Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Včasné zahájení nutriční podpory má pozitivní vliv na proces léčby

31. Leden 2013

Včasné zahájení nutriční podpory má pozitivní vliv na proces léčby

Dostatečné množství a správné složení výživy snižuje počet zdravotních komplikací, a tím i celkové náklady na léčbu pacienta.

Nedílnou součástí poskytované ústavní i domácí péče by mělo být zjištění nutričního stavu pacienta, ale i případné nasazení nutriční podpory ve vhodné formě.

Nejenom téma využití nutričního screeningu v praxi a další souvislosti v péči o chronické defekty diskutovali účastníci 18. gerontologického kongresu ve dnech 6.-7. prosince 2012 v Hradci Králové.

Možná je pro někoho překvapivé, že nezanedbatelná část pacientů v ústavních institucích i v režimu domácího doléčování trpí nedostatečnou a nekvalitní stravou. Apel zazněl i k sestrám z agentur domácí péče, aby ve větší míře aktivně používaly nutriční screening. Bude tak možné snáze identifikovat riziko vzniku nebo již nastalý stav malnutrice pacientů. Pokud sestra skutečně zjistí u klienta riziko nebo už projevený stav malnutrice, měla by bez prodlení informovat ošetřujícího lékaře a pomoci mu při zajištění vyšetření.


I nejúčinnější materiály pro péči o rány musí být doprovázeny správnou výživou pacienta

Včasné zahájení nutriční podpory má pozitivní vliv na proces léčby např. dlouhodobých defektů, proleženin a na celkový stav organismu pacienta. V posledních letech jsou na trh uváděny stále účinnější pomůcky a materiály pro péči o rány. Nicméně primární snaha o lokální terapii by měla být doprovázena adekvátní nutriční podporou pacienta. Léčba chronické anebo obtížně se hojící rány vyžaduje dostatek energie a stavebního materiálu získávaného z potravy. Proto také k obtížnému hojení dochází častěji u pacientů s proteino-energetickou nebo proteinovou podvýživou.

Společnost B. Braun je výrobcem špičkových zdravotnických prostředků z oblastí péče o rány, enterální a parenterální výživy, a tak byly účastníkům konference na firemním stánku prezentovány i novinky z tohoto oboru.  Jednalo se například o Askina® Calgitrol Paste, sterilní krytí, které se skládá z alginátové matrix s iontovým stříbrem ve formě pasty, s širokou antimikrobiální účinností.

Dále byla představena produktová řada Nutricomp® a celá škála enterální výživy.  Návštěvníci si měli možnost prohlédnout také Softa® Cloth CHX 2%, ubrousky pro dezinfekci a dekontaminaci zdravotnických prostředků, např. infuzních linek.

Na pokračování úspěšné řady královéhradeckých gerontologických kongresů má vliv celá řada faktorů, včetně ekonomických a personálních. Organizačnímu výboru a přednášejícím se opět podařilo udržet vysokou odbornou úroveň. Poděkování patří všem aktivním účastníkům i organizačnímu výboru. Za všechny si dovolím jmenovat MUDr. Boženu Juraškovou, Ph.D., a Alenu Truksasovou, které měly na úspěšném průběhu 18. ročníku kongresu zásadní podíl.

Mgr. Boris Malhocký, MBA
manažer divize B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče