Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vladimír Vojanec: dodržujte nařízení, chráníte nejen sebe, ale i ty kolem sebe

9. Duben 2020

Vladimír Vojanec: dodržujte nařízení, chráníte nejen sebe, ale i ty kolem sebe

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

Prevence infekcí: deset pravidel pro osobní ochranu

  1. Nepodávejte si ruce

  2. Myjte a dezinfikujte si ruce    

  3. Při kašli si nedávejte ruku před ústa

  4. Při kašli si kryjte ústa jednorázovým kapesníkem

  5. Použité kapesníky vyhazujte do odpadu

  6. Pravidelně větrejte    

  7. Nesdílejte společně žádné předměty

  8. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních

  9. Používejte ochranné pomůcky    

  10. Sledujte u sebe příznaky onemocnění

 

O pravidlech či nových režimových opatřeních jsme se bavili s vedoucím lékařem dialyzačního střediska B. Braun Avitum Praha Bulovka MUDr. Vladimírem Vojancem.

 

Jaká nově vzniklá režimová opatření musejí pacienti dodržovat? 

Nová režimová opatření vycházela jednak z dlouhodobě zavedených hygie­nických opatření, která na střediscích dodržují, ale také z nových doporučení centrály společnosti B. Braun v Německu, z vydaných doporučení odborných společností, hlavně Mezinárodní nefrologické společnosti (ISN), dále infektologů, a ve finále byla zkontrolována protiepi­demiologickým oddělením hygienické stanice. Hygienická stanice ocenila naši připravenost.  

Mezi důležitá opatření týkající se pa­cientů patří například to, že si musejí před vstupem na dialyzační sál dezinfikovat ruce, musejí mít ústenku po celou dobu transportu i při pobytu na dialyzačním středisku. Nově jsme zafixovali směny pacientů, tak aby se mezi sebou nemíchaly, a nastavili jsme větší časové rozestupy. Tímto způsobem jsme zamezili tomu, aby se jednotlivé směny spolu setkávaly. Můžeme tak provést další potřebná opatření, například dezinfekci prostor. V omezeném režimu fungují i svačiny dialyzovaných pacientů. Z bezpečnostních důvodů může svačit vždy jen pacient ob jedno lůžko. Je to tak proto, aby vedle sebe nebylo ve stejnou chvíli více pacientů bez ústenky. Důležitým opatřením je také zákaz návštěv na dialyzačních střediscích a vstup do budovy je omezen i pro další osoby, jako jsou například dodavatelé, kurýrní služby aj. Všechna vydaná nařízení je nutné důsledně dodržovat. Uvědomme si, že chráníme nejen sebe, ale také celé své okolí. 

Jak jsou pro naše dialyzované pacienty dostupné laboratorní vyšetření na Covid-19? 

Dostupnost vyšetření se stále zvyšuje. Jednak přibývají další odběrová místa a se zvyšující se dostupností diagnostických setů v laboratořích je možné provádět i více vyšetření za den. Jsme rádi, že naše spolupracující laboratoř Agel má také certifikaci pro provádění tohoto vyšetření ve své laboratoři v nemocnici v Ostravě.

Aktuálním tématem všech médií jsou ochranné prostředky. Jak jsou na tom pacienti a zdravotníci na dialyzačních střediscích B. Braun Avitum? 

V tuto chvíli můžeme říci, že potřebné pomůcky pro ochranu pacientů i zdravotníků máme na určitou dobu zajištěnou. Je ale potřeba, aby průběžná distribuce a dodávky ze strany krajských úřadů byly již plynulé a dostatečné. Samozřejmě se snažíme zajistit potřebné pomůcky i mimo tyto státní zdroje a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podílejí. Chtěl bych moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pro naše pacienty i zdravotníky šili a dodávali ochranné látkové roušky, případně vyráběli ochranné štíty. 

Mohou nějak pomoci personálu ke zvládnutí této krize přímo sami pacienti? 

Ano, mohou, a to velmi výrazně tím, že budou dodržovat základní doporučení, včetně nošení roušek. Pacienti pomůžou třeba i tím, že nebudou zásadní informace tajit. Například že doma měli teplotu. Rychlá opatření mohou pomoci jak samotnému pacientovi, tak všem v jeho okolí, včetně ostatních pacientů na středisku. 

Máte doporučení, jak se mají pacienti chovat v domácím prostředí? 

Pro pacienty jsme vytvořili a rozdali edukační letáky, kde mají veškeré potřebné informace. Všechny pacienty prosím, aby se doporučením personálu řídili. Jde o preventivní opatření, která výrazně omezují šíření viru. Pro případ nařízení karantény máme také pro pacienty informace na všech našich střediscích.

Pro zajištění vašeho bezpečí a bezpečí ostatních pacientů i personálu dialyzačního střediska vás prosíme, abyste se řídili následujícími pokyny:
Pokud vykazujete známky infekčního onemocnění – máte příznaky nachlazení nebo dechové obtíže – nejezděte na dialyzační středisko, ale co nejdříve nás kontaktujte telefonicky. Lékař dialyzačního střediska s vámi váš stav nejprve telefonicky zkonzultuje a následně navrhne další postup, včetně převozu na dialyzační středisko nebo do nemocničního zařízení vyhrazeným sanitním vozem.


Převzato z Dialogu

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun

Světový den ledvin se každoročně slaví druhý čtvrtek v měsíci březnu. Letos tento den vychází na 14. březen. Mezi tváře Světového dne ledvin se tentokrát zařadil i herec Karel Zima, který loni v září daroval ledvinu svému známému, zpěvákovi skupiny 100 °C Karlu Vaňkovi.  

21.02.2019
Aktuality z B. Braun