Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V České republice proběhla druhá řetězová transplantace ledvin

2. Duben 2013

V České republice proběhla druhá řetězová transplantace ledvin

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) provedl druhou řetězovou transplantaci ledvin v Česku. Při deseti operacích ve dvou dnech si vyměnilo ledvinu pět dárců a pět příjemců.

 

„Čtyři páry, jeden pacient z čekací listiny a jeden altruistický dárce utvořili řetěz transplantací ledvin. Podobně jako u první řetězové transplantace, kterou provedl IKEM loni v listopadu, to umožnil zdravý člověk, který se rozhodl darovat jednu svoji ledvinu komukoli, kdo ji potřebuje,“ uvedla pro ČTK mluvčí IKEM Mgr. et Mgr. Markéta Šenkýřová.

Transplantace ledvin je nejlepší metodou léčby chronického selhání ledvin. Pacientů s touto diagnózou v Česku neustále přibývá a nyní jich je přes 10 000. Nemocné ledviny má každý desátý Čech, ale neví o tom. Jen u 60 procent je tato diagnóza zjištěna včas, asi 40 procent lidí, jimž selhávají ledviny, musí přivézt do nemocnice až zdravotnická záchranná služba.

 

Na výběr dohlédli i matematici

„Dřív jsem daroval krev, pak jsem se přihlásil jako dárce kostní dřeně a později jsem se dozvěděl o možnosti pomoct někomu nemocnému tím, že mu daruji svoji ledvinu. A protože si myslím, že by si lidé měli nezištně pomáhat, když mohou, rozhodl jsem se do toho jít,“ řekl devětadvacetiletý Martin Mašek, který únorovou řetězovou transplantaci nastartoval. Neváhal prý vůbec, když se dozvěděl, že zdravému člověku stačí k životu jen jedna ledvina.

Příprava druhé řetězové transplantace trvala podle přednosty Kliniky transplantační chirurgie IKEM a vedoucího operačního týmu MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D., FRCS, tři měsíce. Plánování podle něj bylo nyní lehčí než napoprvé, protože tým už měl zkušenosti z listopadové výměny.

„Navíc nám tentokrát pomáhali ten první předvýběr provést i matematici pomocí přesných algoritmů. Teprve na základě jejich propočtů pak shodnost pacientů ověřovali naši imunologové, nefrologové a další lékaři. Tím jsme významně zkrátili čas přípravy,“ popsal postup MUDr. Froněk.

Řetězové transplantace ledvin chce IKEM provádět pokud možno každé tři měsíce. „Počtem dvojic nechceme lámat rekordy, jde nám především o bezpečnost a pomoc pacientům,“ zdůraznil přednosta Kliniky nefrologie IKEM prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Pravdou podle něj ale je, že se ozývá stále více nemocných a jejich příbuzných nebo známých, kteří by chtěli transplantaci od žijících dárců podstoupit. „Například už teď vyšetřujeme dalších 14 dvojic,“ doplnil.

Při řetězové transplantaci se provádějí obě operace, odběr i transplantace ledviny, téměř současně. Oba týmy pracují jako tým jeden, časový harmonogram na sále příjemce je pevně vázán na průběh operace dárce. Doba, kdy se orgán nalézá mimo tělo, je jen velmi krátká, v tomto případě v řádu několika desítek minut. Nový orgán pak většinou funguje okamžitě.

 

Pro osvětu transplantací od žijících dárců děláme, co se dá

Jeden z párů zapojených do řetězové transplantace byl vybrán v Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Uherský Brod. Zdravotnické noviny proto oslovily jeho vedoucí lékařku MUDr. Markétu Kratochvilovou, aby měli možnost nahlédnout problematiku párových výměn i pohledem „zdola“, tedy z terénu.

 

Nebýt elánu vašeho a vašich kolegyň i kolegů v regionech, nebylo by ani výkonů typu řetězových transplantací. V čem je pro vás největší motivace, když uvážíme, že se úspěšnou identifikací dárce a příjemce v podstatě připravíte o klienta dialýzy - a „smetanu“ v podobě mediální slávy stejně slízne někdo jiný, tedy pracoviště, které"rekordní výkon provede?

Mojí hlavní motivací je naděje pacienta na kvalitnější život. Především pak zlepšení prognózy a délky přežití v případě úspěšného provedení transplantace. U pacientů s nutností náhrady funkce ledvin je transplantace od žijícího dárce jednoznačně tou nejlepší možností. Jsem velmi ráda, že je možné provádět i v České republice párovou výměnu u pacientů, u kterých není shoda v krevní skupině s jejich příbuznými či emotivně spřízněnými dárci. Počty pacientů tím sice klesají, ale to by rozhodně nemělo zpomalit prosazování nových postupů a kvalitu lékařské péče.

 

Předpokládám, že identifikace páru, který se zúčastnil aktuální řetězové výměny, nebyl ani prvním, ani jediným počinem vašeho pracoviště na poli úspěšného zařazování pacientů do transplantačního programu.

Dva další naši pacienti se svými dárci na tento typ transplantace čekají. Jeden pár bude pravděpodobně zařazen do následující párové výměny v IKEM a dalšího pacienta čeká tento výkon preemptivně, to znamená, že zhorší-li se renální parametry natolik, že bude potřeba náhrada funkce ledvin, bude také zařazen do párové transplantace.

Za poslední rok jsme mimo jiné z našeho střediska B. Braun Avitum Uherský Brod zařadili na čekací listinu čtyři pacienty - a tři z nich již v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně podstoupili úspěšnou transplantaci. To je další obrovský úspěch, který nás moc těší.

Naší snahou je pacienty odeslat preemptivně, tedy před zahájením chronické dialyzační léčby. Samozřejmě nabízíme tento typ transplantace i pacientům v dialyzačním programu. Pacient, který se únorové párové výměny účastnil, byl již několik let dialyzovaný.

 

Nakolik je dnes ještě obtížné hovořit s pacienty, resp. jejich zdravými blízkými, o možnosti transplantace orgánu od žijícího dárce? Pokročila osvěta dostatečně, resp. dělají pro ni dost např. plátci zdravotní péče či ministerstvo zdravotnictví?

Myslím si, že hlavní problém není jen transplantace od živého dárce, ale bohužel i od dárce kadaverózního... O možnosti transplantace ledviny od žijícího dárce hovoříme včas se všemi pacienty, u kterých se blíží nutnost náhrady funkce ledvin, aby měli dostatek času popřemýšlet a probrat vše s blízkými.

Hlavním problémem je, že většinou starší pacienti nechtějí ani pomyslet, že by přijali ledvinu od svého příbuzného či blízkého. Kromě toho nechtějí své sourozence či životní partnery nijakým způsobem ohrožovat a stává se, že tuto variantu odmítnou ještě předtím, než se jich přímo zeptají. Naprosto odlišné je to v případě rodičů, kteří jsou ochotni udělat cokoli pro své děti - byť by už byly třeba i dospělé.

V rámci dialyzačních středisek B. Braun Avitum osvětu šíříme nejen u našich pacientů, ale jsme také partnery komunitního webu ledviny.cz, kde naši lékaři odpovídají na dotazy. Každý rok navíc po celé republice masivně podporujeme akce ke Světovému dni ledvin, otevíráme naše střediska široké veřejnosti, nabízíme jí zdarma preventivní vyšetření a konzultace. Naší velkou snahou je také úspěšné příběhy zveřejňovat v médiích a zvyšovat tak povědomí o prevenci i léčbě onemocnění ledvin u co nejširší veřejnosti. Obecně si však myslím, že osvěta stále dostatečná není.

 

Vaše pracoviště je součástí řetězce obdobných zařízení fungujících pod značkou B. Braun Avitum. Jak vám a vašim pacientům pomáhá spojení s partnerem z oblasti zdravotnického průmyslu?

Do začátku minulého roku jsem pracovala ve státních zdravotnických zařízeních. Nefrologickému oboru jsem se učila pět let na Klinice nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze. Ze zkušeností získaných tam čerpám dodnes. Poté jsem pracovala v Nemocnici TGM v Hodoníně, kde jsem se věnovala spíše obecné interně, ale i nefrologii. Obecně fungování zdravotnického zařízení pod zkušenou a úspěšnou firmou je, podle mého názoru, méně svazující, co se týče omezení a limitů. Jsem ráda, že zde mohu vykonávat práci nefrologa s velkou podporou, což je hlavní výhodou především pro pacienty.

Převzato ze Zdravotnických novin 6, příloha Lékařské listy plus, 2013, se souhlasem redakce

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie