Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vzdělávejte se v rámci projetu Konference a semináře pro nelékařské obory

22. Srpen 2011

Vzdělávejte se v rámci projetu Konference a semináře pro nelékařské obory

Zdravotníci mají nyní jedinečnou šanci školit se v rámci nového cyklu konferencí a seminářů spolufinancovaných EU, který pořádá přední vzdělávací instituce Aesculap Akademie. První konference v Moravskoslezském kraji proběhne již 6. září v Havířově na půdě Vysoké školy sociálně-správní.

Hlavním tématem jsou cerebrovaskulární onemocnění se zaměřením na péči o dětské pacienty
i pacienty v pozdním věku. Dále zazní přednášky na téma komunikace s pacientem, rodinou a dítětem, nutriční péče, bezpečné infuzní terapie či ochrana rukou ve zdravotnictví. Mezi přednášejícími bude
i Peter Schwarz, lékař mezioborové jednotky intenzivní péče z Nemocnice s poliklinikou Havířov. Ten se zaměří zejména na preventivní vliv výživy u onemocnění mozkových cév a na význam výživy a možnosti jejího ovlivnění u pacientů po cévních mozkových příhodách.

Nad konferencí převzal záštitu Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje. "V minulosti konference  pro zdravotníky probíhaly většinou ve vzdálených místech, což jim zvyšovalo nároky na finance a hlavně čas. Proto vítám, že se projekt Konference a semináře pro nelékařské obory realizuje
v našem kraji. Pro všeobecné sestry či  porodní asistentky se jedná o velkou příležitost, prakticky
v místě bydliště, získat nové medicínské poznatky ve svých oborech," říká k významu konference Jaroslav Palas.

 „Díky získanému grantu z EU má šanci bezmála 20 tisíc zdravotníků z nelékařských oborů, jako jsou všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranti a všichni ti, bez nichž by zdravotnictví nemohlo fungovat, během roku a půl absolvovat konference a semináře s prvotřídními lektory na aktuální témata,“ říká
k projektu Martin Kalina, manažer Aesculap Akademie. Zájemci se mohou hlásit elektronicky na www.aesculap-akademie.cz . Další konference v Moravskoslezském kraji, tentokrát na téma „Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním“, proběhne 30. listopadu
v Ostravě.

O projektu

V rámci projektu Prohlubování vzdělávání zdravotníků získalo Ministerstvo zdravotnictví z EU finanční prostředky na vzdělávání nelékařského personálu. Hlavním koordinátorem celého projektu byl ustanoven Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků (IPVZ), který následně vypsal celostátní tendr na pořádání odborných konferencí a seminářů pro nelékařské obory ve 13 krajích České republiky. Aesculap Akademie Skupiny B. Braun uspěla v zakázce ve 12 krajích. Záštitu nad celým projektem převzala Česká asociace sester. Více na www.aesculap-akademie.cz    

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun