Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Výměna zkušeností mezi cévními chirurgy a nefrology

redakce Braunovin

3. Červen 2009

Cévní chirurgie
Ve dnech 2. - 5. dubna 2009 proběhl v Jasné pod Chopkem kongres Společnosti slovenské cévní chirurgie.

Místo konání kongresu je tradičně spjato s možností sportovního vyžití, především pro milovníky lyžování. Letošní zima byla na sníh opravdu bohatá a tento jarní termín přidal ještě sluníčko, které úžasnou atmosféru umocnilo. I přes tato lákadla byla přednášková síň každý den zcela zaplněna.

Jako jedno z témat byla zvolena problematika A-V píštělí. Díky včasnému anoncování programu se do Nízkých Tater sjeli nejen cévní chirurgové, ale rovněž zástupci nefrologů a intervenčních radiologů. Letošní ročník byl prostě interdisciplinární!

Z tohoto multioborového bloku bychom na tomto místě velmi rádi zmínili přednášku MUDr. Petera Baláže z pražského IKEM, který prezentoval dosavadní výsledky použití cévní protézy ProVena u aneuryzmaticky změněné A-V fistule. ProVena je určena k zevní protekci venózního štěpu. Je vhodná nejen k použití u varikózních žil, ale rovněž u aneuryzmat. Právě toto uplatnění si zmíněný produkt našel při řešení komplikovaných A-V zkratů u hemodialyzovaných pacientů. Podrobnou metodiku preparace a následné resekce aneuryzmatu, ošetření protézou ProVena a dokončení rekonstrukce A-V shuntu publikoval MUDr. Peter Baláž, Ph.D., v časopise The Journal of Vascular Access pod názvem „Aneurysmorrhaphy is an easy technique for arteriovenous fistula salvage“ (Aneurysmorafie je jednoduchá technika k záchraně A-V fistule). Kazuistiku a follow up u těchto pacientů přednesl na kongresu v Jasné. Z prezentovaných výsledků je patrno, že metodika resekce aneuryzmatu a jeho ošetření protézou ProVena je i přes větší pracnost výhodná, především z důvodu zachování venózního A-V zkratu, se všemi jeho rheologickými vlastnostmi.

Zájem o naše produkty byl velkýZájem o naše produkty byl velkýPrezentované byly zkušenosti i praktické postupy cévních chirurgů při zavádění A-V fistul, řešení jejich akutních a dalších komplikací, management pooperační péče o A-V fistuli, alternativní zavedení centrálního venózního katétru a další zajímavá témata, jež poskytla nefrologům řadu informací, které využijí během své práce na hemodialyzačních střediscích.

S velkým zájmem a očekáváním nefrologů pracujících na hemodialyzačních střediscích byl sledovaný přednáškový blok „Trvalé a dočasné cévní přístupy a jejich komplikace." Jedná se o stále aktuální téma, protože vytvoření kvalitního a funkčního cévního přístupu je pro pacienty léčenými hemodialýzou základním předpokladem jejich úspěšné léčby.

A protože jak jsme se již zmínili výše, kongres se konal v lokalitě s vynikajícími podmínkami pro lyžaře, pořádal se letos již 3. ročník závodů ve slalomu. Počasí bylo opravdu nádherné, atmosféra připomínala téměř světový pohár a po večerním vyhlášení výsledků následovala důstojná oslava. Vítězům gratulujeme a těšíme se, čím nás Nízké Tatry překvapí v příštím roce. 

MUDr. Jan Třešňák
divize Aesculap - Vascular Systems

Mgr. Jozef Franer
divize B. Braun Avitum

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník