Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vozíčkáři dostanou speciální desky na zdravotní dokumentaci

23. Duben 2012

Vozíčkáři dostanou speciální desky na zdravotní dokumentaci

Zdánlivá maličkost usnadní život lékařům i pacientům na vozíku. Lidem po úraze páteře a poškození míchy budou pomáhat speciální desky na zdravotní dokumentaci.

 

Materiál i provedení desek jsou speciálně uzpůsobeny tak, aby odpovídaly pohybovým možnostem paraplegiků1 i tetraplegiků2, kterým se tak ulehčí otevírání a listování v dokumentaci. Desky obsahují rovněž pacientské příručky a vzorky močových katétrů3  a jako první je budou dostávat ti pacienti, kteří se nově ocitnou na vozíčku. Desky navrhla a nechala vyrobit Skupina
B. Braun v přímé spolupráci s Českou asociací paraplegiků tak, aby co nejvíce splnily požadovaný účel.

 

„Desky se zdravotní dokumentací budou používat vozíčkáři téměř denně. Speciální design jim ulehčí úchop, listování a odolný materiál zabrání rychlému opotřebení,“ řekla k významu desek Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků. „Příručka pomůže pacientovi získat správné návyky při nezbytném cévkování a přiložené vzorky jim pomohou vybrat si nejvhodnější katetr. Je velmi účelné pro pacienta i lékaře mít všechno integrováno do jednoho boxu. Za rok přibude v České republice více než 200 vozíčkářů s poškozením míchy a poptávka po deskách je značná jak ze strany lékařů, tak naší asociace i samotných pacientů. Jsem ráda, že se našla firma, která nám pomohla tuto praktickou věc vyrobit a zafinancovat,“ dodala Janíčková. 

Skupina B. Braun věnovala Asociaci paraplegiků 1 000 ks speciálních desek v celkové hodnotě
130 000 Kč. „Noví pacienti by měli dostat co největší podporu na začátku, kdy se učí cévkovat, aby předešli nebezpečným infekcím. V deskách proto najdou také pacientské příručky a vzorky jednorázových katétrů Actreen®. Použití tohoto druhu katétru je jednodušší a jednorázové použití rapidně snižuje riziko infekce zejména v  začátcích,“ konkretizoval podporu paraplegiků Jiří Lukeš, ředitel a jednatel skupiny B. Braun.

 

Desky představují pro vozíčkáře větší pomoc, než se může zpočátku zdát a je po nich velká poptávka ze strany lékařů i pacientů. Noví pacienti musí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu navštěvovat specialisty velmi často a také se seznámit s novými úkony, které musejí v péči o sebe provádět. Jak už bylo zmíněno, kromě desek budou jejich součástí i příručka a vzorky močových katetrů. Z důvodu jejich postižení jsou totiž lidé po poškození míchy často odkázáni k cévkování, které je samo o sobě rizikovým úkonem a při nesprávné manipulaci s cévkou a chybném postupu jim může způsobit nemalé zdravotní komplikace. Proto budou mít možnost vyzkoušet si bezpečné a pohodlné pomůcky, které co nejvíce pomohou minimalizovat rizika infekce.


1 člověk s poškozenou míchou s následkem ochrnutí dolních končetin
2 člověk s postižením všech čtyřech končetin
3 urologická pomůcka pro cévkování

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun