Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V Nemocnici Frýdlant proběhl první kurz hernioplastiky

24. Duben 2015

V Nemocnici Frýdlant proběhl první kurz hernioplastiky

Rozvoj operačních technik a technologií přináší stále nové možnosti v operačních přístupech tříselné kýly. Na tuto problematiku se zaměřil pilotní kurz Aesculap Akademie připravený ve spolupráci s Českou herniologickou společností, který se konal ve dnech 23.–24. 3. ve frýdlantské nemocnici.

Program kurzu se skládal ze dvou bloků. První, teoretický blok zahrnoval přednášky zkušených chirurgů. Byly zaměřeny na anatomii a klasifikaci tříselných kýl, doporučené postupy v herniologii, operační techniky v řešení tříselné kýly a specifika anestezie laparoskopických výkonů v herniologii.  Součástí druhého bloku pilotního kurzu byla hospitace na operačním sále, kde lektoři převzali roli operatérů. Účastníci pak měli možnost sledovat komentované operační techniky jak v otevřeném přístupu, tak v přístupu laparoskopickém.
 

Spolupráce Aesculap Akademie a České herniologické společnosti se na pilotním kurzu hernioplastiky ukázala jako perspektivní

Tříselná kýla se jeví jako velmi atraktivní téma, plánovaný počet deseti účastníků byl pro velký zájem rozšířen na dvanáct. Kurz mimo jiné otevřel diskusi na téma, jak jej modifikovat, aby více odpovídal současným potřebám chirurgů. Do budoucna tedy bude snahou koncept edukace rozšířit o trénink laparoskopických dovedností a klinická témata více směřovat do praktických příkladů anamnézy pacienta a komplikací, které mohou nastat během jednotlivých výkonů.

Mgr. Tomáš Hrouda, Ph.D.
odborný garant Aesculap Akademie
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Robotická chirurgie, vycházející z nejslavnějšího českého slova bratří Čapků robot, se u nás dostala do povědomí široké veřejnosti v roce 2008 a od té doby urazila dlouhou cestu. Primář Chirurgického oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s., člena skupiny AGEL, Matej Škrovina nám popsal, jak významnou roli v moderní medicíně hraje právě robotická chirurgie, která čím dál více usnadňuje práci lékařům, zvyšuje kvalitu operačního výkonu a urychluje uzdravení pacientů.

15.07.2020
Chirurgie

Lékaři Nemocnice Šumperk od konce února operují novými chirurgickými nástroji. Místo jejich koupě si nemocnice téměř 3 500 chirurgických nástrojů špičkové kvality jako první v Česku a ve střední Evropě pronajala od společnosti B. Braun Medical na šest let. Součástí řešení je prvotřídní autorizovaný servis či proškolení personálu.

20.04.2020
Chirurgie