Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V Prešove sa operovalo revolučným 3D laparoskopom

9. Červenec 2012

V Prešove sa operovalo revolučným 3D laparoskopom

Gynekológovia Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov sú prví na Východe a druhí z gynekologických pracovísk na Slovensku, ktorí si vyskúšali operáciu pomocou revolučnej 3D laparoskopie

 

Lekári gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia II. FNsP J. A. Reimana Prešov operovali v dňoch 20. a 21. júna pomocou revolučného laparoskopického prístroja, ktorý umožňuje reálny trojrozmerný pohľad pri laparoskopickom operačnom zákroku.

Najmodernejší laparoskopický prístroj Einstein Vision pochádza z továrne nemeckého koncernu B. Braun. Ide o unikátnu novinku, ktorá poskytuje lekárom reálny 3D pohľad pri operačnom zákroku. Operatér môže vďaka zariadeniu vnímať hĺbku operačného poľa a predovšetkým vidieť oveľa viac detailov ako doteraz. Priestorové videnie a vysoké rozlíšenie FULL HD monitoru významne napomáha lekárovi rozpoznať, správne uchopiť a presne separovať i veľmi jemné tkanivá a krehké štruktúry.

Najdôležitejším prvkom tohto systému je vysoká kvalita obrazu. Poskytujú ju 3D stereoskopické laparoskopy a špeciálne robotické rameno, na ktorom je umiestená kamera. Vďaka integrovanému záznamovému zariadeniu je navyše možné nahrávať aj fotografie a videosúbory v dvojrozmernom zobrazení s vysokým rozlíšením a na celý priebeh operácie je teda možné, spätne sa pozrieť.

„Výhodou tohto prístroja je perfektný prehľad a orientácia v operačnom poli. Prístroj poskytuje úplnú istotu v pohybe nástrojov a znižuje tak riziko komplikácií.  Je vhodný hlavne pre delikátne a technicky najnáročnejšie operácie. Operatér má tak väčšiu istotu pri používaní nástrojov a menej sa unaví, pretože sa nemusí pohybovať v trojrozmernom priestore za pomoci dvojrozmernej obrazovej informácie. Chvíľku nám trvalo, kým sme si zvykli na prítomnosť robotického ramena a jeho obsluhu za pomoci diaľkového ovládania, ale veľmi rýchlo sme sa s ním zoznámili a práca nám išla od ruky“, povedal prednosta Kliniky gynekológie a pôrodníctva MUDr. Jozef Adam, PhD.

FNsP J. A. Reimana Prešov, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov najväčšieho regiónu Slovenska (PSK - cca 810 000 obyvateľov),  funguje od roku 1935. V súčasnosti má 2017 zamestnancov, 1248 lôžok. Poskytuje široké spektrum zdravotníckych výkonov hradených z verejného zdravotného poistenia a tiež služby nad rámec verejného zdravotného poistenia. Za rok 2011 eviduje prešovská nemocnica 46 000 hospitalizácií, 12 000 operačných zákrokov a až 336 500 ambulantných výkonov. 

Technológie 3D sa v medicíne objavujú a nachádzajú svoje uplatnenie čoraz častejšie. Výhodou nového laparoskopu je, že si nájde uplatnenie v 99% všetkých laparoskopických výkonov, ktoré sa v dnešnej dobe vykonávajú, navyše práca s nimi je pre skúseného operatéra veľmi jednoduchá.  Za použitie 3D laparokopického systému ďakujeme firme B. Braun Medical a dúfame, že tento nový systém si i napriek vyšším finančným nákladom nájde svoje uplatnenie na operačných sálach všetkých chirurgických odborov. Systém má veľkú budúcnosť uplatniť sa pri všetkých operáciách, prevádzaných laparoskopickou cestou.

Zdroj: FNsP J. A. Reimana Prešov 

Zvětšit mapu

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Endoluminální vakuová terapie (Endo-SPONGE®) je miniinvazivní metoda léčby prosakování střevní anastomózy po nízkých předních resekcích rekta. Jedná se o unikátní výrobek, který vyvinuli dva chirurgové mnichovské univerzitní kliniky – Dr. Rolf Weidenhagen a Dr. Uwe Grützner – ve spolupráci s koncernem B. Braun. Léčbu pomocí endoluminální vakuové terapie poprvé popsal v roce 2008 právě Dr. Rolf Weidenhagen. Od té doby již byla publikována řada různých retrospektivních a prospektivních studií, které se zabývají použitím systému Endo-SPONGE® k léčbě defektů dolní části trávicího ústrojí. V databázích PubMed a EMBASE lze do současnosti najít po zadání slov Endo-SPONGE® EVT až čtyřicet publikací, včetně posterů. Výsledky těchto vědeckých prací jsou shrnuty ve složce klinických důkazů.

29.09.2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory