Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Výběr adekvátního krytí závisí na správném hodnocení rány

15. Listopad 2017

Výběr adekvátního krytí závisí na správném hodnocení rány

V naší ambulanci hojení ran na Interním oddělení Strahov zvoní velmi často telefon s prosbou o konzultaci v postupu a výběru terapeutických materiálů u pacientů s různými typy ran. Volají lékaři, kolegyně z různých lůžkových oddělení nebo sestry z domácí péče. Délka hovoru se odvíjí podle toho, zda jde o problém nemocného na standardním lůžkovém oddělení nebo zda je nemocný umístěn na některém oddělení intenzivní péče.

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D., je mimo jiné autorkou publikace Manuál hojení ran v intenzivní péči. Kniha je určena především intenzivistům, ale obsahuje řadu základních informací o hojení ran, které využije i personál na standardním lůžkovém oddělení nebo v ambulantní péči. Publikace se skládá z několika oddílů zaměřených na hodnocení základních parametrů rány, rozdělení dle etiologie, popis materiálů určených k lokální terapii včetně ovlivnění bolesti pomocí primárních krytí. Mgr. Markéta Koutná, Ph.D., byla letos Vědeckou radou Aesculap Akademie odměněna za nejlepší odbornou publikaci. 

Jaký je tedy rozdíl mezi hojením ran u pacientů v intenzivní péči a u ostatních nemocných?

 

Klíčem je pacient a jeho zdravotní stav

Hlavní rozdíl představuje sám pacient, jehož délka pobytu na oddělení intenzivní péče se odvíjí od závažnosti jeho zdravotního stavu a základní diagnózy. Ke vzniku ran následně během hospitalizace přispívá dekompenzace celkového zdravotního stavu pacienta zahrnující komorbidity, imobilitu, malnutrici nebo sníženou imunitu. Lokální situaci zhoršují také edémy, ischemie, kožní projevy, jako jsou iritační dermatitidy a mykózy nebo hematomy vzniklé během operačního výkonu. Dalším faktorem způsobujícím vznik akutní poruchy integrity kůže bývají terapeutické zásahy ve formě invazivních vstupů nebo monitorace. Riziko vzniku ran  se stupňuje přítomností nepřirozených vstupních cest do organismu, které souvisejí s invazivní monitorací a různými typy jednorázových nebo opakovaných vyšetření, kvůli nimž vznikají poškození kůže v různých nestandardních lokalitách těla.

 

Správné hodnocení rány pomáhá při volbě vhodného primárního krytí

Hodnocení rány je základním předpokladem pro výběr vhodného terapeutického materiálu, avšak pro většinu zdravotníků, dokonce i pro odborníky v hojení ran, představuje velký problém. Například rozdíl mezi nekrózou a krustou představuje otázku délky hojení a stupně závažnosti rány. Různá stadia nekrotické tkáně vyžadují jiný výběr materiálů. Orientaci při výběru materiálu usnadní koncentrace na typ spodiny rány, množství sekrece a dimenze rány. Výběr lokálního krytí ale určují i další kritéria, jako je umístění rány, etiologie, požadavek na interval kontroly, ale i například roční období a mnohé další okolnosti. Vzhledem k náročnosti všech  šetřovatelských a léčebných intervencí v intenzivní péči je snahou některé rány převazovat v delších časových intervalech. Problém většího časového odstupu mezi převazy včetně dostačující fixace mohou představovat například rány na genitáliích u žen i u mužů.

Během let se ale významně změnila operační technika, a tak kupříkladu tracheostomie není nutno díky speciálním materiálům převazovat každý den. Primární krytí se používá také u dětí a v neonatologii. Jeho výběr je ovšem nutné pečlivě přizpůsobit obsahu terapeutických látek v základní matrici. 

 

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.
konzultantka v hojení ran, Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov, VFN, Praha 2
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po dlouhém čekání dorazil na český trh obvazový materiál ze skupiny silikonových krytí na rány. V současné době je zkoušen na řadě pracovištích.
04.11.2009
Ambulantní péče

S chirurgem MUDr. Radovanem Čechem o cukrovce, larvách a o tom, proč by potřebovali čeští pacienti vyspět.

07.10.2016
Péče o rány

Jedním z faktorů, který může kladně ovlivnit rozhodnutí ošetřujícího, kromě léčebného účinku, je i aplikační forma. Mgr. Markéta Koutná z KARIM a Interního oddělení Strahov představuje vlastnosti a výhody Argogen spraye.

21.12.2015
Drenáže ran