a zdravotnických firem.

Markéta Tuháčková
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory