Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vzdělávání v oblasti hojení ran

12. Říjen 2009

Vzdělávání v oblasti hojení ran

Dlouhodobé vzdělávání nebo vzdělávání dospělých je v dnešní době velmi rozšířeným trendem. Mnoho dospělých se přihlašuje do škol postsekundární edukace na dálkové i denní studium a jsou často klasifikováni jako „netradiční studenti“ pro jejich administrativní odlišení od mladých dospělých přicházejících přímo ze středních škol.

Stejnou cestou se v posledních letech ubírá i vzdělávání všeobecných sester a dalších nelékařských pracovníků v oblasti péče o chronické rány a defekty. V současné době se léčba chronických ran a péče o nemocné s chronickými defekty čím dál více skloňují na stránkách všech dostupných odborných periodik, kde často vnímáme další známé termíny jako „wound care“, „wound healing“ nebo dokonce „wound management“ (péče o rány, léčba ran nebo dokonce komplexní péče o rány). Jsou to právě letité zkušenosti s používáním materiálů na vlhké hojení ran, které ukázaly, že veškeré poznatky základního a aplikovaného medicínského výzkumu lze použít v praxi za předpokladu, že jsou
správně stanoveny a vytyčeny učební cíle a osnovy dané problematiky.

Odborný tým divize OPMLéčba chronických ran se v dnešní době stává vysoce specializovanou činností na bázi multidisciplinárního
a multiprofesního charakteru, kdy se do celého procesu vzdělání zapojují nejen sami zdravotníci, ale i dodavatelé a výrobci zdravotnických prostředků. Právě na zástupce farmaceutických firem, výrobců a dodavatelů je kladen vysoký tlak, co se týče kvality jejich odborných znalostí a praktických zkušeností z celé problematiky chronických ran. Aby léčba chronických ran mohla být prováděna co nejefektivněji a nejracionálněji, musí být pro všechny stejná startovací čára, která může být představena nejen znalostí základních terapeutických skupin materiálů, ale i teoretickými znalostmi v oborech, jako jsou chirurgie, dermatovenerologie, onkologie, domácí péče, diabetologie a další, kterým sekunduje i znalost problematiky přenosu nozokomiálních nákaz či ošetřovatelský bariérový režim.

Abychom mohli být pro vás erudovanými partnery, přihlásil se tým obchodních zástupců divize OPM do Certifikovaného kurzu specifické ošetřovatelské péče o chronické rány a defekty na Katedru ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem zdravotnictví České republiky v souladu s platnou legislativou. Tento kurz je určen pro všeobecné sestry, které ošetřují chronické rány a defekty, s rozsahem sto výukových hodin, jež zahrnují čtyřicet hodin teorie, čtyřicet hodin praktické výuky a dvacet hodin samostudia. Odborným garantem tohoto kurzu je PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Hlavní a významnou determinantou kvality kurzu jsou nejen přednášející z prestižních pracovišť, ale i skutečnost, že jsou zde předávány informace na základě nejnovějších poznatků a znalostí medicíny (Evidence Based Medicine).

A tak je možné, že na jednom kurzu potkáte při pracovním workshopu v jedné skupině vrchní sestru dermatovenerologické kliniky fakultní nemocnice společně se setrou z agentury domácí péče
a zástupce divize OPM, kteří jsou nejen aktivními posluchači, ale zároveň mají možnost uplatnit své znalosti v tématech, jako je TIME systém, DET score, NIC či NOC klasifikace, a společně mohou diskutovat i nad stávající ošetřovatelskou dokumentací svých pracovišť. Toto vše je nakonec
i podkladem závěrečných seminárních prací, které ukazují i nové záznamy dokumentace ran či snahu
o nové doporučené postupy. Aby byl tento certifikovaný kurz kurzem, musí být ukončen závěrečnou zkouškou, která probíhá před tříčlennou komisí. A právě uvedeného certifikovaného kurzu se zúčastnil
i tým obchodních zástupců divize OPM, skupina cwc, kteří mají na starost kromě materiálů na vlhké hojení ran a oplachových roztoků na rány i stomické pomůcky, aby mohli být všem svým zákazníkům těmi nejlepšími partnery.

Romana Mrázová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče