Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Vítáme spolupráci se zdravotnickými školami

Mgr. Petra Bártová

11. duben 2022

Dezinfekce a hygiena Vzdělávání Aesculap Akademie

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

V letošním roce jsme poprvé v simulačním centru přivítali i studenty ze střední zdravotnické školy. Iniciátorem kurzu byla členka Vědecké rady Aesculap Akademie pro oblast ošetřovatelství paní Mgr. Kateřina Drlíková, která vyučuje na pražské Církevní zdravotní škole Jana Pavla II. Se studentkami a studenty jsme se zaměřili na problematiku prevence infekcí. V teoretické části kurzu jsme se podívali do historie hygieny rukou, přešli k současným doporučením Světové zdravotnické organizace a zastavili se u problematiky infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.

Návštěva v Pavilonu B. Braun Dialog pochopitelně nemohla skončit jen v lavicích seminární místnosti, protože si zakládáme především na předávání praktických dovedností. V simulační místnosti si účastníci kurzu mohli ověřit svou rutinu při dezinfekci rukou pomocí nejmodernějšího přístroje Hand in Scan. Přístroj dokáže vydezinfikované ruce nascanovat a vyhodnotí, která místa zůstala opomenuta. Zároveň doporučí správnou techniku. Mezi nejčastější infekce spojené s poskytováním zdravotní péče patří infekce urologické, které jsou často spojené s derivací moči pomocí močového katétru.

Druhá část praktické výuky se proto zaměřila na aseptické postupy při zavádění permanentního nebo intermitentního močového katétru. Motivace studentů k erudici je důležitá a smysluplná. Rozhodli se pro povolání, které vyžaduje soustavné doplňování odborných teoretických i praktických znalostí a dovedností. Pro oblast, kde se neustále objevují nové postupy a zdravotnické pomůcky. Mění se doporučení, zvyšují se kompetence a zdravotníci musí na moderní trendy umět reagovat. Registrace u mnoha našich prezenčních, on-line i e-learningových kurzů jsou studentům zdravotnických škol otevřeny. Tým odborných garantů Aesculap Akademie ve spolupráci s předními odborníky rád připraví kurz i přímo na přání.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník