Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V Hradci Králové proběhl workshop se zaměřením na techniky hemostázy

2. Září 2013

V Hradci Králové proběhl workshop se zaměřením na techniky hemostázy

V červnu proběhl v multi­oborovém vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové první praktický kurz „Techniky hemostázy - elektrochirurgie a lokální hemo­statika“.

 

Workshop pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové. Odborným garantem akce byl přednosta chirurgické kliniky prof. MUDr. Alexander Ferko, který vedením kurzu pověřil dva zkušené chirurgy, doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D.,
a MUDr. Petra Lochmana, Ph.D. 

Cílem kurzu bylo rozšíření znalostí atestovaných lékařů z oboru všeobecné chirurgie v oblasti elektrochirurgie a stavění krvácení zejména u elektivních chirurgických výkonů při současném využití dostupných moderních technologií. V rámci kurzu byly prezentovány současné poznatky z oblasti lokální hemostázy se zaměřením na chirurgii parenchymatózních orgánů a úrazovou chirurgii. Účastníci byli seznámeni s dostupnými lokálními hemostatiky a možnostmi jejich využití.

 

Samotná akce byla rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a praktickou

V první části si účastníci vyslechli přednášky Heinera Piesbergena ze společnosti Aesculap z německého Tuttlingenu, odborníka na praktické vzdělávání lékařů v chirurgických oborech, na téma elektrochirurgie.

Doc. Zdeněk Šubrt představil zkušenosti s bipolárním elektrochirurgickým generátorem Caiman®. Následovaly přednášky MUDr. Petra Lochmana o rozdělení lokálních hemostatik, spektru přípravků a indikaci jejich použití. Praktická část kurzu se konala na operačním sále vivária Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde proběhly operace na dvou prasečích modelech. V rámci této části bylo umožněno praktické provedení laparoskopických operačních výkonů na trávicím traktu s využitím pokročilé bipolární technologie a nového laparoskopického instrumentária. Dále po konverzi v laparotomii proběhlo seznámení se specifickými lokálními hemostatiky na modelu resekce parenchymatózního orgánu a traumatu.

Akce byla účastníky i školiteli hodnocena pozitivně, včetně potvrzeného přínosu pro praxi. Naší snahou proto bude ještě v letošním roce kurz zopakovat a rozšířit pro další operační obory - gynekologii a urologii.

Hana Klikarová
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory