Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

V Hradci Králové proběhl workshop se zaměřením na techniky hemostázy

Hana Klikarová

2. září 2013

Hemostáza

V červnu proběhl v multi­oborovém vzdělávacím centru Aesculap Akademie v Hradci Králové první praktický kurz „Techniky hemostázy - elektrochirurgie a lokální hemo­statika“.

Workshop pořádala Aesculap Akademie ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové. Odborným garantem akce byl přednosta chirurgické kliniky prof. MUDr. Alexander Ferko, který vedením kurzu pověřil dva zkušené chirurgy, doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D.,
a MUDr. Petra Lochmana, Ph.D.

Cílem kurzu bylo rozšíření znalostí atestovaných lékařů z oboru všeobecné chirurgie v oblasti elektrochirurgie a stavění krvácení zejména u elektivních chirurgických výkonů při současném využití dostupných moderních technologií. V rámci kurzu byly prezentovány současné poznatky z oblasti lokální hemostázy se zaměřením na chirurgii parenchymatózních orgánů a úrazovou chirurgii. Účastníci byli seznámeni s dostupnými lokálními hemostatiky a možnostmi jejich využití.

Samotná akce byla rozdělena do dvou částí - na část teoretickou a praktickou

V první části si účastníci vyslechli přednášky Heinera Piesbergena ze společnosti Aesculap z německého Tuttlingenu, odborníka na praktické vzdělávání lékařů v chirurgických oborech, na téma elektrochirurgie.

Doc. Zdeněk Šubrt představil zkušenosti s bipolárním elektrochirurgickým generátorem Caiman®. Následovaly přednášky MUDr. Petra Lochmana o rozdělení lokálních hemostatik, spektru přípravků a indikaci jejich použití. Praktická část kurzu se konala na operačním sále vivária Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, kde proběhly operace na dvou prasečích modelech. V rámci této části bylo umožněno praktické provedení laparoskopických operačních výkonů na trávicím traktu s využitím pokročilé bipolární technologie a nového laparoskopického instrumentária. Dále po konverzi v laparotomii proběhlo seznámení se specifickými lokálními hemostatiky na modelu resekce parenchymatózního orgánu a traumatu.

Akce byla účastníky i školiteli hodnocena pozitivně, včetně potvrzeného přínosu pro praxi. Naší snahou proto bude ještě v letošním roce kurz zopakovat a rozšířit pro další operační obory - gynekologii a urologii.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník