Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Unikátní chromkobaltový stent

3. Prosinec 2009

Unikátní chromkobaltový stent

Společnost B. Braun Melsungen AG, divize
Vascular Systems, rozšířila v těchto dnech své portfolio koronárních stentů rodiny Coroflex® o unikátní chromkobaltový stent Coroflex® Blue Ultra, který je určen do malých tepen o průměru do 2,5 mm.

Tento stent má hned dvě světová prvenství. Jako první a jediný na světě má tloušťku strutu 50 μm
a nejtenčí „crossing“ profil 0,84 mm (< 0,033˝). Díky novému PTCA balonku SeQuent II, který slouží jako nosič, vyniká i velmi tenkým vstupním profilem 0,016˝. Ve všech těchto parametrech tak výrazně přesahuje velmi oblíbený Coroflex® Blue, který je považován za jeden z nejflexibilnějších koronárních stentů na světě a stal se právem uznávaným standardem v této oblasti.

Skeptici by se mohli domnívat, že ještě větší flexibility a profilu bylo dosaženo na úkor radiální síly. Opak je však pravdou. Ultra disponuje excelentní radiální silou 1,5 bar proti běžnému stentu Coroflex® 316 L, který má 0,9 bar. Vaskulární spasmus přitom dosahuje tlaku 0,2 bar, tudíž je tato hodnota více než dostačující. Jde tak o absolutní špičku vývoje biomedicínských technologií a počítačových modelací, který otevírá nové možnosti v léčbě stenóz malých tepen do průměru 2,5 mm, jež jsou z velké části doménou DES (drug eluting stentů).

Ultra je ideální zejména pro pacienty, kteří nemohou dodržet požadavky pro dlouhodobou, tzv. g. duální antiagregační terapii, pro pacienty čekající na kardiochirurgii a také ve všech případech, kdy je DES příliš rigidní variantou s velkým profilem a nedaří se ho dopravit do cílové léze. Dále je tento nový stent optimální pro velmi kalcifikované léze, vysoce riskantní akutní koronární ssyndrom, infarkt myokardu
a vícečetné léze. Nezanedbatelnou a v poslední době zcela klíčovou otázkou je cenová hladina, výrazně nižší než u kvalitního DES.

Tato novinka tak může znamenat důležitou alternativu v léčbě u pacientů s postižením koronárních tepen do průměru 2,5 mm, kterých je až 25 % z celkového počtu všech případů. Další zajímavou možností je použití Coroflex® Blue Ultra s další unikátní novinkou B. Braun - v současnosti stále jediným lékovým PTCA katetrem na světě (DEB) SeQuent® Please, jejichž kombinace je předmětem probíhajících studií.

Coroflex® Blue Ultra se vyrábí v délkovém spektru 9 až 32 mm o průměrech 2,0, 2,25 a 2,5 mm,
a se svým strutem pouhých 50 μm a crossing profilem menším než 0,033˝ tak představuje nový mílový krok na poli tzv. „bare metal“ stentů (BMS). Dostupný bude i pro pro české pacienty od ledna 2010.

Mgr. Vladimír Ženčák, MBA
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory