Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

6. Březen 2012

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Koncem prvního listopadového týdne uspořádala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice v zapadlém malebném kraji Lipenské nádrže Výroční kongres České neurochirurgické společnosti.

Organizační výbor pod vedením MUDr. Vladimíra Přibáně, Ph.D., a za účasti primáře MUDr. Vladimíra Chlouby, MUDr. Jiřího Fiedlera, Ph.D., a MUDr. Petra Řehouška nabídl přednášejícím možnost prezentovat své zkušenosti v lékařské sekci ve čtyřech hlavních tematických celcích: Mozková   ischemie - Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii; Degenerativní onemocnění bederní páteře s prioritou bederní stenózy; Záněty a zánětlivé komplikace v neurochirurgii; Tumory v elokventních oblastech mozku. Jednodenní čtvrteční sesterská sekce sestavená vrchní sestrou Olgou Pouzarovou a Bc. Jitkou Gondášovou představila široké spektrum přednášek v mnohotematické čtyřblokové sekci Varií.

Ve středu, v první kongresový den, se do Frymburku vzhledem k úvodnímu přednáškovému tématu (stenózy bederního kanálu) sjela nejen ekipa neurochirurgická, ale také odborníci zabývající se právě problematikou spondylochirurgické léčby.

Kongres samotný zahájil předseda organizačního výboru MUDr. Vladimír Přibáň krátkým uvítacím proslovem. Následovala čestná přednáška nestora českobudějovické a pražské neurochirurgie doc. Petra Kozlera na téma Experimentální otok mozku.

MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D., začal první blok kongresového programu přehledovou přednáškou zvanou Možnosti chirurgické léčby bederní stenózy, při níž krásně demonstroval nejnovější operační metody na rozsáhlém obrazovém materiálu ze zdrojů Nemocnice na Homolce. Na doktora Chroboka navázal prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., který k problematice přistoupil statisticky a ve své přednášce rozsáhle popsal filozofii léčby stenózy na spondylochirurgickém oddělení Fakultní nemocnice Motol. Následující přednášku přednesl také zástupce „neneurochirurgické“ odbornosti, a to ortoped doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc., přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Ve své zvané  přednášce načrtl brněnský pohled na danou problematiku a vypíchl postupy nutné k léčbě bederních nestabilit. V rychlém sledu pak pokračovaly přednášky prof. MUDr. Martina Smrčky, Ph.D. (NCH, FN U sv. Anny v Brně), prim. MUDr. Otakara Málka (NCH, FN Hradec Králové), MUDr. Davida Bludovského (NCH, FN Plzeň), Róberta Kroupy (NCH, MN Ostrava) a MUDr. Tomáše Waneka (NCH, FN Ostrava). Blok zakončila plodná diskuse, která dále pokračovala i v zákulisí kongresového sálu.

Na téma páteře navázala po krátké přestávce problematika Zánětů a zánětlivých komplikací v neurochirurgii dvěma zvanými  přednáškami MUDr. Magdaleny Horníkové (bakteriologie, České Budějovice) a prim. MUDr. Václava Chmelíka (infekční oddělené, České Budějovice). Za řečnickým pultem se do ukončení odborného programu vystřídalo dalších jedenáct přednášejících, kteří přednesli obecné, ale i specializované příspěvky (např. na téma páteře).

Členové České neurochirurgické společnosti den uzavřeli členskou schůzí. Ke skutečnému konci však docházelo do středečních nočních hodin za podpory živě reprodukovaného orchestru).

Celodenní čtvrteční program měli účastníci kongresu možnost zahájit aktivní či pasivní účastí již v 7:30, a to první přednáškou celodenního tematického bloku Ischemie. Přednesl ji prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. (radiologie, Nemocnice Na Homolce, Praha) a na toto sdělení navázaly další tři zvané  příspěvky. Poté byly na programu referáty na téma ischemie, prokládané plodnou diskusí až do pozdních podvečerních hodin. 

V odpoledním mezidobí futsalové týmy složené ze zástupců české a moravské větve příznivců neurochirurgické odbornosti podstoupili match s výsledkem, jehož skóre není důležité, ale opakuje    se již mnoho let…        

Hlavní společenský večer proběhl již tradičně v podvečer dne ukončení kongresu. Pestrou tabuli dobrot nejen z jihočeského kraje doplnila hudba reprodukovaná až do brzkých ranních hodin.

I páteční program začal nemilosrdně v 7:30, a to posledním zatím neprobíraným tématem Tumory v elokventních oblastech. Této oblasti se jako první ujal zvanou  přednáškou prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. (NCH, ÚVN, Praha) následován prof. MUDr. Jurajem Šteněm, CSc., (NCH, KU, Bratislava), prof. MUDr. Martinem Smrčkou, Ph.D., (NCH, FN Brno)  a prof. MUDr. Eduardem Zvěřinou, DrSc. (NCH, FNKV Praha). K problematice se dále ve svých referátech vyjádřilo dalších třináct autorů, čímž byl v pátek po poledni kongresový program vyčerpán. 

Nám, z pohledu vystavovatele a sponzora kongresu, nezbývá než poděkovat organizátorům kongresu za perfektní zázemí a vyjádřit naději, že budeme v budoucnu na akce České neurochirurgické společnosti opět přizváni.

Ing. Jiří Hrdina
divize Aesculap - spinální systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Špičkový chirurg prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. (50), patří mezi elitu páteřní chirurgie. Vrací lidi doslova zpět na nohy, operuje úrazy, deformity a nádory na páteři a celkově „páteř uzdravuje“. Sám říká, že chirurg by měl být především pedant na to, jak výsledek jeho práce vypadá, což vyžaduje i od svého týmu. Vstává po páté hodině ráno, vše si zapisuje a zpětně dohledává.

14.09.2018
Spondylochirurgie

Minimalizuje mechanické dráždění velmi zranitelných struktur v hrudníku a v oblasti retroperitoneálního prostoru.

13.02.2014
Spondylochirurgie

Profesor Vlach dokázal za svoji kariéru pozvednout Ortopedickou kliniku FN Brno a LF MU Brno a českou léčbu páteře na mezinárodní úroveň. Rozpracoval a uvedl do praxe systém screeningu a léčení skolióz a zavedl mnoho nových operačních postupů a metod.

03.07.2012
Spondylochirurgie