Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Výměna zkušeností v oblasti hygieny a nozokomiálních nákaz

8. Červen 2009

Výměna zkušeností v oblasti hygieny a nozokomiálních nákaz

Mě osobně zaujalo téma o neustálém upřednostňování mytí rukou před hygienickou dezinfekcí u zdravotnických pracovníků, které se více či méně prolínalo mnoha přednáškami a následnými diskuzemi.

Letošní rok již v pořadí poosmé proběhl kongres Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz. Setkání se uskutečnilo ve dnech 17. - 19. května v prostorách Sporthotelu v Hrotovicích na Vysočině.

V průběhu akce zaznělo mnoho zajímavých informací a inspirujících podnětů, jak od devatenácti přednášejících, tak také v mnoha bouřlivých diskuzích.

První překvapení přinesl hned úvodní přednášející MUDr. Vladimír Polanecký z IPVZ Praha, který zaměnil původně uvedenou přednášku za aktuální téma. Velice trefně účastníky seznámil s právě probíhající světovou epidemií prasečí chřipky. Stručně chronologicky uvedl všechny světové epidemie a nastínil, co nám všem v moderním světě hrozí v případě jejich většího výskytu.

Následovala řada zajímavých sdělení od mnoha přednášejících z různých koutů naší země i ze zahraničí, a to jak z nemocnic, tak také z mnohých státních institucí.

Za zmínku určitě stojí přednáška paní MUDr. Věry Toršové ze Zdravotního ústavu Ostrava na téma „Nejnovější postupy při léčbě chronických ran“. Dále RNDr. Erich Pazdziora, CSc., velice konstruktivně sumarizoval současné problémy ve sterilizaci. Taktéž přednáška RNDr. Jaroslavy Zelenkové z Hygienické stanice hl. města Prahy přinesla mnohým účastníkům nové pohledy na problematiku dezinfekce a sterilizace. Určitě pro všechny přínosnou informaci přinesla přednáška na téma „Problematika MRSA na LDN v nemocnici Písek“, kterou si připravila MUDr. Věra Kůrková. Velkým potleskem byla odměněna přednáška MUDr. Věry Melicherčíkové, CSc., ze Státního zdravotního ústavu Praha na téma „Uvádění biocidních přípravků na trh“.

Mě osobně zaujalo téma o neustálém upřednostňování mytí rukou před hygienickou dezinfekcí u zdravotnických pracovníků, které se více či méně prolínalo mnoha přednáškami a následnými diskuzemi. Myslím si, že se všichni účastníci i přednášející shodli na tom, že je třeba v této oblasti neustále edukovat a vychovávat veškerý zdravotnický personál. V jedné z mnoha bouřlivých diskuzí k tomuto tématu pronesl MUDr. Vladimír Polanecký pro mne nezapomenutelnou větu: „Ano, je bezpodmínečně nutné neustále vychovávat a vychovávat, ale já již vychovávám třicet let a myslím si, že již nastal čas přistoupit také k restrikci, protože jinak je mnohdy výsledkem mrtvý pacient.“

Nabitý odborný program odlehčila příjemná projížďka parníkem po Dalešické přehradě, která zásobuje vodou nedalekou jadernou elektrárnu v Dukovanech a svými 104 metry patří k nejvyšším vodním hrázím v České republice.

Pondělní společenský večer patřil vzpomínce na klenot české kinematografie - Hrabalovy Postřižiny. Všichni jsme společně nasáli atmosféru ukřičeného strýce Pepina na prohlídce muzea Postřižin v Dalešickém pivovaru a ochutnali výborné kvasnicové pivo a zabijačkové dobroty.

Letošní konference byla zhodnocena jako velmi vydařená, svědčí o tom řada spokojených účastníků, kteří se již nyní těší na další ročník. 

Mgr. Zdeněk Fikr
divize OPM - dezinfekce a hygiena, diabetologie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče