Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vzdělávací kurzy dezinfekce a hygieny

1. Duben 2009

Vzdělávací kurzy dezinfekce a hygieny

I pro tento rok jsme pro vás připravili „kurzy dezinfekce a hygieny“, které jsou naplánovány na druhé pololetí letošního roku. Jejich náplní bude ucelený přehled metod dezinfekce hygieny pro jednotlivé oblasti použití, zaměření na jejich správné provádění a opora v platné legislativě.

Kurzy budou určeny především pro nelékařský zdravotnický personál a budou ohodnoceny příslušným počtem kreditů. Jako vždy budou koncipovány pro menší počet účastníků, maximálně pětadvaceti, aby vznikl dostatečný prostor pro řešení aktuální problematiky nebo individuální konzultace. Jeden kurz proběhne v Praze, druhý ve výukovém centru AAK v Hradci Králové.

Další akcí připravovanou na druhé pololetí je kurz „Příprava instrumentária“ určený především pracovníkům centrálních sterilizací, sterilizačních center, ale i operačních sálů a všem, kteří nástroje připravují. Účastníci v něm získají znalosti o správné péči o instrumentárium, příčinách jeho poškození i o souvisejících platných právních předpisech. Akce proběhne ve výukovém centru v Hradci Králové.
Pokud se chcete některého z kurzů zúčastnit, sledujte prosím webové stránky Aesculap Akademie (www.aesculap-akademie.cz), kde budou uvedeny v dostatečném předstihu v sekci ošetřovatelské péče nebo interdisciplinárních témat a kde je také možné se do nich přihlásit.

17. - 19. května proběhne ve Sport hotelu v Hrotovicích už tradiční, tentokrát VIII. kongres s mezinárodní účastí, s názvem „Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz“.

Ing. Iva Škodová
divize OPM

Ing. Iva Škodová
produktová specialistka divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče