Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Unikátní chromkobaltový stent

3. Prosinec 2009

Unikátní chromkobaltový stent

Společnost B. Braun Melsungen AG, divize
Vascular Systems, rozšířila v těchto dnech své portfolio koronárních stentů rodiny Coroflex® o unikátní chromkobaltový stent Coroflex® Blue Ultra, který je určen do malých tepen o průměru do 2,5 mm.

Tento stent má hned dvě světová prvenství. Jako první a jediný na světě má tloušťku strutu 50 μm
a nejtenčí „crossing“ profil 0,84 mm (< 0,033˝). Díky novému PTCA balonku SeQuent II, který slouží jako nosič, vyniká i velmi tenkým vstupním profilem 0,016˝. Ve všech těchto parametrech tak výrazně přesahuje velmi oblíbený Coroflex® Blue, který je považován za jeden z nejflexibilnějších koronárních stentů na světě a stal se právem uznávaným standardem v této oblasti.

Skeptici by se mohli domnívat, že ještě větší flexibility a profilu bylo dosaženo na úkor radiální síly. Opak je však pravdou. Ultra disponuje excelentní radiální silou 1,5 bar proti běžnému stentu Coroflex® 316 L, který má 0,9 bar. Vaskulární spasmus přitom dosahuje tlaku 0,2 bar, tudíž je tato hodnota více než dostačující. Jde tak o absolutní špičku vývoje biomedicínských technologií a počítačových modelací, který otevírá nové možnosti v léčbě stenóz malých tepen do průměru 2,5 mm, jež jsou z velké části doménou DES (drug eluting stentů).

Ultra je ideální zejména pro pacienty, kteří nemohou dodržet požadavky pro dlouhodobou, tzv. g. duální antiagregační terapii, pro pacienty čekající na kardiochirurgii a také ve všech případech, kdy je DES příliš rigidní variantou s velkým profilem a nedaří se ho dopravit do cílové léze. Dále je tento nový stent optimální pro velmi kalcifikované léze, vysoce riskantní akutní koronární ssyndrom, infarkt myokardu
a vícečetné léze. Nezanedbatelnou a v poslední době zcela klíčovou otázkou je cenová hladina, výrazně nižší než u kvalitního DES.

Tato novinka tak může znamenat důležitou alternativu v léčbě u pacientů s postižením koronárních tepen do průměru 2,5 mm, kterých je až 25 % z celkového počtu všech případů. Další zajímavou možností je použití Coroflex® Blue Ultra s další unikátní novinkou B. Braun - v současnosti stále jediným lékovým PTCA katetrem na světě (DEB) SeQuent® Please, jejichž kombinace je předmětem probíhajících studií.

Coroflex® Blue Ultra se vyrábí v délkovém spektru 9 až 32 mm o průměrech 2,0, 2,25 a 2,5 mm,
a se svým strutem pouhých 50 μm a crossing profilem menším než 0,033˝ tak představuje nový mílový krok na poli tzv. „bare metal“ stentů (BMS). Dostupný bude i pro pro české pacienty od ledna 2010.

Mgr. Vladimír Ženčák, MBA
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory