Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Úsměv pro život vyhlásil Nejusměvavější nemocnici roku 2011

1. Prosinec 2011

Úsměv pro život vyhlásil Nejusměvavější nemocnici roku 2011

Fakultní nemocnice Hradec Králové a Swiss Med Clinic Planá si ze středoevropské konference Efektivní nemocnice odnesly ocenění Nejusměvavější nemocnice roku 2011, kterou vyhlásila Skupina B. Braun v rámci svého charitativního projektu Úsměv pro život.

Přes 30 tisíc pacientů
z celé České republiky hlasovalo v soutěži o Nejusměvavější nemocnici roku, kterou vyhlásil Úsměv pro život. Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo 85 nemocnic. Respondenti odpovídali  na otázku: „Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“ Více než 80 % z nich hlasovalo pro odpověď „často“ a „velmi často“. Oproti loňskému roku se množství pacientů, kteří mají z nemocnic pocit, že se na ně zdravotnický personál neusmívá téměř nikdy, nezměnil a tvoří 3 % odpovědí. 

Cenu „Nejusměvavější nemocnice roku 2011“ získaly

  • Fakultní nemocnice Hradec Králové v kategorii Fakultní nemocnice 
  • Swiss Med Clinic Planá v kategorii Krajské a městské nemocnice

„Titul Nejusměvavější nemocnice roku je pro zaměstnance Fakultní nemocnice Hradec Králové velmi zajímavým oceněním. Těší nás, že přes všechny problémy, které zmítají českým zdravotnictvím, si zaměstnanci dokážou najít úsměv pro své pacienty," říká k ocenění prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

„Toto ocenění, pocházející přímo od našich pacientů, je velkou odměnou a motivací pro celý tým našeho, poměrně nedávno založeného, nestátního zdravotnického zařízení. Jsme nesmírně rádi, že právě naše nemocnice je jedním z příkladů neustále se zlepšujících vztahů mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Všichni jsme si plně vědomi skutečnosti, že pobyt v nemocnici je nemalým stresem pro každého z pacientů, a proto se jej všemi dostupnými prostředky snažíme co možná nejvíce eliminovat. Trpělivý a vstřícný přístup k pacientům i jejich rodinám je jednou z priorit našeho zdravotnického zařízení. Uvedené ocenění je jasným důkazem, že cesta, kterou jsme zvolili a jež je i součástí naší firemní politiky, je správná,“ řekl k získané ceně MUDr. Dan Romortl, ředitel Swiss Med Clinc Planá.

„U prvního ročníku soutěže o Nejusměvavější nemocnici roku nás velice mile překvapil obrovský zájem veřejnosti. Je vidět, že lidé posuzují zdravotnická zařízení nejen podle kvality poskytované péče, ale rovněž podle přístupu personálu, jejich ochotě a vstřícnosti vůči pacientům,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun a garant charitativního projektu Úsměv pro život . „Podstatou projektu Úsměv pro život je dodávat pacientům v nemocnicích pozitivní náladu, protože bez ní jde uzdravování o poznání hůře. Jsme rádi, že si soutěž o Nejusměvavější nemocnici získala své příznivce, a máme tak možnost ocenit nemocnice, jejíž zaměstnanci při své každodenní práci nezapomenou na šíření optimismu a dobré nálady a při léčení svých pacientů myslí také na jejich duševní pohodu,“ dodává k ocenění Kuncek .

Průměrné výsledky za Českou republiku

Otázka: „Jak často se personál při komunikaci s vámi usmívá?“

Odpověď Počet hlasů V %
Téměř nikdy 898 2,93
Méně často 2492 8,12
Nevím 2373 7,73
Často 12 114 39,47
Velmi často 12 812 41,75
Celkem 30 689 100,00

Otázka týkající se úsměvů byla letos podruhé součástí soutěže NEMOCNICE ČR 2011, kterou každoročně vyhlašuje nezisková organizace HealthCare Institute. Nemocnice byly hodnoceny na základě třech kritérií: Finanční zdraví, Spokojenost pacientů a Spokojenost zaměstnanců. Absolutním vítězem pro rok 2011 se v kategorii celá Česká republika stala Nemocnice Na Homolce a v kategorii fakultních nemocnic byla nejlépe hodnocenou Fakultní nemocnice Ostrava.

Více o projektu Úsměv pro život

Úsměv pro život je charitativní projekt Skupiny B. Braun, jehož cílem je duševně podpořit dlouhodobě nemocné pacienty. Hlavním partnerem je občanské sdružení Zdravotní klaun (www.zdravotniklaun.cz )
a podpora společného projektu Koš plný humoru. Úsměv pro život je každoročním vyhlašovatelem soutěže Nejusměvavější nemocnice roku. Více na www.usmevprozivot.cz .

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun