Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Unikátní metoda CO2 pomocí systému OMNI ve FN Brno

12. Březen 2021

Unikátní metoda CO2 pomocí systému OMNI ve FN Brno

Na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno se poprvé v České republice uskutečnilo ošetření pacienta unikátní patentovanou metodou mimotělního odstranění CO2 (Extracorporeal CO2 Removal) pomocí systému OMNI.

Extracorporeal CO2 Removal (ECCO2R) je minimálně invazivní mimotělní odstranění CO2 a slouží jako relativně nová metoda pro podporu funkce plic. Na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny byla tato metodu poprvé v České republice použita v prosinci 2020 pomocí přístroje OMNI (výrobce B. Braun) s patentovaným setem OMNIset ECCO2R. 

Brněnští zdravotníci se rozhodli zahájit ECCO2R u pacienta se vstupními hodnotami pCO2 12,6 kPa. Po dvou hodinách terapie došlo k poklesu parciálního tlaku CO2 na hodnotu 8,49 kPa. Mohli tak následně přistoupit k úpravě ventilačního režimu. I přes rozsáhlé postižení plic pacienta a po úpravě ventilace se hodnoty pCO2 udržovaly kolem 9 kPa po celou dobu ošetření, které trvalo 72 hodin.

Přístroj OMNI se standardně používá pro kontinuální náhradu funkce ledvin (CRRT), a tak byla současně s CRRT provedena také ECCO2R. Patentované zapojení oxygenátoru do mimotělního krevního okruhu systému OMNI spočívá v jeho v predilučním zapojení (před hemofiltrem), které je výhodné z několika důvodů. Vzhledem k tomu, že eliminace CO2 je přímo závislá na dosaženém průtoku krve, zapojení oxygenátoru před hemofiltrem zajišťuje maximální průtok krve oxygenátorem. Současně tím klesá riziko vysrážení krve a lze použít oxygenátor s větší plochou – v tom případě 1,8 m2. Výrobce uvádí, že průměrná eliminace CO2 se pohybuje kolem 35 %.

ECCO2R je nejčastěji používána jako podpůrná léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a potenciálně také při léčbě pacientů se syndromem akutní respirační tísně (ARDS). Konvenční mechanická plicní ventilace při léčbě ARDS, jako invazivní metoda, může způsobit vážné poškození plic. Naopak vhodným načasováním použití ECCO2R lze zahájit ochrannou, tzv. ultraprotektivní ventilační léčbu (Vt < 6 ml/kg). ECCO2R se jeví v indikovaných případech jako předstupeň k napojení pacienta na ECMO nebo je vhodná také pro pracoviště bez možnosti použití ECMO coby nová možnost podpory funkce plic.

 

redakce Braunovin
Průměrně: 3 (1 hlas)