Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

VIII. sympozium komplexní péče

1. Listopad 2008

VIII. sympozium komplexní péče

Již tradičně se počátkem října konalo setkání zdravotníků zabývající se komplexní péčí o stomické pacienty, tentokráte v krásném prostředí obce Hrotovice na Třebíčsku. Akce se pravidelně účastní odborníci v oboru - lékaři, stomické sestry, zástupci domácí péče a další, které tato nesmírně důležitá problematika zajímá.

Celé sympozium proběhlo pod odbornou záštitou prof. MUDr. Jiřího Hocha, CSc., přednosty I. chirurgické kliniky FN Motol v Praze.

Přednášky pro lékaře i sestry byly věnovány přehledu pomůcek za posledních dvacet let, vývoji operativy a problematice ošetřovatelské péče o stomické pacienty.

V úvodních přednáškách představil MUDr. Petr Vávra, Ph.D., z FN Ostrava, manuálně asistovanou laparoskopickou radiofrekvenční resekci jater pro metastázy kolorektálního karcinomu jater, kdy nás informoval o možnostech a typech operativního řešení u nás a v zahraničí a zhodnotil své zkušenosti ze zahraniční stáže v Liver and Pancreas Surgery, Hammersmith Hospital v Londýně.

MUDr. Ivo Klementa, Ph.D., z FN Olomouc se zabýval tématem pokročilých nádorů rekta a rektosigmoidea, kdy zhodnotil vývoj kolorektálního karcinomu v České republice, který se vyskytuje ve 40 % právě v oblasti rekta a rektosigmoidea, což dokumentoval na 642 případech za období
2006-2007.

Doc. MUDr. Vladimír Visokai, CSc., z pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice, představil standardy chirurgické léčby karcinomu rekta.

S postupy u komplikací u anastomóz a stomií v chirurgické léčbě karcinomu hrubého střeva a konečníku nás seznámil doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., z II. chirurgické kliniky LF UK, FNsP Bratislava - Petržalka.

Hrabalovský pivovar ze slavného filmu Postřižiny, kde proběhla společenská část sympoziaHrabalovský pivovar ze slavného filmu Postřižiny, kde proběhla společenská část sympoziaChirurgickou problematiku z ošetřovatelského pohledu shrnula stomická sestra Radomíra Vítková z FN Ostrava, která se ve svých zajímavých kazuistikách věnovala velkoobjemovým drenážním sáčkům Eakin.

Ve druhém bloku odborného programu se pozornost přesunula na problematiku urostomickou, kdy si účastníci pod vedením MUDr. Jaroslava Becka z Urologické kliniky LF UPJŠ a FN L. Pasteura v Košicích zopakovali indikace k založení urostomií. Po této obecně laděné přednášce představil doc. MUDr. J. Ľupták analýzu laparoskopické transperitoneální adrenalektomie za posledních deset let.

Urologický blok zakončil MUDr. Petr Klézl z Urologického oddělení pražské FN Na Bulovce tématem zaměřeným na derivaci moči.

V posledním bloku odborného programu se posluchači seznámili s výsledky ankety pro pacienty se stomií na téma „Potřebujete stomickou sestru?“. U této příležitosti se zopakovalo, jaký význam mají stomické poradny a jaký je přínos stomických sester nejen pro stomiky, ale i pro nemocniční pracoviště. V přednášce na téma Stomaterapie mile překvapila mladá stomická sestra Lucie Millerová, která si již nyní uvědomuje svůj přínos pro pacienty a zároveň ale i potřebu svého dalšího vzdělávání na podobně laděných odborných setkáních a sympoziích. Závěrečná přednáška sesterského bloku shrnula téma Stomik a intimní život, kdy právě výběr vhodné kompenzační pomůcky zajistí tu správnou kvalitu života.

Po velmi kvalitním a vyčerpávajícím odborném programu se účastníci přesunuli do pivovaru v Dalešicích, který všichni známe ze slavného filmu Jiřího Menzela Postřižiny (na motivy knížky Bohumila Hrabala), a zde pak proběhla společenská část sympozia. 

Vendula Karpíšková
divize OPM

Marek Dvorník
divize OPM

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Odborné ambulance B. Braun Plus nabízejí širokou škálu služeb v oblasti hojení ran, urologie, péče o stomie nebo nutrice.

09.12.2021
Ambulantní péče

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny.

08.07.2020
Ambulantní péče