Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Užití Manipleru AZ v neurochirurgii

23. Říjen 2015

Užití Manipleru AZ v neurochirurgii

Každá chirurgická rána má s ohledem na lokalizaci svoje specifika. Výjimkou není ani operační rána na hlavě. Po několikahodinové mikrochirurgické operaci často chirurgům nezbývá na uzávěr rány mnoho sil a trpělivosti. Komplikace hojení rány mají však v této oblasti velmi závažné následky, kdy je velmi pravděpodobná i nutnost několika dalších chirurgických zákroků a někdy také dočasného několikaměsíčního handicapu ve smyslu defektu pokrývek hlavy.

 

Kůže na hlavě vyžaduje perfektní adaptaci

Jedná se o rány často až třicet centimetrů dlouhé, uzavírané nejčastěji ve dvou vrstvách. Charakter kůže na hlavě vyžaduje perfektní adaptaci a poměrně velkou hustotu stehů při dobré kontrole prokrvení okrajů rány.

V současné době se na podkoží, respektive galea aponeurotica, poměrně ustáleně používají vstřebatelné materiály, které se podle zvyklostí chirurga a potřeby hemostázy aplikují pokračujícím stehem nebo jednotlivými stehy. Nevstřebatelný materiál má tendenci (i za několik let) tvořit pozdní stehové píštěle a vzniká riziko rozsáhlých, sekundárně hlubokých a někdy až epidurálních infekcí. Na našem pracovišti používáme proto Safil o síle 3/0 nebo 2/0 (syntetické potahované pletené vlákno z polyglykolové kyseliny, pevnost čtrnáct dnů, kompletní vstřebatelnost šedesát až devadesát dnů). 

 

Hustší aplikace svorek umožňuje dokonalejší adaptaci rány

Vzhledem k délce rány jsme z praktických důvodů začali na kožní vrstvu používat kožní stapler Manipler AZ. Je nabitý 35 kožními kovovými svorkami, což je při délce ran na hlavě vcelku přiměřený počet a často je spotřebován kompletně. Zkušenost ukazuje, že kromě extrémní rychlosti sutury je díky nízké ischemizaci možná hustší aplikace svorek, a tím také dochází k dokonalejší adaptaci rány.

 

Méně komplikací při hojení, více komfortu pro pacienta

Hojení je nekomplikované a při převazech lze ránu dobře očistit, protože svorky prakticky nezasahují nad úroveň kůže. Extrakce se provádí speciálními klíšťkami a je možná v obvyklý sedmý až osmý den. V přibližně týdenním vlasovém porostu je navíc její provedení mnohem jednodušší a pro pacienta komfortnější než u konvenčních stehů.

Provádění kontrolních CT vyšetření je bezproblémové, kovových artefaktů je minimum, a obraz tedy není znehodnocen kovovým materiálem. Pouze v případě, kdy počítáme s časnou pooperační MRI kontrolou (například v případě operací gliových tumorů mozku), je použití stapleru kontraindikováno, a to především z důvodu metalických artefaktů.

 

Užití stapleru na suturu kůže chirurgické rány hlavy se nám osvědčilo a používáme ho dnes zcela rutinně jak u traumat, tak u celé řady ostatních výkonů na hlavě, s výjimkou časně prováděných pooperačních MR.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Za dobu své existence se kožní staplery plně etablovaly na pracovištích popáleninové medicíny. Dnes si už stěží dokážeme představit klinickou praxi bez nich. 

19.09.2022

Ročně se v nemocnicích o ostré předměty poraní stovky zdravotníků. Riziko poranění výrazně snižují právě jednorázové bezpečnostní skalpely s výsuvnou čepelí.

15.08.2022

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
Dezinfekce a hygiena