Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie: Článek

Účinná a šetrná dezinfekce hraje klíčovou roli – pro pacienty i zdravotníky.

Ing. Vladimír Čepelka

26. srpen 2021

Dezinfekce a hygiena NosoEx

Uplynulý rok nás přiměl ještě více uvažovat nad dezinfekcí rukou a přístupu k hygieně. Víc než kdy jindy jsme si ve zdravotnickém prostředí začali uvědomovat, že mezi používanými přípravky jsou velké rozdíly, co se týče účinnosti, i citlivosti k pokožce rukou.

Tyto rozdíly byly velmi patrné například na přípravcích nazývaných obecně jako „Anticovid“ vyrobených podle receptur WHO,1 když byl nedostatek kvalitních dezinfekcí. Přípravky vyrobené podle receptury WHO mají jednoduché složení a jsou určené pro oblasti s omezenou dostupností kvalitnějších produktů. I když i v těchto recepturách jsou obsaženy látky, které mají chránit pokožku rukou, zdravotníci záhy zjistili, že jejich pokožka trpí, vysychá a praská. Přípravky od firmy B. Braun (Promanum ® Pure či Softa-Man ® Viscorub) nicméně nabízejí komplexnější péči a ochranu a těší se pozitivním ohlasům ze strany zákazníků.

Pandemie přispěla ke zlepšení úrovně hygieny rukou

V nejkritičtějším období koronavirové pandemie výrazně vzrostla četnost provedených dezinfekcí rukou a skokově tak narostla i spotřeba dezinfekčního roztoku. Dosaženou úroveň se pak často podařilo na odděleních zachovat i při návratu k běžnému provozu. Pandemie tedy pomohla ke zlepšení úrovně hygienické dezinfekce rukou (HDR), což by mělo vést i ke snížení výskytu infekcí spojených s poskytováním zdravotnické péče (HAI) způsobených přenosem prostřednictvím rukou.

Automatický monitoring nabídne odpovědi

Je jasné, že ve zdravotnictví došlo k pozitivnímu posunu, otázkou však zůstává, o kolik jsme se vlastně v přístupu k hygieně rukou zlepšili. Observační metodika i statistické počítání vydané dezinfekce ze skladu jsou nepřesné a neadresné. Společnost B. Braun nabízí řešení této otázky v podobě automatického monitorovacího systému hygieny rukou NosoEx. Ten v reálném čase sleduje počty provedených aktivit (mytí, dezinfekcí) a množství vydaného roztoku (mycí emulze, dezinfekčního prostředku). Vyhodnocuje jednotlivé skupiny pracovníků, časové úseky a poskytuje další podklady pro kvalitní rozhodnutí, kam efektivně nasměrovat své úsilí. Výhodou je rychlá zpětná vazba na provedená opatření, školení a tréninky. Cílem zvyšování compliance HDR je snížení výskytu HAI způsobených přenosem prostřednictvím rukou, který je bez diskuse stoprocentně preventabilní.

Prevence infekce spojené s chirurgickými zákroky šetří náklady

Po letních měsících opět naroste operativa. Bude to velmi náročné období, protože k nově plánovaným operacím musíme připočítat i akutní, ale především odložené operace. Týmy na operačních sálech jsou schopny provést spočitatelný počet operací, problémy ale mohou nastat na lůžkových odděleních. V případě výskytu infekce spojené s výkonem chirurgických zákroků (SSI) se totiž prodlužuje doba hospitalizace pacienta v průměru v průměru o 3 až 20 dní oproti standardu, v případě výskytu SSI tedy dojde k zablokování potřebných lůžek, a tedy i ke s nížení počtu provedených zákroků a zvýšení nákladů nemocnice. SSI totiž prodražují i léčbu – celosvětově stojí 10 bilionů amerických dolarů ročně.2

Pomoci předcházet výskytu SSI, která přestavuje 38 %3 všech infekcí v nemocničním prostředí, má příprava pacienta před operací. Riziko vzniku infekce v místě operačního zákroku se výrazně zvyšuje u pacientů s přidruženými chorobami (diabetes, obezita, vysoký krevní tlak). Vhodnými přípravky ke snížení výskytu mikroorganismů v okolí operační rány, tedy ke snížení rizika vzniku SSI, je řada produktů Prontoderm ®, která díky unikátnímu složení rychle odstraňuje bakteriální kolonizaci kůže včetně rezistentních kmenů4 a zároveň poskytuje antibakteriální bariérový účinek po dobu až 24 hodin5. Klinickými studiemi je prokázáno, že omytí antimikrobiálními prostředky večer a ráno před plánovaným operačním výkonem může výskyt SSI snížit6. Společnost B. Braun připravila dekolonizační taštičku produktů Prontoderm ®, kterou si mohou pacienti zakoupit v nemocniční lékárně. Balíček Prontoderm ® obsahuje přípravky k ošetření kůže, dutiny nosní a dutiny ústní, tedy míst s vyšším výskytem mikroorganismů.

Zvyšování úrovně compliance HDR, odstraňování rizik v pacientské cestě zdravotnickým zařízením, informování pacientů o rizicích vzniku SSI a o možném způsobu jejich eliminace je cesta k bezpečné nemocnici pro pacienta i zdravotnický personál.


1 WHO, 2016. Hand hygiene and the surgical patient journey. https://www.who.int/gpsc/5may/EN_PSP_GPSC1_5May_2016/en/ (accessed Aug. 2016).
2 CDC, 2009. Surgical site infection (SSI) Toolkit. https://www.cdc.gov/HAI/ssi/ssi.html (accessed Aug. 2016).
3 B. Braun, 2016. Surgical site infections – risk prevention by surgical gloving. https://www.bbraun.com/content/dam/catalog/bbraun/bbraunProductCatalog/CW_01_NEW/en-01/b43/surgical-site-infections.pdf.bb-.09744868/surgical-site-infections.pdf (accessed Aug. 2016).
4 Dokumentace k přípravku Prontoderm®: na vyžádání můžete obdržet rozsáhlý informační list s informacemi o biokompatibilitě, mikrobiologii, výsledcích klinických zkoušek, poznatky z období po uvedení na trh a odkazy na literaturu.
5 Internal in Vitro Test - F. Brill 2008
6 Zywiel MB, et al. Advance pre-operative chlorhexidine reduces the incidence of surgical site infections in knee arthroplasty. Int Orthop. 2011; 35(7):1001–100.


Prontoral, Prontoderm Nasal Gel, Prontoderm Foam, Prontoderm Wipes jsou zdravotnické prostředky určené k dekolonizaci MDRO (multirezistentních mikroorganismů) fyzikální očistou, vhodné pro použití v oblasti zdravotnictví pro očistu před operací. Zdravotnické prostředky vytvářejí dlouhodobou antimikrobiální bariéru jako prevenci rekolonizace tranzientní mikroflórou, zabraňují růstu, šíření a přenosu mikroorganismů na pokožce a sliznicích lidského těla, snižují zápach. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, protože může obsahovat informace o rizicích spojených s používáním těchto zdravotnických prostředků a další důležité informace.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník