Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Vyberte si správný dezinfekční přípravek pro delší životnost instrumentária

Ing. Vladimír Čepelka

3. Červen 2013

Volbu dezinfekčního prostředku na nástroje ovlivňuje několik faktorů. V dnešní době e-aukcí a výběrových řízení rozhoduje především cena, následuje mikrobiální účinnost vztažená na čas expozice a až v poslední řadě je zkoumáno složení přípravku.

 

Ze zákona o zdravotnických prostředcích (dále ZP) a směrnice Rady 93/42/EHS o ZP na dezinfekci instrumentů (nástroje jsou ZP), se mohou používat pouze dezinfekční přípravky deklarované jako zdravotnický prostředek. Toto je základní parametr, kterým bychom se měli při výběru dezinfekčního přípravku řídit.

 

Složení dezinfekčního přípravku ovlivňuje životnost kovového instrumentária

Největší hrozbou pro kovové nástroje je koroze, ať skrytá či viditelná. Koroze vzniká chemickým i fyzikálně-chemickým působením solí, volného kyslíku ve vodném roztoku o specifické vodivosti a hodnotě pH na kov. Hodnotu vodivosti a pH roztoku do značné míry ovlivňuje i biologické zatížení roztoku. Dalším faktorem vzniku koroze je doba ponoření nástroje do pracovního roztoku. Koroze vede až k nevratnému poškození nástroje, a tím pádem k nutnosti pořízení nového nástroje dříve, než by to bylo potřeba. Kritickým bodem v pracovním procesu, kterým nástroj prochází a jenž nejvíce ovlivňuje jeho životnost, je tedy dekontaminace.

 

 

 

Nástroje nadále korodují a investice do jejich pořízení jsou promrhávány. Proč se to děje?

Je to důsledek úspor při nákupu „levných“ dezinfekčních prostředků. Dezinfekční prostředek na kovové instrumentárium je směsí mikrobiálně účinných čisticích látek a inhibitorů koroze. Druhy, množství a poměr těchto látek ovlivňují konečné vlastnosti dezinfekčního přípravku, a tedy i nepřímo cenu pracovního roztoku. A jak tomu obvykle bývá, to nejlevnější není tím nejlepším, a to platí i pro dezinfekční přípravky určené na instrumentárium. Z výše uvedeného vyplývá, že méně vhodné jsou přípravky na bázi KAS (kvartérní amoniové soli) a kyslíků, nevhodné jsou přípravky na bázi chlórů. Z produktových informací se u některých přípravků dočteme, že byly testovány na kovové instrumenty. Ale tyto testy mají mnohdy s realitou jen pramálo společného. V čem je tedy rozdíl? V praxi se jen málokdy podaří dodržet čas expozice pro naředěnou koncentraci pracovního roztoku a většinou je tato doba překračována. Používaná koncentrace pracovních roztoků je obyčejně nejvyšší možná, aby čas expozice byl co nejkratší, a zároveň jsou pracovní roztoky silně biologicky zatížené. Např. u přípravku na bázi KAS je riziko koroze velmi vysoké - vytváříme agresivní solný roztok o vysoké vodivosti, do kterého vkládáme nástroj na delší dobu, než je doporučeno. Tento „jiný“ pohled by měl vést k přehodnocení kritérií při volbě nákupu dezinfekčního prostředku podle ceny oproti pořizovací ceně nových instrumentů.

Dalším požadavkem či pohledem na dezinfekční přípravek je jeho schopnost zbavit nástroj biologického materiálu (krve, tkání apod.), tzv. dobrá čisticí schopnost pracovního roztoku. V případě přípravků s malým čisticím účinkem musí personál nástroje po dekontaminaci manuálně dočistit od zbytků biologického materiálu, místo toho aby je pouze opláchl. Kvalitním přípravkem s dobrou čisticí schopností snižujeme riziko poranění personálu při manipulaci s nástroji a snižujeme také celkovou pracnost dekontaminace. Nadměrná mechanická očista narušuje povrch nástroje a přispívá ke snížení životnosti nástroje. Pohledem na čisticí schopnosti přípravku ovlivníme pracnost dekontaminace, riziko poranění personálu a také životnost nástroje. A to si málokdo připouští.

 

 

 

Hrozbu koroze a poškození kovových nástrojů si uvědomují také výrobci nástrojů

Například přední světový výrobce Aesculap nedoporučuje v návodu na dekontaminaci a dezinfekci neurochirurgických nástrojů dezinfekční přípravky na bázi KAS, kyslíků, fenolů a aldehydů. Doporučovaným přípravkem je Stabimed®, přípravek na bázi aminů. Toto platí i pro klasické instrumentárium. Stabimed® je jedním z nejlepších prostředků na dezinfekci i čistění instrumentária v jednom kroku, se širokým spektrem účinku. O jeho kvalitách svědčí dlouhodobé používání na různých pracovištích u nás i po celém světě.

Aby byly zachovány užitné vlastnosti a životnost instrumentária, dbejme návodů a doporučení výrobců, používejme osvědčené a ověřené přípravky! Nebojme se zeptat „sousedů“, jaké dezinfekční přípravky používají, že jsou jejich nástroje i po mnoha letech používání jako nové, nezkorodované a nezčernalé! Tím, že se zaměříme na kvalitativní vlastnosti dezinfekčního přípravku na nástroje a nejen na cenu, ušetříme nemalé prostředky za nákup nového instrumentária. A tato úspora bývá často větší než ta, která by vznikla nákupem levnější dezinfekce.

 

Více informací o uvedených produktech:

Stabimed®

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník