Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

V České a Slovenské republice zvyšujeme standardy díky evropským dotacím

8. Září 2010

V České a Slovenské republice zvyšujeme standardy díky evropským dotacím

Společnosti skupiny B. Braun v rámci českého a slovenského trhu udávají kvalitou svých služeb v mnohém směr. Zejména v posledních letech jim v tom napomáhá úspěšné čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, které jsou určeny ke snížení ekonomických a sociální rozdílů mezi jednotlivými členskými státy a regiony v rámci Evropské unie.

„Prostřednictvím evropských dotací velmi úspěšně financujeme několik interních vzdělávacích projektů a nepřímo se na jejich čerpání podílíme také coby dodavatelé ve velkých investičních projektech,“ řekl MUDr. Lubomír Klepáč, MBA, ředitel a jednatel společností skupiny B. Braun Medical a Aesculap Vice President Sales Region Europe 4a. A ačkoli se jedná o projekty z nejrůznějších oblastí, ve výsledku mají všechny jediný společný cíl: zvýšit kvalitu služeb poskytovaných pacientům.

Komunikace mezi lékařem a pacientem je základem

„Jestliže někde platí okřídlené ,Mluviti stříbro, mlčeti zlato‘, ve zdravotnictví je tomu přesně naopak. Správná komunikace - ať už mezi lékařem a pacientem či v rámci lékařského týmu - je základem úspěchu. Proto jsme v uplynulém roce v B. Braun Avitum odstartovali komplexní program vzdělávání sester a lékařů pražských dialyzačních středisek nazvaný Bridge2COM,“ uvádí MUDr. Martin Kuncek, ředitel a jednatel české a slovenské skupiny B. Braun Avitum.

Zdravotníci se v rámci programu budou učit mimo jiné správné a efektivní komunikaci, tak aby jejich práce byla skutečně „týmová“ a v konečném důsledku přinášela co nejvíce užitku pacientům
i samotným zdravotníkům. „Bridge2COM je komplexní vzdělávací program zaměřený na zlepšení klinicko-pacientské i interpersonální komunikace, prohloubení odborných znalostí sester
a v neposlední řadě vytvoření fungujícího vzdělávacího systému, který zajistí udržitelnost znalostí
a dovedností zdravotníků,“ přibližuje náplň programu MUDr. Martin Kuncek a dodává: „Jedná se o zcela unikátní program, který je ovšem finančně náročný. Nám se na něj podařilo získat příspěvek od Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.“

V současnosti probíhá dvouletý pilotní projekt čtyř dialyzačních středisek v Praze. Tím však vzdělávací aktivity zdaleka nekončí. Právě Bridge2COM má do budoucna namodelovat a nastartovat ucelený program vzdělávání pro všechna mimopražská dialyzační střediska skupiny B. Braun Avitum.

Rozvoj komunikačních dovedností obchodních týmů

Do určité míry podobný vzdělávací projekt, zaměřený rovněž na rozvoj komunikačních dovedností,
v současnosti startuje také ve společnosti B. Braun Medical. Takřka stovka pečlivě vybraných lidí z řad obchodníků, lektorů Aesculap Akademie a servisních techniků podstoupí v průběhu dvou let nejrůznější školení, jejichž cílem bude prohloubení znalostí a kompetencí, zvýšení adaptability
a konkurenceschopnosti a zdokonalení prezentačních dovedností.

„I pro tyto aktivity čerpá B. Braun prostředky ze strukturálního fondu Evropské unie, konkrétně v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost“ doplňuje PharmDr. Jiří Lukeš, ředitel a jednatel společností B. Braun Medical.

Významný dodavatel investičních celků

B. Braun se do kontaktu s evropskými dotacemi zdaleka nedostává jen v rámci vlastních interních projektů. V mnoha z nich, jež jsou financovány prostřednictvím dotací evropských strukturálních fondů, B. Braun figuruje v roli dodavatele. V letech 2007-2009 společnost takto realizovala devatenáct různých projektů.

Příkladem největších z nich v rámci Integrovaného operačního programu bylo například vybavení traumatologického centra Fakultní nemocnice Brno, dodávka robotického systému CytoCare™ do Nemocnice České Budějovice a infuzní techniky do Nemocnice Tábor. Prostřednictvím financí poskytnutých z Regionálních operačních programů byla realizována dodávka zdravotnické techniky do dětského oddělení Nemocnice České Budějovice.

Společnosti skupiny B. Braun chtějí i v budoucnu pomocí evropských dotací aktivně rozvíjet vzdělávání svých zaměstnanců a zdravotnického personálu a tím i kvalitu poskytovaných služeb. V rámci Evropských strukturálních fondů se chtějí ucházet o realizace významných investičních celků do řady zdravotnických zařízení v České republice i na Slovensku.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Významní čeští nefrologové po zahájení očkování proti covidu-19 oslovili Ministerstvo zdravotnictví, aby při vakcinaci zařadilo do prioritních skupin i dialyzované pacienty. Přístup k očkování se podařilo zajistit a dialyzovaní už mají dostupnější i preventivní léčbu.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka: Cellistypt® N-W. Nejnovější zpevněná fibrilární forma Cellistypt® N-W byla designována tak, aby vyhověla speciálním potřebám laparoskopické chirurgie.

05.05.2021
Aktuality z B. Braun

Sport ho provází už od malička. Nejen on, ale i celá jeho rodina se řadí mezi aktivní sportovce. I když se vyčerpá na sjezdovce nebo během, je to pro něj hlavně relax. Profesor Matějovič se věnuje vnitřnímu lékařství a intenzivní péči a rukama mu projdou často pacienti v přímém ohrožení života.

01.04.2021
Lidé a společnost