Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Usnadněte si hemostázu moderními prostředky

redakce Braunovin

25. duben 2013

Hemostáza

Zástava krvácení neboli hemostáza je pro chirurga naprosto klíčovou dovedností. Ke správnému provedení zákroku potřebuje přehled v operačním poli a jasnou identifikaci struktur.

Z ekonomického hlediska pak při větším krvácení dochází k prodloužení operačního času a zvýšení finančních nákladů. A samozřejmě nejzávažnějším důsledkem je krevní ztráta pro pacienta.

Od nepaměti se proto chirurgové snaží pečlivě vyhnout jakémukoliv zbytečnému krvácení v operačním poli. Od prvního kožního řezu staví podkožní krvácení, pečlivě suší preparované místo, precizně ozřejmují cévní struktury a preventivně je podvazují či přerušují k tomu určenými přístroji.

Z nejrůznějších důvodů může přesto k většímu krvácení dojít. Struktury mohou být nepřehledné, postiženy zánětem, nádorem, anatomické struktury přestávají platit a patologická tkáň může jevit odlišné vlastnosti než ta zdravá.

Hemostáza představuje v chirurgické praxi stálý problém. Ne vždy se ji daří vyřešit ligaturou, opichem, suturou či elektrokoagulací. Ani moderní způsoby, jako laserový paprsek, použití koagulace v ochranné argonové atmosféře, ultrazvuk či radiofrekvenční techniky, nemusí být vždy účinné. Klasická zástava krvácení tlakem longetami či rouškami, tzv. tamponáda, může být pouze dočasná.

Technicky náročné bývá ošetření difuzního parenchymového krvácení z velmi dobře prokrvených orgánů, jako jsou například játra či slezina. Mnohdy bývá krvácení natolik silné, že může rychle směřovat až k vykrvácení pacienta, exsangvinaci. U pacientů v těžkém hemoragickém šoku klesá tlak, krvácení je méně znatelné, a je tak obtížné ošetřit krvácení z více zdrojů a oblastí v co nejkratší době.

Proto chirurg vítá v této situaci vše, co mu hemostázu může usnadnit. Mimo již výše zmíněné přístroje k tomu slouží tzv. hemostatické přípravky, nejčastěji ve formě gázy, plstě nebo vaty. Mohou být vstřebatelné, nevstřebatelné, s příměsí nejrůznějších látek či působící zejména svojí členitou strukturou.

Společnost B. Braun se v poslední době zaměřila na sestavení ucelené nabídky hemostatik s cílem nabídnout jasné indikační schéma a širokou paletu možností při rozhodování, jak krvácení zastavit.

Oxidovaná celulóza, kaolín či bovinní kolagen

Jednou skupinou je oxidovaná celulóza. Tento materiál má výrazné hemostatické účinky, které jsou dále umocňovány jeho tvarem a způsobem zpracování. Celulóza je velmi dobře tělem snášena a po určité době dochází k její kompletní resorpci. Další výhodou je její relativně nízká cena.

Jsou však určité oblasti a indikace, kde operatér nechce nebo nemůže žádný cizorodý materiál v ráně ponechat. Týká se to zejména neurochirurgie, kde by docházelo k artefaktům, stínům při CT vyšetření, a dále při operacích na kostech, zejména páteři, kyčli, koleni, kde nelze žádný cizí materiál ponechat a krvácení se musí vyřešit během operace. V těchto případech se používá nevstřebatelný materiál impregnovaný kaolínem, s výrazným koagulačním efektem.

Další kapitolou jsou požadavky na pevnost krvácení stavějících materiálů, třeba v cévní chirurgii na podporu anastomózy pod stehy na cévách s velkým průměrem, jako je např. aorta či stehenní tepny. Zde se osvědčily materiály z bovinního kolagenu.

Pro urgentní krvácení tam, kde je potřeba skutečně rychle zasáhnout, jsou určeny kolagenní preparáty se speciální strukturou a rychlým nástupem účinku i bez předchozího zvlhčování atd.

Sangustop®

Sangustop® je vysoce účinné vstřebatelné rounovité hemostatikum. Skládá se z přírodních resorbovatelných vláken kolagenu hovězího původu. Kromě toho obsahuje také riboflavin. Produkt je stabilní vůči vlhkosti, a proto ho lze po zastavení krvácení i kompletně odstranit.

Vedle vynikajících hemostyptických vlastností se také vyznačuje dobrou tvarovací schopností, měkkostí a nasákavostí. Má silnou afinitu ke krvi. Díky své vláknité struktuře disponuje velkým povrchem, a vytváří tedy ideální strukturu pro adhezi trombocytů a posiluje tvořící se koagulum. Používá se pro lokální zástavu krve při kapilárním krvácení, při krvácení parenchymatózních orgánů, difuzním prosakování krve a jako podpůrný prostředek při jiných způsobech zástavy krvácení.

QuikClot®

QuikClot® je nevstřebatelné textilní hemostatikum impregnované kaolinem. Je určené pro zástavu krvácení při úrazech, operačních výkonech a intervenčních zákrocích. Jeho základem je měkká bílá netkaná textilie, ať už ve formě obinadla, vrstveného čtverečku různých rozměrů, roušky nebo tamponu. Kontakt lidské krve s kaolinem vyvolává srážení krve na principu „kontaktní aktivace“, tj. schopnosti krve srážet se při styku s různými povrchy. Kaolin reaguje prostřednictvím elektrostatické interakce s faktorem XII, přeměňuje ho na aktivovanou formu a aktivuje další části koagulační kaskády. Přímo působí také na krevní destičky tak, že podporuje jejich adhezi a schopnost napomáhat tvorbě koagula v místě poranění. Kaolin neovlivňuje přirozenou schopnost organismu zastavit hemokoagulaci po dosažení hemostázy, a urychluje tak koagulaci. Od roku 2008 je QuikClot® také součástí výbavy všech složek armády USA.

Okcel®

Okcel® je sterilní vstřebatelná pletenina (Okcel® H-T a H-D) nebo sterilní vstřebatelný měkký vrstvený materiál (Okcel® F). Připravuje se řízenou oxidací celulózy. Výrobek má bílou barvu a při stříhání nebo šití se netřepí. Používá se během chirurgických a minimálně invazivních postupů jako podpora pro kontrolu hemostázy u kapilárního, žilního i malého arteriálního krvácení. Pro použití u endoskopických výkonů může být stříhán na míru. Produktová řada Okcel® H-T o standardní hustotě pleteniny se používá na kontrolu kapilárního, malého venózního i arteriálního krvácení. Řada H-D s vyšší hustotou pleteniny, vyšší tloušťkou a lepší účinností slouží ke kontrole hemostázy u silnějšího kapilárního a žilního krvácení či krvácení z arteriol. Vláknitá verze Okcel® F se sníženou hmotností a extrémně vysokou ohebností se používá pro kontrolu hemostázy na velkých plochách, pro povrchovou aplikaci na nepravidelně tvarovaná místa nebo v obtížných místech přístupu. Jakákoliv část Okcelu® F může být od sebe snadno oddělena, a to takovým způsobem, že vlákna i nadále drží pohromadě, aniž by se nekontrolovaně uvolňovala do operačního pole.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník