Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V Hradci Králové proběhl workshop se zaměřením na techniky hemostázy

2. Září 2013

V Hradci Králové proběhl workshop se zaměřením na techniky hemostázy

V červnu proběhl v multi­oborovém vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové první praktický kurz „Techniky hemostázy - elektrochirurgie a lokální hemo­statika“.

 

Workshop pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové. Odborným garantem akce byl přednosta chirurgické kliniky prof. MUDr. Alexander Ferko, který vedením kurzu pověřil dva zkušené chirurgy, doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D.,
a MUDr. Petra Lochmana, Ph.D. 

Cílem kurzu bylo rozšíření znalostí atestovaných lékařů z oboru všeobecné chirurgie v oblasti elektrochirurgie a stavění krvácení zejména u elektivních chirurgických výkonů při současném využití dostupných moderních technologií. V rámci kurzu byly prezentovány současné poznatky z oblasti lokální hemostázy se zaměřením na chirurgii parenchymatózních orgánů a úrazovou chirurgii. Účastníci byli seznámeni s dostupnými lokálními hemostatiky a možnostmi jejich využití.

 

Samotná akce byla rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a praktickou

V první části si účastníci vyslechli přednášky Heinera Piesbergena ze společnosti Aesculap z německého Tuttlingenu, odborníka na praktické vzdělávání lékařů v chirurgických oborech, na téma elektrochirurgie.

Doc. Zdeněk Šubrt představil zkušenosti s bipolárním elektrochirurgickým generátorem Caiman®. Následovaly přednášky MUDr. Petra Lochmana o rozdělení lokálních hemostatik, spektru přípravků a indikaci jejich použití. Praktická část kurzu se konala na operačním sále vivária Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde proběhly operace na dvou prasečích modelech. V rámci této části bylo umožněno praktické provedení laparoskopických operačních výkonů na trávicím traktu s využitím pokročilé bipolární technologie a nového laparoskopického instrumentária. Dále po konverzi v laparotomii proběhlo seznámení se specifickými lokálními hemostatiky na modelu resekce parenchymatózního orgánu a traumatu.

Akce byla účastníky i školiteli hodnocena pozitivně, včetně potvrzeného přínosu pro praxi. Naší snahou proto bude ještě v letošním roce kurz zopakovat a rozšířit pro další operační obory - gynekologii a urologii.

Hana Klikarová
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory