Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Vaše rozhodnutí, jak zabránit srůstům - ADCON Gel

MUDr. Pavel Fiala

1. Červenec 2008

Společnost B. Braun Medical v České a Slovenské republice investuje další prostředky do léčby potíží spojených s hojením operačních ran. Tentokrát jde o poměrně specifický produkt, který je uváděn na trh pod názvem ADCON Gel.

Německé společnosti spolupracují velmi intenzivně i na poli medicíny a výsledkem je kontrakt, jímž je pro B. Braun Medical exkluzivní zastoupení düsseldorfské firmy AAP Bio Implants. Tato společnost se nachází v období krátce po vlastnickém spojení s holandskou společností FAME Medical, jež vnesla do německé části velmi žádané biotechnologické produkty, aby sama pod historickým názvem FAME Medical zanikla. Zůstaly vynikající produkty a lidé, se kterými se dobře jedná a kteří věří novým trhům na východ od německé hranice.

ADCON Gel je prvním z produktů, který na trh uvádíme pod značkou B. Braun. Předchozí držitel prodejní licence je v tuto chvíli nahrazen, ale změna není pouze kosmetická. Přichází prodej produktu pod novým logem AAP Bio Implants, s lepším designem vnějšího obalu a s inovovaným vzhledem aplikační sady s maximalizací ergonomie pro používání v operačním poli.

Při detailnějším pohledu na ADCON Gel se setkáváme s mnoha dotazy, které se týkají vzniku adhezí
po operačních výkonech.

 

Co jsou tedy adheze - srůsty?

Z literatury a z vědeckých poznatků víme, že jde o časté komplikace chirurgické intervence, které si mohou vyžádat další následné invazivní výkony a hospitalizace. Dvě a více tkání, které se oddělují, jsou v pooperačním období infiltrovány fibroblasty, a následuje produkce kolagenu, převážně se sníženým zastoupením elastických vláken. Tato skutečnost vede k nežádoucím tahům takto vyvinutých „hojivých“ formací, které mohou významně ovlivnit pooperační stav některých intimně přilehlých funkčních struktur.

Popsaná situace v pooperačním období byla intenzivněji vnímána ve všeobecné chirurgii, gynekologii, neurochirurgii a ortopedii.

Zatímco všeobecná chirurgie, gynekologie a ortopedie si s uvedenými stavy dokáže do jisté míry poradit při intenzivnějším využívání miniinvazivních endoskopických technik, neurochirurgie a spinální chirurgie se potýkají s problémem, jak zajistit období tří až pěti dnů po operacích v páteřním kanálu nebo v úžinách, aby nevznikala nežádoucí časná jizvení. Miniinvazivní techniky nepomáhají dostatečně, a navíc nervové struktury přivzaté do tahů kolagenních vláken se „ozývají“ s obzvláště nepříjemně vnímanými pocity.

Znázornění místa nejčastěji se vyskytujících adhezí při operacích v páteřním kanálu Znázornění místa nejčastěji se vyskytujících adhezí při operacích v páteřním kanálu Adheze se intenzivně zakládají od třetího do pátého dne po operaci. Protiadhezním řešením je použití bariérového gelu. Takový gel separuje anatomické struktury a udrží jejich povrchy intaktní k adhezím. Struktura ADCON Gel Spine je založena na konceptu přechodné bazální vrstvy materiálu, jež je kombinací absorbovatelného, od kolagenu odvozeného základu společně s resorbovatelným aniontově nabitým polyglykanem. Hlavní funkcí bazální vrstvy je poskytnutí bariéry pro průnik jistým buňkám a molekulám (včetně fibroblastů). Inhibice peridurální fibrózy a adhezí je celosvětově prokázána na více než 300 000 případech klinického použití v průběhu jedenácti let zkušeností.

ADCON Gel poskytuje fyzikální bariéru, která inhibuje migraci fibroblastů kolem nervových struktur, ale i v okolí struktur šlachových. Použití při operační léčbě karpálních i jiných úžinových syndromů je tedy nasnadě a plně indikováno. Resorpce gelu trvá zhruba čtyři týdny.

K dispozici budete mít sterilní kit s aplikátorem gelu, balený v plastovém nosiči. Balení jsou jedno a třígramová. U ADCON Gel Spine 3 g je doporučováno použití po následujících výkonech:

  1. zadní, bederní laminektomie nebo hemilaminektomie, včetně prostých laminotomií, kde jsou exponovány nervové kořeny
  2. spinální stenózy
  3. disektomie

Není podstatné, zda je žlutý vaz intaktní či porušený, aplikace je bezproblémová i přímo na tkáň tvrdé pleny, pokud není možné využít k aplikaci strukturu žlutého vazu.

Jednogramové balení zpravidla postačí pro aplikace v místě separovaných šlachových struktur při operačních řešeních úžinových syndromů.

Ve všech případech by aplikace gelu měla být jedním z posledních kroků při práci v operačním poli, proto je peroperační vakuové odsávání po aplikaci gelu protismyslné.

V současné době jsou sklady společnosti B. Braun Medical tímto produktem dobře zásobeny a jsme ve fázi zřizování konsignací ADCON Gel u odběratelů.

Výrobek patří do kategorie ZÚM - zvlášť účtovaného zdravotnického materiálu, s plnou úhradou pracovištím ze strany zdravotních pojišťoven. Cena třígramové varianty ADCON Gel bude nastavena s konečnou platností od 1. 7. 2008, v současné době ADCON Gel 3 g prodáváme do 30. 6. 2008 za zaváděcí ceny. Jednogramové verze mají již pro zákazníka svou finální prodejní cenu nastavenou.

Věříme, že námi investovaný lidský i finanční kapitál do oblasti specifických komplikací hojení ran byl správným rozhodnutím a bude pro lékaře a pacienty velkým přínosem.
 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník