Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Užití Manipleru AZ v neurochirurgii

23. Říjen 2015

Užití Manipleru AZ v neurochirurgii

Každá chirurgická rána má s ohledem na lokalizaci svoje specifika. Výjimkou není ani operační rána na hlavě. Po několikahodinové mikrochirurgické operaci často chirurgům nezbývá na uzávěr rány mnoho sil a trpělivosti. Komplikace hojení rány mají však v této oblasti velmi závažné následky, kdy je velmi pravděpodobná i nutnost několika dalších chirurgických zákroků a někdy také dočasného několikaměsíčního handicapu ve smyslu defektu pokrývek hlavy.

 

Kůže na hlavě vyžaduje perfektní adaptaci

Jedná se o rány často až třicet centimetrů dlouhé, uzavírané nejčastěji ve dvou vrstvách. Charakter kůže na hlavě vyžaduje perfektní adaptaci a poměrně velkou hustotu stehů při dobré kontrole prokrvení okrajů rány.

V současné době se na podkoží, respektive galea aponeurotica, poměrně ustáleně používají vstřebatelné materiály, které se podle zvyklostí chirurga a potřeby hemostázy aplikují pokračujícím stehem nebo jednotlivými stehy. Nevstřebatelný materiál má tendenci (i za několik let) tvořit pozdní stehové píštěle a vzniká riziko rozsáhlých, sekundárně hlubokých a někdy až epidurálních infekcí. Na našem pracovišti používáme proto Safil o síle 3/0 nebo 2/0 (syntetické potahované pletené vlákno z polyglykolové kyseliny, pevnost čtrnáct dnů, kompletní vstřebatelnost šedesát až devadesát dnů). 

 

Hustší aplikace svorek umožňuje dokonalejší adaptaci rány

Vzhledem k délce rány jsme z praktických důvodů začali na kožní vrstvu používat kožní stapler Manipler AZ. Je nabitý 35 kožními kovovými svorkami, což je při délce ran na hlavě vcelku přiměřený počet a často je spotřebován kompletně. Zkušenost ukazuje, že kromě extrémní rychlosti sutury je díky nízké ischemizaci možná hustší aplikace svorek, a tím také dochází k dokonalejší adaptaci rány.

 

Méně komplikací při hojení, více komfortu pro pacienta

Hojení je nekomplikované a při převazech lze ránu dobře očistit, protože svorky prakticky nezasahují nad úroveň kůže. Extrakce se provádí speciálními klíšťkami a je možná v obvyklý sedmý až osmý den. V přibližně týdenním vlasovém porostu je navíc její provedení mnohem jednodušší a pro pacienta komfortnější než u konvenčních stehů.

Provádění kontrolních CT vyšetření je bezproblémové, kovových artefaktů je minimum, a obraz tedy není znehodnocen kovovým materiálem. Pouze v případě, kdy počítáme s časnou pooperační MRI kontrolou (například v případě operací gliových tumorů mozku), je použití stapleru kontraindikováno, a to především z důvodu metalických artefaktů.

 

Užití stapleru na suturu kůže chirurgické rány hlavy se nám osvědčilo a používáme ho dnes zcela rutinně jak u traumat, tak u celé řady ostatních výkonů na hlavě, s výjimkou časně prováděných pooperačních MR.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Stabimed® není pouze název jednoho přípravku, ale celého systému péče o nástroje, jak termostabilní, tak termolabilní. Uživatelé tak mají k dispozici přípravky na flexibilní a rigidní endoskopy, které však stejně dobře vyhovují i standardním chirurgickým nástrojům a příslušenství.

09.05.2017
Dezinfekce a hygiena

v Ústavu pro péči o matku a dítě, díky komplexnímu přístupu k obměně instrumentária.

13.12.2016
Chirurgie

Primář Ortopedického oddělení Kluadiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi MUDr. Pavel Šedivý o tom, proč je dobré mít asistenta, který neumdlévá.

25.10.2016
Chirurgie