Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Veterinární lékařství v Maroku

1. Leden 2008

Veterinární lékařství v Maroku

B. Braun podpořil zahraničních zkušenosti studentů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno patří k významným klientům společnosti B. Braun Medical ve dvou rovinách. Jednak je přímým odběratelem našich výrobků a jednak si zde budoucí veterinární lékaři mohou při praktické části studia na klinikách ověřit použití širokého spektra produktů vyráběných naší firmou.

Stále se rozvíjející spolupráce mezi Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a B. Braun Medical byla i důvodem, proč byla naše firma na jaře právě uplynulého roku oslovena s žádostí o spolusponzorování realizace studentské stáže deseti studentů pátého ročníku ve veterinární charitativní nemocnici American Fondouk v Maroku. I díky našemu sponzorskému daru se tato cesta opravdu uskutečnila.

Stáž byla organizována pod záštitou oddělení pro zahraniční vztahy VFU Brno a Komory veterinárních lékařů České republiky. Finanční prostředky od sponzorů byly vynaloženy na přípravu cesty, součástí sponzoringu bylo i vybavení studentů základním spotřebním materiálem, který na marocké veterinární klinice použili.

    

Noví pacienti čekající na ošetření                                           Naši studenti při zavádění nosohltanové sondy

Veterinární nemocnice American Fondouk byla založena v roce 1927. Nadace MSPCA, jež ji spravuje, sídlí v americkém Bostonu. Nemocnice již osmdesát let poskytuje bezplatnou veterinární péči pro zvířata nemajetných obyvatel zhruba milionového marockého města Fez. V jeho úzkých uličkách jsou pracovní zvířata dodnes jediným přepravním prostředkem.

Vstupní brána do areálu veterinární nemocniceVstupní brána do areálu veterinární nemocniceNa klinice ošetřená zvířata jsou proto zhruba ze sedmdesáti pěti procent pracovní a hospodářská (koně, osli, muly, ovce, kozy), zbytek pacientů tvoří psi, kočky a další drobní savci a ptáci. Celkem se zde uskuteční dvacet tisíc ošetření ročně a toto číslo každoročně vzrůstá. Pro velký počet pacientů byla v minulých letech přijata regulační opatření - na klinice se nevakcinuje a neošetřují se bojová plemena psů a skot.

Již dvanáct let American Fondouk řídí a odborně zajišťuje Dr. Frappier, kanadský veterinární lékař s více než čtyřicetiletou praxí v oboru koňské medicíny. Dále zde pracuje jeden asistent pro velká zvířata a dvě asistentky pro malé savce a ptáky.

Hned po příjezdu byli studenti zapojeni do chodu kliniky a postaveni k samostatné lékařské práci. Jednodušší chirurgie (hlavně šití a ošetření ran) byla vykonávána v ordinačních hodinách, odpoledne se prováděly složitější úkony (ošetřování rozsáhlých a starých ran, císařské řezy, kýly, kastrace, exstirpace nádorů aj.). Studenti při jednotlivých operacích asistovali a jednodušší úkony prováděli po zaučení zcela samostatně, příjmem počínaje a vyplněním dokumentace pro majitele konče. To se týkalo i pacientů s interními problémy. Hospitalizována byla pouze zvířata, o která se jejich majitelé nebyli schopni postarat. Malá zvířata se zde ve většině případů nehospitalizují, protože se stává, že si je majitelé nevyzvednou zpátky.

Ošetření kopytaOšetření kopytaU pracovních zvířat se studenti nejčastěji setkávali s ranami (často velmi zanedbanými) a ortopedickými onemocněními. Tyto problémy zapříčinily nevhodné postroje, těžká práce, ale také zanedbávání zvířat ze strany majitelů. Z interních problémů se pak jednalo o endo- a ektoparazitózy, respirační problémy a koliky. Kočky a psi byli léčeni nejčastěji na parazitózy, celkové infekce, infekční a neinfekční průjmy a traumata.

Možnost osobního kontaktu s velkým množstvím pacientů znamenala pro studenty skvělou příležitost pro uplatnění znalostí, které získali na univerzitě. Stáž pro ně měla velký přínos nejen pro zbytek studia, ale zvláště pro budoucí terénní veterinární činnost. O své zkušenosti a zážitky se tak studenti chtěli podělit i se čtenáři Braunovin, které vydává partner, jenž jim kromě jiných pomohl cestu za zkušenostmi ve veterinární medicíně uskutečnit.

Studenti VFU Brno
MVDr. František Repka, divize OPM

MVDr. František Repka
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun