Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vladimír Vojanec: dodržujte nařízení, chráníte nejen sebe, ale i ty kolem sebe

9. Duben 2020

Vladimír Vojanec: dodržujte nařízení, chráníte nejen sebe, ale i ty kolem sebe

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

Prevence infekcí: deset pravidel pro osobní ochranu

  1. Nepodávejte si ruce

  2. Myjte a dezinfikujte si ruce    

  3. Při kašli si nedávejte ruku před ústa

  4. Při kašli si kryjte ústa jednorázovým kapesníkem

  5. Použité kapesníky vyhazujte do odpadu

  6. Pravidelně větrejte    

  7. Nesdílejte společně žádné předměty

  8. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních

  9. Používejte ochranné pomůcky    

  10. Sledujte u sebe příznaky onemocnění

 

O pravidlech či nových režimových opatřeních jsme se bavili s vedoucím lékařem dialyzačního střediska B. Braun Avitum Praha Bulovka MUDr. Vladimírem Vojancem.

 

Jaká nově vzniklá režimová opatření musejí pacienti dodržovat? 

Nová režimová opatření vycházela jednak z dlouhodobě zavedených hygie­nických opatření, která na střediscích dodržují, ale také z nových doporučení centrály společnosti B. Braun v Německu, z vydaných doporučení odborných společností, hlavně Mezinárodní nefrologické společnosti (ISN), dále infektologů, a ve finále byla zkontrolována protiepi­demiologickým oddělením hygienické stanice. Hygienická stanice ocenila naši připravenost.  

Mezi důležitá opatření týkající se pa­cientů patří například to, že si musejí před vstupem na dialyzační sál dezinfikovat ruce, musejí mít ústenku po celou dobu transportu i při pobytu na dialyzačním středisku. Nově jsme zafixovali směny pacientů, tak aby se mezi sebou nemíchaly, a nastavili jsme větší časové rozestupy. Tímto způsobem jsme zamezili tomu, aby se jednotlivé směny spolu setkávaly. Můžeme tak provést další potřebná opatření, například dezinfekci prostor. V omezeném režimu fungují i svačiny dialyzovaných pacientů. Z bezpečnostních důvodů může svačit vždy jen pacient ob jedno lůžko. Je to tak proto, aby vedle sebe nebylo ve stejnou chvíli více pacientů bez ústenky. Důležitým opatřením je také zákaz návštěv na dialyzačních střediscích a vstup do budovy je omezen i pro další osoby, jako jsou například dodavatelé, kurýrní služby aj. Všechna vydaná nařízení je nutné důsledně dodržovat. Uvědomme si, že chráníme nejen sebe, ale také celé své okolí. 

Jak jsou pro naše dialyzované pacienty dostupné laboratorní vyšetření na Covid-19? 

Dostupnost vyšetření se stále zvyšuje. Jednak přibývají další odběrová místa a se zvyšující se dostupností diagnostických setů v laboratořích je možné provádět i více vyšetření za den. Jsme rádi, že naše spolupracující laboratoř Agel má také certifikaci pro provádění tohoto vyšetření ve své laboratoři v nemocnici v Ostravě.

Aktuálním tématem všech médií jsou ochranné prostředky. Jak jsou na tom pacienti a zdravotníci na dialyzačních střediscích B. Braun Avitum? 

V tuto chvíli můžeme říci, že potřebné pomůcky pro ochranu pacientů i zdravotníků máme na určitou dobu zajištěnou. Je ale potřeba, aby průběžná distribuce a dodávky ze strany krajských úřadů byly již plynulé a dostatečné. Samozřejmě se snažíme zajistit potřebné pomůcky i mimo tyto státní zdroje a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podílejí. Chtěl bych moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pro naše pacienty i zdravotníky šili a dodávali ochranné látkové roušky, případně vyráběli ochranné štíty. 

Mohou nějak pomoci personálu ke zvládnutí této krize přímo sami pacienti? 

Ano, mohou, a to velmi výrazně tím, že budou dodržovat základní doporučení, včetně nošení roušek. Pacienti pomůžou třeba i tím, že nebudou zásadní informace tajit. Například že doma měli teplotu. Rychlá opatření mohou pomoci jak samotnému pacientovi, tak všem v jeho okolí, včetně ostatních pacientů na středisku. 

Máte doporučení, jak se mají pacienti chovat v domácím prostředí? 

Pro pacienty jsme vytvořili a rozdali edukační letáky, kde mají veškeré potřebné informace. Všechny pacienty prosím, aby se doporučením personálu řídili. Jde o preventivní opatření, která výrazně omezují šíření viru. Pro případ nařízení karantény máme také pro pacienty informace na všech našich střediscích.

Pro zajištění vašeho bezpečí a bezpečí ostatních pacientů i personálu dialyzačního střediska vás prosíme, abyste se řídili následujícími pokyny:
Pokud vykazujete známky infekčního onemocnění – máte příznaky nachlazení nebo dechové obtíže – nejezděte na dialyzační středisko, ale co nejdříve nás kontaktujte telefonicky. Lékař dialyzačního střediska s vámi váš stav nejprve telefonicky zkonzultuje a následně navrhne další postup, včetně převozu na dialyzační středisko nebo do nemocničního zařízení vyhrazeným sanitním vozem.


Převzato z Dialogu

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie