Přejít k hlavnímu obsahu

Veterinární lékařství v Maroku

MVDr. František Repka

1. leden 2008

B. Braun podpořil zahraničních zkušenosti studentů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno patří k významným klientům společnosti B. Braun Medical ve dvou rovinách. Jednak je přímým odběratelem našich výrobků a jednak si zde budoucí veterinární lékaři mohou při praktické části studia na klinikách ověřit použití širokého spektra produktů vyráběných naší firmou.

Stále se rozvíjející spolupráce mezi Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a B. Braun Medical byla i důvodem, proč byla naše firma na jaře právě uplynulého roku oslovena s žádostí o spolusponzorování realizace studentské stáže deseti studentů pátého ročníku ve veterinární charitativní nemocnici American Fondouk v Maroku. I díky našemu sponzorskému daru se tato cesta opravdu uskutečnila.

Stáž byla organizována pod záštitou oddělení pro zahraniční vztahy VFU Brno a Komory veterinárních lékařů České republiky. Finanční prostředky od sponzorů byly vynaloženy na přípravu cesty, součástí sponzoringu bylo i vybavení studentů základním spotřebním materiálem, který na marocké veterinární klinice použili.

Noví pacienti čekající na ošetření Naši studenti při zavádění nosohltanové sondy

Veterinární nemocnice American Fondouk byla založena v roce 1927. Nadace MSPCA, jež ji spravuje, sídlí v americkém Bostonu. Nemocnice již osmdesát let poskytuje bezplatnou veterinární péči pro zvířata nemajetných obyvatel zhruba milionového marockého města Fez. V jeho úzkých uličkách jsou pracovní zvířata dodnes jediným přepravním prostředkem.

Vstupní brána do areálu veterinární nemocniceVstupní brána do areálu veterinární nemocniceNa klinice ošetřená zvířata jsou proto zhruba ze sedmdesáti pěti procent pracovní a hospodářská (koně, osli, muly, ovce, kozy), zbytek pacientů tvoří psi, kočky a další drobní savci a ptáci. Celkem se zde uskuteční dvacet tisíc ošetření ročně a toto číslo každoročně vzrůstá. Pro velký počet pacientů byla v minulých letech přijata regulační opatření - na klinice se nevakcinuje a neošetřují se bojová plemena psů a skot.

Již dvanáct let American Fondouk řídí a odborně zajišťuje Dr. Frappier, kanadský veterinární lékař s více než čtyřicetiletou praxí v oboru koňské medicíny. Dále zde pracuje jeden asistent pro velká zvířata a dvě asistentky pro malé savce a ptáky.

Hned po příjezdu byli studenti zapojeni do chodu kliniky a postaveni k samostatné lékařské práci. Jednodušší chirurgie (hlavně šití a ošetření ran) byla vykonávána v ordinačních hodinách, odpoledne se prováděly složitější úkony (ošetřování rozsáhlých a starých ran, císařské řezy, kýly, kastrace, exstirpace nádorů aj.). Studenti při jednotlivých operacích asistovali a jednodušší úkony prováděli po zaučení zcela samostatně, příjmem počínaje a vyplněním dokumentace pro majitele konče. To se týkalo i pacientů s interními problémy. Hospitalizována byla pouze zvířata, o která se jejich majitelé nebyli schopni postarat. Malá zvířata se zde ve většině případů nehospitalizují, protože se stává, že si je majitelé nevyzvednou zpátky.

Ošetření kopytaOšetření kopytaU pracovních zvířat se studenti nejčastěji setkávali s ranami (často velmi zanedbanými) a ortopedickými onemocněními. Tyto problémy zapříčinily nevhodné postroje, těžká práce, ale také zanedbávání zvířat ze strany majitelů. Z interních problémů se pak jednalo o endo- a ektoparazitózy, respirační problémy a koliky. Kočky a psi byli léčeni nejčastěji na parazitózy, celkové infekce, infekční a neinfekční průjmy a traumata.

Možnost osobního kontaktu s velkým množstvím pacientů znamenala pro studenty skvělou příležitost pro uplatnění znalostí, které získali na univerzitě. Stáž pro ně měla velký přínos nejen pro zbytek studia, ale zvláště pro budoucí terénní veterinární činnost. O své zkušenosti a zážitky se tak studenti chtěli podělit i se čtenáři Braunovin, které vydává partner, jenž jim kromě jiných pomohl cestu za zkušenostmi ve veterinární medicíně uskutečnit.

Studenti VFU Brno
MVDr. František Repka, divize OPM

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník