Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Veterinární lékařství v Maroku

1. Leden 2008

Veterinární lékařství v Maroku

B. Braun podpořil zahraničních zkušenosti studentů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno patří k významným klientům společnosti B. Braun Medical ve dvou rovinách. Jednak je přímým odběratelem našich výrobků a jednak si zde budoucí veterinární lékaři mohou při praktické části studia na klinikách ověřit použití širokého spektra produktů vyráběných naší firmou.

Stále se rozvíjející spolupráce mezi Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a B. Braun Medical byla i důvodem, proč byla naše firma na jaře právě uplynulého roku oslovena s žádostí o spolusponzorování realizace studentské stáže deseti studentů pátého ročníku ve veterinární charitativní nemocnici American Fondouk v Maroku. I díky našemu sponzorskému daru se tato cesta opravdu uskutečnila.

Stáž byla organizována pod záštitou oddělení pro zahraniční vztahy VFU Brno a Komory veterinárních lékařů České republiky. Finanční prostředky od sponzorů byly vynaloženy na přípravu cesty, součástí sponzoringu bylo i vybavení studentů základním spotřebním materiálem, který na marocké veterinární klinice použili.

    

Noví pacienti čekající na ošetření                                           Naši studenti při zavádění nosohltanové sondy

Veterinární nemocnice American Fondouk byla založena v roce 1927. Nadace MSPCA, jež ji spravuje, sídlí v americkém Bostonu. Nemocnice již osmdesát let poskytuje bezplatnou veterinární péči pro zvířata nemajetných obyvatel zhruba milionového marockého města Fez. V jeho úzkých uličkách jsou pracovní zvířata dodnes jediným přepravním prostředkem.

Vstupní brána do areálu veterinární nemocniceVstupní brána do areálu veterinární nemocniceNa klinice ošetřená zvířata jsou proto zhruba ze sedmdesáti pěti procent pracovní a hospodářská (koně, osli, muly, ovce, kozy), zbytek pacientů tvoří psi, kočky a další drobní savci a ptáci. Celkem se zde uskuteční dvacet tisíc ošetření ročně a toto číslo každoročně vzrůstá. Pro velký počet pacientů byla v minulých letech přijata regulační opatření - na klinice se nevakcinuje a neošetřují se bojová plemena psů a skot.

Již dvanáct let American Fondouk řídí a odborně zajišťuje Dr. Frappier, kanadský veterinární lékař s více než čtyřicetiletou praxí v oboru koňské medicíny. Dále zde pracuje jeden asistent pro velká zvířata a dvě asistentky pro malé savce a ptáky.

Hned po příjezdu byli studenti zapojeni do chodu kliniky a postaveni k samostatné lékařské práci. Jednodušší chirurgie (hlavně šití a ošetření ran) byla vykonávána v ordinačních hodinách, odpoledne se prováděly složitější úkony (ošetřování rozsáhlých a starých ran, císařské řezy, kýly, kastrace, exstirpace nádorů aj.). Studenti při jednotlivých operacích asistovali a jednodušší úkony prováděli po zaučení zcela samostatně, příjmem počínaje a vyplněním dokumentace pro majitele konče. To se týkalo i pacientů s interními problémy. Hospitalizována byla pouze zvířata, o která se jejich majitelé nebyli schopni postarat. Malá zvířata se zde ve většině případů nehospitalizují, protože se stává, že si je majitelé nevyzvednou zpátky.

Ošetření kopytaOšetření kopytaU pracovních zvířat se studenti nejčastěji setkávali s ranami (často velmi zanedbanými) a ortopedickými onemocněními. Tyto problémy zapříčinily nevhodné postroje, těžká práce, ale také zanedbávání zvířat ze strany majitelů. Z interních problémů se pak jednalo o endo- a ektoparazitózy, respirační problémy a koliky. Kočky a psi byli léčeni nejčastěji na parazitózy, celkové infekce, infekční a neinfekční průjmy a traumata.

Možnost osobního kontaktu s velkým množstvím pacientů znamenala pro studenty skvělou příležitost pro uplatnění znalostí, které získali na univerzitě. Stáž pro ně měla velký přínos nejen pro zbytek studia, ale zvláště pro budoucí terénní veterinární činnost. O své zkušenosti a zážitky se tak studenti chtěli podělit i se čtenáři Braunovin, které vydává partner, jenž jim kromě jiných pomohl cestu za zkušenostmi ve veterinární medicíně uskutečnit.

Studenti VFU Brno
MVDr. František Repka, divize OPM

MVDr. František Repka
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun