Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Úhlově stabilní dlahy od Königsee Implantate

1. Únor 2008

Úhlově stabilní dlahy od Königsee Implantate

Divize Aesculap rozšiřuje spektrum traumatologických implantátů o další moderní úhlově stabilní dlahy od progresivního německého výrobce z Aschau

Malý výlet do historie na úvod

Pojem osteosyntéza má v traumatologii již poměrně dlouhou tradici. V roce 1890 jej zavedl Albin Lambotte z Bruselu, a měl tehdy na mysli především suturu kosti drátěným stehem. Již před ním se ale chirurgové (Pancoast, Barton, Lister, Langenbeck, Malgaigne) pokoušeli zlomené kosti spojit cizím, nejčastěji kovovým materiálem. Používali zejména stříbro, zlato, platinu, mangan, hliník, mosaz nebo měď. Do doby, kdy Lister objevil asepsi, však byly jejich pokusy z velké většiny neúspěšné a často smrtící.

První kostní dlahy aplikovali svým pacientům Bell a White. Dlahy byly pravoúhlé s držadlem, šrouby fixovány ke kosti. Šrouby i držadlo dlahy chirurgové ponechali čnít z rány a po zhojení je snadno odstranili. Rozvoj osteosyntézy dostal nový impuls s objevem rentgenového záření. Dlahy používané na přelomu 19. a 20. století (Lane, Vaneble, Eggers, Lambott, Shermann) byly podobné těm dnešním a byly vyrobeny z oceli nebo vanadiové oceli. Byly fixovány ke kosti samořeznými vruty a nezaručovaly dostatečnou stabilitu montáže. Proto byla léčba těmito implantáty spojena s častými komplikacemi, resorpcí kosti okolo dlah a šroubů, paklouby a selháním kovového materiálu.

Dlahy pro ošetření distálního radia - systém 2,7 mmDlahy pro ošetření distálního radia - systém 2,7 mmKostní hojení

Teprve práce Danisovy z let 1937 a 1949 objasnily mechanické neúspěchy dosavadních osteosyntéz. Danis zavedl nový typ šroubů a zaváděl je až po předvrtání a vyříznutí závitu do kosti. Kost poté v okolí šroubů zůstávala vitální, zmizely osteoresorpce v oblasti linií lomu a v oblasti zavedených šroubů, které byly příčinou předchozích selhání.

Danis pozoroval, že po takovéto aplikaci dochází při správné repozici k hojení zlomeniny bez nadměrného svalku, a nazval jej přímým, direktním kostním hojením. Hojení pomocí svalku nazýváme od té doby sekundárním, indirektním.

Zjednodušeně lze říci, že při absolutní stabilitě v oblasti linie lomu se kost hojí primárně bez viditelného svalku, při relativní stabilitě (tzn., že v oblasti linie lomu může docházet k mikropohybům) se kost hojí sekundárně za pomoci svalku.

Jaký je tedy rozdíl mezi klasickými a úhlově stabilními dlahami?

Kostní dlahy bez úhlové stability vycházejí z principů, které jsou popsány výše. Dlahy jsou fixovány přímo ke kosti po její deperiostaci. Tím je částečně narušeno cévní zásobení zlomené kosti. Pevnost osteosyntézy záleží na síle, kterou je dlaha pomocí šroubů přitažena ke kosti. Je nutné dosáhnout toho, aby třecí síly dlahy na povrchu kosti byly větší, než jsou tahové a tlakové síly působící na kost pohybem a zatížením končetiny. To klade velké nároky na spojení kost - šroub. Nedostatečnost pevnosti tohoto spojení (například v osteoporotické kosti) je příčinou selhání klasické dlahové osteosyntézy.

Oproti tomu úhlově stabilní dlahy umožňují pevné spojení šroub - dlaha. Dlaha tak pracuje jako vnitřní fixátor, stability je dosaženo již zavedením šroubů do dlahy, a tak na spojení kost - šroub působí výrazně menší střižné síly. Dlahy navíc není nutné zavádět na deperiostovanou kost, což je výhodnější pro cévní zásobení kosti. To všechno umožňuje použití úhlově stabilních dlah i v kosti horší kvality nebo v metafyzárních oblastech dlouhých kostí.

Úhlově stabilní dlahy tak v současnosti stojí na vrcholu dlouhého vývoje dlahové osteosyntézy.

Dlahy od Königsee Implantate

Divize Aesculap na český trh dodává od roku 2005 dlahy pro zlomeniny proximálního humeru a základní dlahy (systém 3,5 mm) pro osteosyntézu distálního radia.

Nyní tuto nabídku doplňují produkty firmy Königsee Implantate pro tyto anatomické lokalizace: 

  • Distální radiální dlahy: systém 2,7 a 2,0 mm; 
  • Proximální tibiální dlahy: L a T dlahy
  • Distální tibiální dlahy: modifikované anatomické clover leaf dlahy. 

Königsee Implantate (www.koenigsee-implantate.de) je moderní dynamická společnost, která každoročně rozšiřuje portfolio svých výrobků o množství nových produktů. Dlahy jsou vyrobeny z titanové slitiny a vybavené úhlově stabilními otvory s variabilním úhlem zavedení šroubů. To je nejnovější princip, který umožňuje operatérovi šroub nasměrovat přesně tam, kam je podle charakteru zlomeniny a prostorového uložení fragmentů potřeba.

MUDr. Jiří Šťovíček
divize Aesculap - ortopedie

MUDr. Jiří Šťovíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory