Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Vědecká rada Aesculap Akademie má nové složení

12. Červenec 2013

Vědecká rada Aesculap Akademie má nové složení

Aesculap Akademie si za celou dobu své existence vydobyla výsadní postavení v oblasti vzdělávání lékařů, farmaceutů, dalších zdravotnických pracovníků i manažerů v oblasti zdravotnictví ve 40 zemích světa. V České republice a na Slovensku působí jako vzdělávací instituce Skupiny B. Braun CZ/SK od roku 2002.

 

Za tu dobu prošlo jejími kurzy a dalšími vzdělávacími aktivitami přes 80 000 účastníků. Spolu s německou a britskou Aesculap Akademií tak patří ke třem nejúspěšnějším v celosvětovém měřítku. 

Jednou za dva roky je jmenována Vědecká rada Aesculap Akademie, složená z předních odborníků různých lékařských oborů a zástupců z oblasti ošetřovatelství a managementu zdravotnických zařízení. Ti navrhují potřebná a aktuální témata i řečníky pro všechny vzdělávací akce, jež pak Aesculap Akademie organizuje. 

Vyplňujeme mezery ve vzdělávání zdravotníků

Jmenování nové Vědecké rady Aesculap Akademie proběhlo 23. května v hotelu Corinthia Towers. Noví členové měli po svém zvolení prostor k vyjádření, a tak už ve svých inauguračních proslovech navrhovali nová témata, kterým by se vzdělávací aktivity organizované Aesculap Akademií měly v budoucnu věnovat.

A co někteří z nových členů navrhovali? 

MUDr. Martin Repko, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno.„Bylo by velmi dobré organizovat více akcí, které zohlední multidisciplinární přístup k pacientovi. Ve spinální chirurgii je to klíčová otázka. Druhou velmi důležitou oblastí je z mého pohledu přímá komunikace s pacienty.

Nabízím k zamyšlení, zda by nebylo vhodné zkusit vytvořit aktivity zabývající se edukací pacientů k tomu, aby náš léčebný výsledek byl co nejlepší. Z tohoto pohledu bychom rádi využili aktivit Aesculap Akademie a v nejbližší době ji přizvali k organizaci letos už 4. skoliotického sympozia, které chceme pořádat na podzim ve Fakultní nemocnici Brno,“ uvedl doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno.                           

Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., z Národního onkologického ústavu BratislavaProf. MUDr. Juraj Pechan, CSc., z Národního onkologického ústavu Bratislava by podle svých slov rád zúročil své zkušenosti sedmnáctiletého přednostování na Klinice chirurgické onkologie ve třech okruzích, kterým se Aesculap Akademie věnuje. „Páči sa mi partnerstvo vo vzdelávaní medzi štátnymi a neštátnymi inštitúciami, ktoré však nefunguje na Slovensku dobre. Ako člen niekoľkých komisií a poradných zborov oceňujem, že práve Aesculap akadémia pomáha veľmi účinne tieto medzery vyplniť. Ako pre dlhoročného šéfa kliniky je pre mňa dôležité aj partnerstvo s nelekárskymi spolupracovníkmi, ktorí nie sú podriadenými, ale členmi tímu. A práve v prelínaní týchto dvoch pracovných skupín aj vo vzdelávaní vidím široký priestor. A po tretie, v Aesculap akadémii je pekným príkladom partnerstvo medzi lekármi a firmami vedúce k obojstrannej spokojnosti a v prospech pacientov.

Svoju osobnú úlohu v tomto období vidím v podporovaní väčšej účasti mladých chirurgov vo workshopoch, väčšej účasti sestier zo Slovenska a tiež väčšieho počtu akcií v rámci celej Slovenskej republiky.“ 

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., z FNsP F. D. Roosevelta Banská BystricaDoc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., z FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica by chtěl spolu s Aesculap Akademií vytvořit na středním Slovensku školicí středisko, kam by všichni mohli přijít: 

„Radi by sme dobehli v miniinvazívnej chirurgii Českú republiku,“ vyjádřil své přání doc. Marko.  

MUDr. Ján Kľoc, PhD., z FNsP J. A. Reimana Prešov Podle MUDr. Jána Kľoce, PhD., z FNsP J. A. Reimana Prešov je navzdory širokému tematickému rozptylu Aesculap Akademie zastoupení chirurgických témat malé.

„Mojou predstavou je rozšíriť kurzy aplikácií výrobkov spoločnosti B. Braun v oblasti implantológie. Nádej na rozšírenie počtu operácií na Slovensku vidím aj v účasti mladých chirurgov v inštruktážnych kurzoch. Ďalej by som rád rozšíril kurzy týkajúce sa pooperačnej starostlivosti a zníženia výskytu pooperačných komplikácií. Nie je možné si len ‚zarezať‘ a nechať pacienta svojmu osudu.

V Prešove sme nedávno mali veľmi prínosné stretnutie inštrumentárok z celého Slovenska. V budúcom období Aesculap akadémie by som chcel prispieť k organizovaniu podobných akcií.“

MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., z Univerzitní nemocnice L. Pasteura, KošiceVětší využití potenciálu, který má Aesculap Akademie, i na Slovensku doporučuje také MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., z Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích.

„Kurzy venované neurochirurgii a spondylochirurgii usporadúvané v Českej republike boli na veľmi vysokej odbornej aj spoločenskej úrovni. Za možno najväčší deficit považujem to, že chýbajú v regióne celého Slovenska vrátane okrajových oblastí, kde by sa mohli rysovať mosty aj do ďalších regiónov za hranice.“

Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, z FN PlzeňA mosty by se neměly vytvářet jen mezi regiony, ale také mezi jednotlivými skupinami zdravotníků.

Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, z FN Plzeň, který se dlouhodobě zabývá laparoskopií a miniinvazivní léčbou, podotkl, že by se při školeních nemělo zapomínat na dvě velká a aktuální témata: instrumentační sestry a life surgery.

prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., z Fakultní nemocnice Královské VinohradyNa vysokou úroveň kurzů Aesculap Akademie z oblasti páteřní chirurgie upozornil poté prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Vždycky obdivoval úroveň kurzů, které jsou na téma páteřní chirurgie Aesculap Akademií pořádány: „Slyšeli jsme, že Aesculap Akademie rozvíjí své aktivity po celém světě. Domnívám se, že zajímavé a užitečné by bylo přispět nějakým způsobem ke zintenzivnění mezinárodních kontaktů v oblasti vzdělávání mladých lékařů, tzn. nejen jim umožňovat účast na různých seminářích a firemních akcích v zahraničí, ale zejména jim zprostředkovávat cílené pracovní stáže a pobyty ve vytipovaných pracovištích.

Zahraniční zkušenosti nabyté v mládí se pak úročí po celý zbytek života.“

Mgr. Zdeňka Surá z Fakultní nemocnice BrnoS výbornou kvalitou kurzů souhlasila i Mgr. Zdeňka Surá z Fakultní nemocnice Brno, která zmínila, že dosavadní vzdělávací programy byly na velmi vysoké úrovni, kde si každý vždy našel svoje téma.

„Jako přínosné vidím kurzy zaměřené na bezpečnou a kvalitní ošetřovatelskou péči, etickou úroveň a komunikativní dovednosti,“ řekla na setkání Mgr. Surá. 

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., z Fakultní nemocnice Brno ocenil, že taková podpora vzdělávání je u soukromé firmy naprosto ojedinělá. „Ke zkvalitnění péče o naše pacienty kurzy týkající se anesteziologie a pooperační bolesti významně přispívají.

Z naší kliniky jimi prošlo několik lékařů. Druhá oblast, ve které doufám prohloubíme spolupráci se společností B. Braun, je tekutinová terapie.“

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, z Fakultní nemocnice Hradec KrálovéNad zlepšením edukačních aktivit v oblasti nefrologie se zamýšlela prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, z Fakultní nemocnice Hradec Králové, která by se ráda zaměřila na oblast chronického onemocnění ledvin, selhání ledvin a metod léčby náhradou funkce ledvin. „Tato část nefrologie by v edukačním programu potřebovala tři navzájem odlišné okruhy. Prvním je gerontonefrologie, tedy péče o staré pacienty akutně léčené náhradou funkce ledvin. Druhým okruhem myslím mezioborovou spolupráci, tedy co jiný obor může udělat pro dialyzovaného pacienta, co by dialyzovaný pacient potřeboval v oblasti kardiologie, osteologie atd. Sem spadá i problematika komunikace mezi lékaři a sestrami. Třetím okruhem by měla být léčiva a léčebné strategie, tedy farmakoterapie u pacientů s nízkou funkcí ledvin nebo léčených již eliminační metodou, možnost lékových interakcí, problémy s compliance, přestavení nových léků a jejich uplatnění v nefrologii,“ vypočítává prof. MUDr. Dusilová Sulková.

A jaká další témata by organizátoři edukačních akcí měli zvažovat?

 „Myslím si, že oblast očkování a vakcinologie osob zdravotně stigmatizovaných, po splenektomiích a po těžkých úrazech je dosti opomíjená, i když je na co v Aesculap Akademii navazovat. Dále bych chtěla rozvíjet mezioborovou činnost. Ze strany Evropské unie se od nás vyžadují určité kroky v prevenci nákaz. Zde je spolupráce mezi jednotlivými obory naprosto nutná, abychom zamezili šíření vysoce rezistentních bakterií, které se v posledních letech objevují i v našich nemocnicích,“ naznačila své priority MUDr. Iva Šípová z Nemocnice České Budějovice.

MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., z Krajské nemocnice Liberec by rád organizoval certifikovaný kurz ve spinální chirurgii a kurzy věnované sociální práci s nemocnými po těžkých úrazech.

Ceny Aesculap Akademie za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví

Po slavnostním jmenování nové Vědecké rady Aesculap Akademie, které proběhlo 23. května tohoto roku, se konal v Centru současného umění, architektury a designu DOX v pražských Holešovicích charitativní společenský večer, na kterém Skupina B. Braun předala ceny Aesculap Akademie 2012. Cenu za vynikající odborné, pedagogické a manažerské schopnosti, četné publikace a přednášky převzal prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, proděkan 1. LF UK Praha, vedoucí katedry urologie IPVZ. Za celoživotní práci v oblasti vydávání lékařských a zdravotnických publikací obdržel Cenu Aesculap Akademie PhDr. Lubomír Houdek, ředitel Nakladatelství Galén. K hlavním gratulantům patřil zástupce šesté generace rodiny Braunů, Dipl. BW Christian Braun, Managing Director B. Braun Austria, a Martin Wenderoth, MBA, Managing Director B. Braun Austria.  

 

Složení nové Vědecké rady Aesculap Akademie

 

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., z FN Brno (chirurgie)

     
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., z Národního onkologického ústavu Bratislava (onkochirurgie)

     
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., z FN Brno (spinální chirurgie)

    
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., z FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (miniinvazivní chirurgie)

     
MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., z Univerzitní nemocnice L. Pasteura v Košicích (neurochirurgie)

     
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc., z FN Královské Vinohrady (ortopedie)

     
MUDr. Ján Kľoc, PhD., z FNsP J. A. Reimana Prešov (ortopedie)

    
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., z Krajské nemocnice Liberec (traumatologie)

    
MUDr. Jan Kryl z FN v Motole (páteřní traumatologie)

    
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., FN Brno (intenzivní péče a anesteziologie)

    
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, z FN Plzeň (urologie)

     
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, z FN Hradec Králové (nefrologie)

    
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., z FN Plzeň (klinická výživa)

     
PharmDr. Petr Horák z FN v Motole (farmacie)

     
MUDr. Iva Šípová z Nemocnice České Budějovice (hygiena a epidemiologie)

    
MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., z FN Hradec Králové (gerontologie)

    
Ing. Bc. Irena Kouřilová z České asociace sester

     
Mgr. Zdeňka Surá z FN Brno (ošetřovatelská péče)

                
Mgr. Marta Baričičová z Univerzitní nemocnice Bratislava (ošetřovatelská péče)

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun