Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Umění spojovat

3. Červen 2009

Umění spojovat

Příchod jara je spjat s řadou významných veletrhů a akcí. Letos pro své zákazníky zorganizovala společnost B. Braun Medical nevšední společenský den. Tentokrát se pokusila propojit několik druhů umění - výtvarné, hudební a billiardové.

Společenské setkání konané 23. dubna bylo zahájeno v nenápadné odpolední kavárně v Parkhotelu Praha a pokračovalo prohlídkou expozice Národní galerie v sousedním Veletržním paláci. Téměř 110 návštěvníků setkání si prohlédlo stálou expozici věnovanou umění 20. a 21. století včetně prací nejvýznamnějších českých umělců.

Večer pokračoval oficiálním zahájením, kterého se za společnost B. Braun Medical ujal manažer marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., a své poděkování klientům a partnerům připojil za vedení společnosti MUDr. Lubomír Klepáč, MBA.

Velmi netradičním a zajímavým zážitkem bylo jistě následné vystoupení Jiřího Korna a několikanásobného mistra republiky Pavla Halamky s jejich billiardovou exhibicí. Během svého téměř devadesátiminutového vystoupení poutali pozornost účastníků setkání bravurními šťouchy a falšemi, jejichž mistrovské provedení bralo divákům doslova dech. Jiří Korn doprovázel exhibici také zpěvem a dokázal, že je stále ve skvělé formě, a to nejen billiardové. Korunou exhibice byla možnost poměřit si své billiardové síly s Jiřím Kornem, kterou řada účastníků skutečně využila.

V další části večera se o hudební doprovod staral kytarista Ivo Spyder Křižan a kulinářské umění kuchařů hotelu spolu s vínem vynikajících značek jen podtrhovaly atmosféru celého večera.        

Celý společenský den proběhl velice příjemně. Naší největší odměnou byla řada spokojených návštěvníků, kteří se zdrželi až do pozdních večerních hodin. 

redakce Braunovin

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun