Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Úspěšná prevence infekcí - soubor efektivních opatření

redakce Braunovin

23. listopad 2021

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

Vznik infekce v operační ráně vede k ekonomické i osobní zátěži. Za určitých okolností může až zdvojnásobit dobu pobytu pacienta v nemocnici4, čímž přináší nemalé dodatečné náklady (pozn.: náklady na péči či ošetření SSI jsou v průměru 2,9x vyšší než standardní péče5). Pro pacienta pak představuje velkou hrozbu osobní tragédie s enormním psychosociálním stresem.

Aby bylo těmto hrozbám zabráněno, je nezbytné nastavit správné postupy jak v nemocnici, tak mimo ni. Odborníci ze společnosti B. Braun proto detailně zkoumali „cestu pacienta“ zdravotnickým zařízením, posuzovali doporučené guidelines vydané WHO, CDC, RKI, a odborné studie, aby označili kritické body možného vzniku infekcí. Díky tomuto zkoumání byli schopni navrhnout efektivní řešení, jak předcházet vzniku infekce v operační ráně. V tomto článku se zaměříme pouze na tři kritická místa, která ovlivňují výsledek „cesty pacienta“ (pozn.: tento pojem můžete znát i pod anglickým označením „pacient pathway“), a to po jednom z každého časového úseku této cesty. Tyto úseky se dělí na úkony před operací, úkony během operace a v neposlední řadě úkony prováděné po provedení chirurgického zákroku.

Víme, že velkým problémem u operací bývají pacienti fungující jako nosiči bakterií rezistentních na antibiotika – například MRSA (pozn.: Methicilin /Multi resistant Staphylococcus aureus, běžně se vyskytující na kůži, v nose či hrdle až 25 % zdravých lidí6 včetně rezistentních kmenů – MRSA). Nebezpečí je ale podstatně více.

První úsek cesty pacienta začíná v jeho domácím prostředí. Ano, odpovědnost za předoperační přípravu u plánovaných operací jsme z části přesunuli na pacienta. Nebudeme již dělat cílený screening pacientů a na rezistentní kmeny bakterií, jak se mnohdy dělo a někdy stále děje. Tento screening spočíval ve vyhledávání pouze rizikových pacientů s potenciálním vznikem komplikací. Vyhledávání pacientů je časově i finančně náročné, a tedy ne-efektivní, jak prokázala provedená studie. Ve studii se porovnávala incidence SSI ve dvou skupinách pacientů. Prvá skupina pacientů, ve které byli všichni dekolonizováni před operací, vykázala 4,8 krát menší výskyt infekcí v operační ráně než u druhé skupiny, ve které byli dekolonizováni pouze pacienti pozitivní na Stafylococcus aureus. (viz obrázek + odkaz v obrázku).

K dekolonizaci pacientů úspěšně využíváme přípravky řady Prontoderm®, které vykazují účinnost na široké spektrum mikroorganismů, včetně rezistentních kmenů7 a jsou bezpečné i pro laické použití. Díky unikátnímu složení rychle odstraňuje bakteriální kolonizaci kůže a zároveň poskytuje antibakteriální bariérový účinek po dobu až 24 hodin8. B. Braun vytvořil a doporučuje postup dekolonizace kůže nejen v místě předpokládaného operačního pole, ale i v širší oblasti. Na kůži i ochlupenou použijeme přípravek Prontoderm® Foam. Dále se zaměřujeme na vestibul nosu a ústa, pro které jsou k dispozici cílené produkty Prontoderm® Nasal gel a ProntOral®. Tyto přípravky lze zakoupit jednotlivě, nebo v dekolonizační sadě, která mimo zmíněných přípravků obsahuje i podrobný návod, jak se v domácím prostředí připravit na plánovanou operaci.

Aby se pacient mohl cíleně připravovat na operaci v domácím prostředí musí mít dostatek informací od lékaře a sestry. Proto jsme připravili pro pacienty informační letáky, které mohou obdržet v rámci předoperační edukace od sestry nebo lékaře. Dalším informačním kanálem pro pacienta mohou být i edukační videa přístupná z webového prohlížeče. https://www.youtube.com/watch?v=dE2HukkJF4A

Samotný chirurgický zákrok je dalším úsekem, kde může docházet k rozšíření SSI:
infekce spojené se zdravotní péčí (HAI) prokazatelně souvisejí s významnou morbiditou, prodlužují dobu hospitalizace a tím zvyšují náklady nemocničním zařízením. Způsobují pacientům bolesti, diskomfort a bývají příčinou dlouhodobého či trvalého zdravotního postižení. Zdrojem kontaminace operační rány může být bakteriální adherence a kolonizace šicího materiálu. Nejlepším způsobem, jak bojovat proti infekcím v operační ráně, je předcházet tvorbě biofilmu racionální antibiotickou profylaxí, náležitou předoperační dezinfekcí operačního pole, vyplachováním ran moderními irigačními prostředky a zároveň využíváním šicího vlákna materiálu ošetřeného antimikrobiální technologií. Technologie impregnace nebo potažení chirurgických šicích vláken antibakteriálními látkami slouží k zabránění adherenci bakterií a kolonizaci. Novosyn CHD má inhibiční zónu proti většině patogenních mikroorganismů, které způsobují infekci v operační ráně, včetně Staphylococcus aureus (MRSA) a Staphylococcus epidermis (MRSE).

Šicí materiál Novosyn CHD je určen pro ošetření ran, která vyžadují suturu syntetickým a vstřebatelným pleteným vláknem. Je vhodný k ligaturám a sešití měkkých tkání, a to zejména v oblasti trávicího traktu, v gynekologii, urologiii a ortopedii.

Správné ošetřování pooperační rány je nedílnou součástí péče o pacienta. V nemocnici mají nastavený postup pro ošetřování pooperační rány. Pokud je pacient propuštěn do domácího ošetření a nemá ránu zcela zhojenou, doporučujeme, aby po odkrytí, případně při výměně krytí dodržoval dostatečnou hygienu rány, to znamená osprchovat ji a přiložit obložku (čtverec napuštěný Prontosan roztokem) a ponechat zhruba 15 minut na ráně. Pokud není lékařem indikována lokální terapie, stačí ránu překrýt např. Askina Dressil Border. Jeli však v ráně přítomna infekce, doporučujeme k obložkám připojit i aplikaci Protosan wound gelu X na spodinu rány, který dekontaminuje a následně rozpouští nekrózu a podporuje proces hojení (granulaci tkáně). Gel je vždy nutno krýt takovým sekundárním krytím, aby se do něj gel nevsákl a rána nezůstala na suchu.

Pokud je již rána zhojena a jsou odstraněny stehy, je vhodné dále s péčí pokračovat. Doporučujeme nadále dostatečnou hygienu a připojit promazávání jizvy nebo tlakovou masáž. Tlakové masáže pomáhají proti vzniku hypertrofického jizvení. Provádět je lze pouze pokud je jizva zhojená, nebolestivá, bez zarudnutí, hematomu a známek infekce. Proto během procesu vyzrávání jizvy doporučujeme použít produkt Askina Scar Repair.

Askina® Scar Repair je silikonové krytí určené na hojení hypertrofických a keloidních jizev k opakovanému použití. Může se použít také na uzavřené rány jako prevence hypertrofického nebo keloidního zjizvení po chirurgickém zákroku.

Zvyšování úrovně compliance HDR, odstraňování rizik v pacientské cestě zdravotnickým zařízením, informování pacientů o rizicích vzniku SSI a o možném způsobu jejich eliminace je cesta k bezpečné nemocnici pro pacienta i zdravotnický personál.

Chcete se o prevenci infekce dozvědět více?

 Prontoderm® roztok, Prontoderm® pěna, Prontoderm® utěrky, Prontoderm® Nasal gel, jsou zdravotnické prostředky určené k dekolonizaci MDRO fyzikální očistou, vhodné pro použití v oblasti zdravotnictví, pro očistu před operací. Zdravotnické prostředky vytvářejí dlouhodobou antimikrobiální bariéru jako prevenci rekolonizace transientní mikroflórou, zabraňují růstu, šíření a přenosu MDRO a snižují zápach. PronOral® je zdravotnický prostředek určený k dekolonizaci MDRO ústní dutiny a hrdla fyzikální očistou, zabraňuje růstu, šíření a přenosu MDRO. Působí preventivně proti vzniku plaků/povlaků, zubního kazu, parodontitidy a gingivitidy. Je vhodný u pacientů s poškozenými sliznicemi. Technické informace: . Prontoderm® roztok, pěna, utěrky pro očistu celého těla: 0,11% Polyaminopropylbiguanid (Polyhexanid), povrchově aktivní látky, pomocné látky. Prontoderm® Nasal Gel (nízko viskózní gel) pro dekolonizaci nosu: 0,1% Polyaminopropylbiguanid (Polyhexanid), Glycerin, HydroxyethylceIuIóza, pomocné látky.ProntOral® na výplach ústní dutiny:0,15%Polyaminopropylbiguanid (Polyhexanid), Aroma, Cyclamát sodný, povrchově aktivní látky, pomocné látky. Vedlejší účinky: Ve velmi vzácných případech může po použití roztoku nebo pěny Prontoderm® dojít k výskytu suché kůže nebo mírného pocitu pálení, které však po několika minutách opět zmizí. Řada přípravků Prontoderm® / ProntOral® nesmí být použita u pacientů, o nichž je známo, že trpí alergií na některou obsaženou látku, nebo při podezření na takovou alergii. Přípravky používejte tak, aby se nedostaly do středního a vnitřního ucha a do očí! Nepoužívejte v kombinaci s aniogenními tenzidy, protože by tím mohlo dojít k narušení účinnosti. Před použitím Prontodermu® odstraňte vodou z pokožky rezidua mýdla nebo mycích emulzí. Je třeba se vyhnout použití jiných přípravků současně s přípravky Prontoderm®. Omezení pro použití: Těhotenství a kojení: Nejsou známy žádné údaje, které by svědčily pro mutagenní nebo embryotoxické účinky obsahových látek. Vzhledem k tomu, že nedochází k systémovému vstřebávání polyhexanidu, je přestup této látky do mateřského mléka nepravděpodobný. Vzhledem k nedostatečným klinickým zkušenostem u těhotných a kojících žen, novorozenců a malých dětí by však Prontoderm®/ProntOral® měly být v těchto případech používány pouze po důkladném klinickém uvážení. Obecné bezpečnostní pokyny: Určeno pro použití pouze na neporušenou kůži a sliznice. Není určeno pro infuze nebo injekce! Nepolykat. V případě požití je třeba provést výplach dutiny ústní, vypít dostatečné množství vody a poradit se s lékařem. V případě kontaktu s očima proveďte řádný výplach očí dostatečným množstvím vody, včetně míst pod očními víčky. V případě trvajícího podráždění očí je nutno konzultovat s odborným lékařem. ! Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Askina® Scar repair je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je hojení hypertrofických a keloidních jizev, může se použít i na uzavřené rány jako prevence hypertrofického nebo keloidního zjizvení po chirurgickém zákroku. Pouze pro vnější použití. Kontraindikace: Pokud se objeví příznaky podráždění nebo infekce, nebo se stav jizvy nečekaně zhorší, je potřeba konzultace s lékařem. Dbejte opatrnosti v případě známé alergie na silikon. Výrobek se nemůže používat na otevřenénebo infikované rány. Bezpečnostní pokyny: Nenapínejte krytí během aplikace, protože pnutí může způsobit kožní poranění a odlepení krytí v rozích. Aby se zabránilo podráždění pokožky a zajistila se dobrá přilnavost, ujistěte se, že je pokožka před aplikací krytí čistá, nejsou na ní zbytky mýdla ani krému a je důkladně osušena. Nepoužívejte, je-li před prvním použitím balení poškozeno nebo otevřeno. Informace pro použití: Krytí Askina® Scar repair by se mělo nosit 24 hodin denně, odstraňovat by se mělo jedenkrát denně během sprchování nebo koupaní, aby se zkontrolovala a umyla pokožka. Krytí samotné se umývat nemusí. Krytí by mělo pokrývat celý povrch jizvy s přesahem minimálně 1 cm přes okraj jizvy. Pokud jizva vyžaduje více než jedno krytí, měly by se umístit vedle sebe, aniž by došlo k jejich překryvu. Při použiti Askina® Scar repair společně s krémy či pleťovými vodami zajistěte, že krytí přesahuje natřenou plochu a byla tak zabezpečena dostatečná přilnavost. Za normálních podmínek se může jedno krytí Askina® Scar repair používat opakovaně 3 až 7 dní, nebo dokud je přilnavá schopnost dostatečná k udržení krytí na místě. Jako prevence by se krytí Askina® Scar repair mělo používat po dobu 2 až 6 měsíců, v závislosti na stavu jizvy. Krytí je vodotěsné a může se nosit při koupání a sprchování. Může byt zastřihnuto na potřebnou velikost, pokud je potřeba, a lze snadno odstranit, aniž by způsobilo poranění. Zvláštní upozornění: Bylo prokázáno, že topická aplikace silikonu má pozitivní vliv na hypertrofické jizvy a keloidy. Zlepšení stavu staré jizvy může trvat od 3 měsíců do jednoho roku, v závislosti na stavu zjizvené tkáně. Výrobcem zdravotnického prostředku je B Braun Hospicare Ltd. Collooney, Co. Sligo, F91 C892, Ireland. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Novosyn CHD je zdravotnický, sterilní, pletený, syntetický, vstřebatelný materiál chirurgického šití. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aproximace měkkých tkání. Materiál je potažen antibakteriální látkou chlorhexidin diacetát ke snížení rizika uchycení bakterií a kolonizace stahu bakteriemi. Indikace: V oblasti gastrointestinálního traktu, gynekologii, urologii a podvazování. Kontraindikace: V oblasti, kde je potřebná prodloužená podpora uzavírání tkání šicím materiálem (například kardiovaskulární chirurgie). Je kontraindikován v oční chirurgii, ušní chirurgii, vždy zamezte kontaktu materiálu s tkáněmi vnitřního ucha a také v uzavírání ran kardiovaskulárních a neurologických tkání. Nesmí se používat u pacientů se známými alergickými reakcemi na chlorhexidin diacetát, protože by mohla být důsledkem anafylaktická reakce. Nepoužívejte materiál u dětí do 2 let. Bezpečnostní pokyny Materiál je zakázáno znovu sterilizovat. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Zdroje:

 1. B. Braun, 2016. Surgical site infections – risk prevention by surgical gloving. www.bbraun.com/content/dam/catalog/bbraun/bbraunProductCatalog/CW_01_NEW... (accessed Aug. 2016).

 2. Gottrup F. (2000): Prevention of surgical-wound infections, New England Journal of Medicine 342

 3. WHO report on the burden of epidemic Health Care-Associated Infection Worldwide, WHO 2011

 4. National Institute for Health and Clinical Excelence: Guidance. Surgicas Site Infection: Prevention and Treatment of Surgical Site Infection. London: RCOG Press, 2008 Oct

 5. Ploman R, G.N. (2000), The socio-economic burden of hospital acquired infection. Eurosurveiliance, Vol. 5(4)

 6. www.cdc.gov/incidod/dbmd/diseaseinfo/staphylococcus_food_g.htm

 7. Dokumentace k přípravku Prontoderm®: na vyžádání můžete obdržet rozsáhlý informační list s informacemi o biokompatibilitě, mikrobiologii, výsledcích klinických zkoušek, poznatky z období po uvedení na trh a odkazy na literaturu.

 8. Internal in Vitro Test - F. Brill 2008

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

 • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
 • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
 • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník