Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Vyhněte se selhání ledvin včasnou prevencí

redakce Braunovin

6. Březen 2012

Ostrava, 6.3.2012: Opravdu si myslíte, že máte zdravé ledviny? Bez preventivního vyšetření si nemůže být jistý vůbec nikdo.

Už se stalo zvykem, že druhý čtvrtek v březnu patří ve světě prevenci ledvin a ani letos tomu nebude jinak. Ve čtvrtek 8. března tedy budou moci všichni zájemci z Moravskoslezského kraje navštívit dialyzační střediska B. Braun Avitum v Ostravě-Vítkovicích, Třinci, Bruntále a Bílovci a nechat si ledviny bezplatně vyšetřit.

Součástí základního preventivního vyšetření bude změření krevního tlaku, BMI, rozbor moči a zjištění hladiny cukru v krvi. O tom, že tato vyšetření mají svůj smysl, svědčí především statistická data z loňského roku, kdy z 229 vyšetřených zájemců v Moravskoslezském kraji bylo 49 pacientům doporučeno podrobnější nefrologické vyšetření.

„Již pátým rokem se aktivně zapojujeme do celosvětového dne ledvin, jehož cílem je upozornit veřejnost na zrádnost tohoto onemocnění, které je povětšinou bezbolestné a v případě neléčení může vést až k selhání ledvin. Pokud se tak stane, pacient je doživotně odkázán na dialýzu a v lepším případě se stane čekatelem na transplantaci ledviny,“ vysvětluje úskalí neléčených ledvin MUDr. Roman Kantor, člen lékařské rady B. Braun Avitum v Moravskoslezském kraji. „ V dnešní době jsou možnosti pacientů výrazně vyšší, než tomu bylo třeba před 20 lety. Kromě velmi účinné hemodiafiltrace na středisku, si mohou pacienti provádět dialýzu sami v domácím prostředí, tzv. peritoneální dialýzou. Díky vynikajícím výsledkům transplantační chirurgie jsou šance nemocných na kvalitní život s transplantovanou ledvinou vysoké,“ dodává Roman Kantor.

Nedostatek dárců? Řešení existuje!

Počty transplantací jsou logicky omezeny počtem dárců. Zatímco počty zemřelých dárců dosáhly svého stropu, chybí u nás především žijící dárci. V porovnání se západními zeměmi totiž představují pouze 10% všech provedených transplantací, a to je málo. Z dat České nefrologické společnosti vyplývá, že v roce 2010 se v České republice léčilo na hemodialýze a peritoneální dialýze 6 318 pacientů. V témže roce 1 257 dialyzovaných pacientů zemřelo a na dialyzačních lůžkách je nahradilo 1 923 nových pacientů. Celkem 364 pacientů podstoupilo úspěšnou transplantaci ledvin a začalo žít nový život.

A právě transplantace je to jediné skutečné řešení zdravotního stavu nefrologických pacientů . V České republice je na transplantačním waiting listu evidováno přes 600 pacientů, tedy přibližně 10,4% všech dialyzovaných pacientů, ale pouze každá desátá transplantovaná ledvina pochází od žijícího dárce. Poměr mezi žijícími dárci a mrtvými by ale měl být ideálně dvakrát až třikrát vyšší, než je nyní. Například ve Spojených státech pochází až 40% transplantovaných ledvin od žijících dárců a v Holandsku je to dokonce 50%.

Proč jsou lepší ledviny od žijících dárců?

Transplantace orgánů od žijících dárců má zásadní vliv na délku a kvalitu života transplantovaného pacienta. Funkčnost ledviny od žijícího dárce je až dvakrát delší, než od mrtvého, tedy i 20 let a více. N najít takového dárce je ale obtížné. Nejvhodnějšími dárci jsou členové rodiny, příbuzní, mohou to však být i přátelé a kamarádi.

Nejvýznamnější transplantační pracoviště v Moravskoslezském kraji je ve Fakultní nemocnici Ostrava. „V letošním roce uplyne 20 let od založení Transplantačního centra FN Ostrava. Za tuto dobu jsme provedli celkem 769 transplantací ledviny a z toho 50 transplantací od žijících dárců (tzv. příbuzenských transplantací). Ročně tedy vykonáme přibližně tři až pět příbuzenských transplantací, což odpovídá průměru v celé České republice,“ říká vedoucí lékař Transplantačního centra ve FN Ostrava, MUDr. Jiří Samlík. Posledních 10 let navíc provádíme odběry ledvin od žijících dárců výhradně laparoskopicky, čímž výrazně zlepšujeme pooperační průběh rekonvalescence žijících dárců ledviny,“ dodává na závěr MUDr. Jiří Samlík.

Nejlepší kamarádka jí zachránila život

Darovat ledvinu může kdokoliv, kdo je zdráv, úspěšně absolvoval všechna předtransplantační vyšetření a je ochoten nemocnému pomoci. Přesně to udělala Gabriela Jochymková, matka dvou dětí, která se rozhodla zachránit život své nejlepší kamarádce Barboře Smilovské a na konci roku 2011 jí darovala svou ledvinu. „Od konce dubna roku 2005 jsem byla dlouhodobě sledována pro chronické onemocnění ledvin, které se postupně zhoršovalo a v červnu roku 2009 jsem zahájila peritoneální léčbu. Pak se moje nejlepší přítelkyně Gabriela Jochymková nabídla, že by mi ledvinu darovala. Nevěděla jsem, co na to říct, bylo to velmi emotivní,“ říká příjemkyně nové ledviny, Bára Smilovská. ,,Zároveň jako zdravotní sestra jsem si byla vědoma všech rizik, která můžou mou kamarádku čekat. Snažila jsem se ji vše pečlivě vysvětlit, ona však byla pevně rozhodnutá. Konečně přišlo jaro roku 2011 a my jsme dostaly termín na veškerá potřebná vyšetření nutná k transplantaci. Všechna naštěstí dopadla dobře a 22. listopadu 2011 mi byla ledvina transplantovaná. Uplynuly už tři měsíce a já se cítím dobře. Velmi důležitý byl a je pro mě i zdravotní stav mé kamarádky Gabriely. Je v pořádku a já ji budu vděčná za život, který mi tak darovala“, říká závěrem Barbora.

Mezistupeň k transplantaci a naděje na lepší život

Peritoneální nebo-li břišní dialýzu u nás využívá necelých 8% pacientů. Nespornou výhodou této metody je to, že si ji pacient provádí samostatně v domácím prostředí, a odpadá mu tak přímá závislost na dojíždění do dialyzačních center. Pacient je více nezávislý, ale musí být kvalitně proškolen a ochoten vzít léčbu do vlastních rukou. Například v Austrálii a na Novém Zélandu využívá tuto metodu léčby přes 40% všech dialyzovaných.

Kdo je selháním ledvin nejvíce ohrožen?

Onemocnění ledvin je u lidí relativně častým jevem, ale bohužel o tom sami nevědí, dokud u nich nenastanou zdravotní komplikace naznačující pokročilejší poškození. Snížení funkce ledvin může postihnout kohokoli, nicméně vybrané skupiny obyvatel mají k tomuto onemocnění vyšší predispozice. Ohroženi jsou jedinci s vysokým krevním tlakem, s onemocněním cukrovkou a nadváhou. Rizikový faktor představuje také kouření, výskyt chronických onemocnění ledvin v rodině a obezřetnější by měli být obecně lidé starší 50 let a lidé trpící kardiovaskulárními onemocněními. Hlavními symptomy provázející onemocnění ledvin jsou pak tupé bolesti v bedrech, krev v moči, otékání nohou, nadměrná únava nebo výraznější potíže s dýcháním.

Sníženou funkcí ledvin trpí až desetina populace

Smyslem preventivních prohlídek, které provozovatel dialyzačních středisek společnost B. Braun pořádá u příležitosti Světového dne ledvin už pátým rokem, je přispět k informování veřejnosti o závažnosti onemocnění ledvin a důležitosti včasného odhalení příznaků. Sníženou funkcí tohoto životně důležitého orgánu trpí totiž až desetina populace. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2010 se v dialyzačních střediscích v celé Č eské republice léčilo více než 11 tisíc pacientů s vážnějšími poruchami ledvin, tedy o tisíc pacientů více, než v roce minulém.

Ve 14 dialyzačních centrech v Moravskoslezském kraji to pak bylo více než 1 000 nemocných.
Z hlediska celé republiky je to třetí největší počet pacientů hned za Prahou a Jihomoravským krajem. Hemodialyzační lůžka v Moravskoslezském kraji byla však jednoznačně nejvytíženější. Například v dialyzačním středisku v Ostravě - Vítkovicích mají k dispozici 15 lůžek, na kterých provedou týdně více než 190 ošetření pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník