Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V Zaječí se slavilo 20. výročí stomických pomůcek B. Braun na trhu

30. Červen 2014

V Zaječí se slavilo 20. výročí stomických pomůcek B. Braun na trhu

Ve dnech 12.-13. května 2014 společnost B. Braun Medical uspořádala Výroční konferenci v péči o stomie v Zaječí na Moravě. Sešlo se zde devadesát stomických sester z celé České republiky a Slovenska, díky jejichž spolupráci a podpoře jsme mohli 20. výročí od uvedení stomických pomůcek B. Braun na český trh oslavit.

Představili jsme nový unikátní dvoudílný systém Flexima® 3S

Během uplynulých dvaceti let jsme od našich obchodních partnerů nasbírali mnoho vzácných zkušeností, které jsou jedním z nejdůležitějších aspektů při vývoji nových stomických pomůcek. V rámci odborného programu byla zmíněna historie ošetřování stomií a stomických pomůcek, vzdělávání stomických sester před a po roce 1989, komplikace při hojení rány v okolí stomie, irigace, úhradové mechanismy a kategorizace stomických prostředků i další stěžejní témata. Se stomickými sestrami jsme diskutovali i nové trendy ve výrobních technologiích stomických pomůcek a slavnostně jsme představili nový unikátní dvoudílný systém Flexima® 3S.

Slavil se i Mezinárodní den sester

Pondělí 12. května bylo zároveň Mezinárodním dnem zdravotních sester a dnem narození Florence Nightingaleové, která založila první ošetřovatelskou školu v nemocnici U sv. Tomáše v Londýně. Negativní zkušenosti z ošetřování v praxi si tato „dáma s lucernou“ odnesla z bitvy u Solferina v roce 1859, kde pomáhal i švýcarský humanista Jean Henri Dunant. Na základě jeho zkušeností byl v roce 1863 založen Červený kříž.

Věříme, že výroční konference byla pro stomické sestry příjemným setkáním s kolegyněmi, místem pro výměnu vzájemných zkušeností i přínosem po odborné stránce. A co by popřály naše klientky společnosti B. Braun Medical do dalších let? n


Jana Trojanová, Fakultní nemocnice Hradec Králové:

„Přeji vám plno spokojených klientů a mnoho sil i nápadů při vývoji nových pomůcek. Ať jsou další roky plné optimismu, úspěchu a příjemných vzájemných setkání, jako tomu bylo dnes.“


Mgr. Monika Antonová, Fakultní nemocnice Brno:

„Do dalších let bych společnosti B. Braun Medical ráda popřála dobré nápady a snadnou komunikaci se všemi účastníky péče o stomické pacienty, a nejen o ně.
Ze setkání k 20. výročí si odnáším pozitivní dojem, že péče o stomiky stále není sestrám lhostejná a svou práci dělají s láskou, která je často jediným ohodnocením jejich aktivit. Pozitivní pocity a radost mám i z celého průběhu setkání a také z toho, že jsme měli možnost se opět vidět a vyměnit si zkušenosti. Děkuji společnosti B. Braun Medical, že nám tato setkání umožňuje.“


Iva Otradovcová, Ústřední vojenská nemocnice Praha:

„Čas je neúprosný a prý už je to dvacet let od doby, kdy se poprvé objevily stomické pomůcky firmy B. Braun ve stomických poradnách. Já s nimi pravidelně pracuji a používám je pro pacienty přibližně od roku 1999. Je zvláštní, že začátky si vybavuji jen mlhavě. Následná spolupráce však probíhala vždy ve vzájemné úctě a na profesionální úrovni. Některé významné osobnosti pod hlavičkou firmy také částečně ovlivnily můj profesní život. Je dvacet let dlouhý, nebo krátký čas? Do dalších let přeji zdravému, šťastnému, spokojenému a tvůrčímu kolektivu hodně nápadů.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče