Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie

10. Prosinec 2010

V. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie

Ve dnech 17. - 20. října 2010 se na brněnském Výstavišti uskutečnil již XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, spojený se VII. českým chirurgickým kongresem. Letošní sjezd byl navíc spojen s V. mezinárodním kongresem miniinvazivní a robotické chirurgie a se IV. interaktivním kongresem hojení ran.

Díky sloučení několika odborných akcí bylo pro účastníky kongresu připraveno více než sedmdesát přednášek a sympozií, které se vyznačovaly především vysokou kvalitou sdělení a profesionálními diskusemi.

Brněnský kongres byl letošní vrcholnou odbornou akcí české i slovenské chirurgické společnosti. Za jeho vynikající organizací stál tým zkušených odborníků v čele s viceprezidentem kongresu prof. MUDr. Ivanem Čapovem, CSc., a vědeckou sekretářkou doc. MUDr. Lenkou Veverkovou, Ph.D. Žádný kongres se však neobejde bez velké podpory partnerů, a jelikož B. Braun patří ke špičce v oblasti zdravotnický prostředků, stal se i letos hlavním partnerem kongresu. Kromě nepřehlédnutelné expozice v pavilonu E společnost B. Braun hned první den kongresu uspořádala firemní sympozium, na kterém se velice živě diskutovalo o výhodách a nevýhodách jednoportových operací.

Firemní sympozium

Firemní sympozium, kterého se zúčastnili i jednatelé společnosti B. Braun Medical PharmDr. Jiří Lukeš a MUDr. Lubomír Klepáč, MBA, zahájil MUDr. Alan Munteanu společně s viceprezidentem kongresu panem prof. MUDr. Ivanem Čapovem, CSc. Po přednášce MUDr. Tomáše Vernera z chirurgického pracoviště v Mladé Boleslavi se v Maydlově sále rozproudila zajímavá diskuse, do které se kromě prof. MUDr. Alexandra Ferka, CSc., z Hradce Králové zapojili také posluchači sympozia. Oním „sporným“ tématem byly výhody a nevýhody jednoportových operací namísto běžné laparoskopie. Všichni diskutující měli silné argumenty vycházející z jejich dlouholetých zkušeností a dokázali své názory velmi dobře obhájit. Na základě této diskuse se tak nedalo jednoznačně určit, jestli jsou jednoportové operace budoucností miniinvazivní chirurgie nebo nejsou.

Částečnou odpověď na tuto otázku však přinesl B. Braun svým novým laparoskopickým nástrojem AdTec® mini, který je tak tenký, že operační ránu není třeba šít. Nástrojářští mistři z Tuttlingenu totiž dokázali vyvinout unikátní, o polovinu tenčí nástroj se stejným zachováním pevnosti i životnosti jako u klasických instrumentů. Je zřejmé, že budoucnost miniinvazivní chirurgie tak závisí nejen na inovativních přístupech chirurgů, ale rovněž na vývoji nových nástrojů a zdokonalování osvědčených technologií.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory