Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V Pezinku sa otvára úplne nová dialýza a nefrologická ambulancia

1. Prosinec 2016

V Pezinku sa otvára úplne nová dialýza a nefrologická ambulancia

Zľava: Petr Macoun - člen vedenia B. Braun, Zlata Pastvová - primárka DS Pezinok, Zuzana Žilinská - primárka Transplantačného oddelenia, Monika Alaxinová - členka lekárskej rady B. Braun Avitum, Oliver Solga - primátor mesta Pezinok

V centre Pezinku vzniklo nové nefrologické pracovisko B. Braun Avitum. Dialyzačnú terapiu poskytuje v súčasnosti 30 pacientom, nefrologická ambulancia pomáha približne 250 ľuďom.

Spoločnosť B. Braun Avitum otvorila v centre Pezinku nové moderné dialyzačné stredisko a nefrologickú ambulanciu za 700 tisíc eur. Teraz sa v Pezinku dialyzuje už 30 pacientov a nefrologická ambulancia sa stará o takmer 250 ľudí. „Nová dialýza zásadným spôsobom uľahčí život pacientom s ochorením obličiek. Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia regiónu doposiaľ chýbali a teraz pacientom buď celkom odpadne, alebo sa zásadne skráti dochádzanie. Po mesačnej prevádzke má stredisko už viac než 30 dialyzovaných pacientov. Pezinok je šestnástym dialyzačným strediskom B. Braun Avitum na Slovensku,“ hovorí riaditeľ spoločnosti B. Braun Avitum Ing. Petr Macoun, Ph.D.

Otvorenie dialyzačného strediska víta aj primátor. „Verím, že túto skutočnosť ocenia nielen občania, ktorí museli doteraz na dialýzu dochádzať do Bratislavy, ale aj tí, ktorí potrebujú ambulantnú starostlivosť, alebo len základnú diagnostiku. Počet a rôznorodosť zdravotníckych služieb poskytovaných doteraz v mestskej Poliklinike a Pinellovej nemocnici sa otvorením dialýzy a nefrologickej ambulancie výrazne zvýši a skvalitní. Želám preto všetkým pracovníkom tohto zariadenia veľa energie, trpezlivosti a úspechov,“ uviedol Oliver Solga, primátor mesta Pezinok.

 

Nová dialýza je špičkovo vybavená a poskytuje pacientom komfort

Dialyzačné stredisko začalo svoju prevádzku tohto roku v októbri. Samotná stavba trvala zhruba tri mesiace, potom prebiehala inštalácia zdravotníckych technológií a ďalšie vybavovanie pre personál i pacientov. Súčasťou strediska sú tiež novovytvorené parkovacie miesta na ulici Záhradná. Dialyzačné stredisko pacienti nájdu na Ulici M. R. Štefánika 10 v budove okresného úradu na prvom poschodí. „Personálne zaisťuje prevádzku 9 sestier a traja lekári, ktorí medzi sebou kombinujú znalosti z nefrológie, interny, sonografie a imunológie,“ hovorí vedúca lekárka novej dialýzy MUDr. Zlata Pastvová. Nové stredisko je rozdelené na dve časti. Samostatný vchod má nefrologická ambulancia s priestrannou čakárňou, prípravňou pre sestru a ambulanciou pre lekárov. Druhou časťou je dialyzačné stredisko s 12 lôžkami. Ďalšie zázemie tvoria priestory pre pacientov, šatňa a sociálne zariadenie. Technologická časť potom poskytuje úpravňu vody s reverznou osmózou. Tá vytvára tzv. ultračistú vodu, ktorá je pre úspešnú dialyzačnú liečbu kľúčová.

 

Najmodernejšia technológia i komunitný život

Stredisko je vybavené najmodernejšou zdravotníckou technológiou a pacienti tu majú plný komfort zahrňujúci napríklad wi-fi pripojenie, televíziu, dennú tlač alebo občerstvenie. Medzi pacientov, ktorí si už vyskúšali novú dialýzu, patrí aj Jana Šikulová. „Dialyzujem sa už dva roky a nové stredisko je pre mňa rozhodne zmenou k lepšiemu, pretože teraz dochádzam len 13 kilometrov namiesto predchádzajúcich 37. Zásadný pre mňa je však i skvelý prístup personálu. Vždy nás psychicky podržia, zoženú všetky informácie, zariadia vyšetrenie a všetko ostatné, čo treba,“ opisuje svoje prvé dojmy Jana Šikulová, ktorá trávi na dialýze 12 hodín týždenne. V prípade pani Šikulovej môže byť už čoskoro všetko inak. V pondelok by mala podstúpiť transplantáciu obličky, ktorú jej daruje sestra.

Súčasťou terapie je i rozvíjanie komunitného života. Preto dialyzačné stredisko organizuje najrôznejšie stretnutia dialyzovaných pacientov vrátane napríklad blížiaceho sa vianočného večierka.

 

MUDr. Zlata Pastvová, primářka DS Pezinok a Jana Šikulová, pacientka před transplantací ledviny

MUDr. Zlata Pastvová, primárka dialyzačného strediska Pezinok s Janou Šikulovou, pacientkou pred transplantáciou obličky

 

Pribúdajú starí chorí

S predlžujúcou sa dĺžkou života obyvateľstva sa mení i veková štruktúra pacientov dialyzačného strediska. Tí predtým častejšie umierali na pridružené ochorenia a na rozdiel od dnešných pacientov sa zlyhania obličiek už nedožili. Dnešní pacienti môžu profitovať z čím ďalej tým kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. Dialyzačné stredisko teraz navštevuje viac než 30 pacientov a môžu ho využívať v pondelok, v stredu a v piatok v dvoch zmenách od 6.30 do 18.30 hodiny a tiež v utorok, vo štvrtok a v sobotu od 6.30 do 13.30 hodiny. Spádová oblasť Pezinku tvorí zhruba štyridsaťkilometrový rádius. „Priemerný vek dialyzovaných pacientov stále narastá a v súčasnosti dosahuje v našej sieti dialyzačných stredísk 68 rokov. V tomto ohľade sa kvalitou poskytovanej starostlivosti, ktorá má jednoznačný vplyv na dĺžku a kvalitu života, radíme k západoeurópskemu štandardu,“ doplňuje riaditeľ B. Braun Avitum Petr Macoun.

 

Komplexná starostlivosť o pacienta

Úspešná starostlivosť o pacientov je podmienená aj dobrou spoluprácou s okolitými lekármi. Tí boli o novovzniknutých možnostiach pre pacientov informovaní. Chronické ochorenie obličiek ide aj ruka v ruke s ďalšími zdravotnými komplikáciami. „Spoluprácu s ďalšími odborníkmi považujem za kľúčovú. Do ambulancie a na dialýzu k nám posielajú pacientov praktickí lekári i špecialisti, napríklad diabetológovia a internisti. U pacientov, ktorí napríklad prekonajú infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu, dochádza aj k poruchám malých tepien, kam patrí i poškodenie vlásočníc vnútri obličkových teliesok. Takže i spolupráca s kardiológmi je dôležitá,“ uzatvára vedúca lekárka dialyzačného strediska MUDr. Zlata Pastvová.

 

Ďalšie informácie o nefrologických pracoviskách B. Braun Avitum na ww.bbraun-avitum.sk. 

 

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví, sociálních služeb, zlepšení dostupnosti zdravotní péče a rozvoj konceptu Digitální pacient v České republice. 

09.12.2021
Skupina B. Braun

Skupina B. Braun CZ/SK navázala v Česku a na Slovensku strategickou spolupráci s jedním z celosvětových lídrů v oblasti mimotělního očišťování krve společností Jafron Biomedical Co., Ltd a stává se tak distributorem portfolia hemoperfuzních kapslí nové generace Jafron.

22.07.2021
Skupina B. Braun

Před pár dny jsme připomněli význam prevence onemocnění ledvin i na televizních obrazovkách. Na Světový den ledvin promluvili naši primáři ve Snídani s Novou a v Událostech České televize o současné situaci kolem očkování dialyzovaných pacientů i vlivu koronaviru na nefrologické pacienty.

17.03.2021
Skupina B. Braun