Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Chirurgie:

Účinná a šetrná dezinfekce hraje klíčovou roli – pro pacienty i zdravotníky.

Ing. Vladimír Čepelka

26. Srpen 2021

Dezinfekce a hygiena NosoEx

Uplynulý rok nás přiměl ještě více uvažovat nad dezinfekcí rukou a přístupu k hygieně. Víc než kdy jindy jsme si ve zdravotnickém prostředí začali uvědomovat, že mezi používanými přípravky jsou velké rozdíly, co se týče účinnosti, i citlivosti k pokožce rukou.

Tyto rozdíly byly velmi patrné například na přípravcích nazývaných obecně jako „Anticovid“ vyrobených podle receptur WHO,1 když byl nedostatek kvalitních dezinfekcí. Přípravky vyrobené podle receptury WHO mají jednoduché složení a jsou určené pro oblasti s omezenou dostupností kvalitnějších produktů.  I když i v těchto recepturách jsou obsaženy látky, které mají chránit pokožku rukou, zdravotníci záhy zjistili, že jejich pokožka trpí, vysychá a praská. Přípravky od firmy B. Braun (Promanum ® Pure či Softa-Man ® Viscorub) nicméně nabízejí komplexnější péči a ochranu a těší se pozitivním ohlasům ze strany zákazníků.

Pandemie přispěla ke zlepšení úrovně hygieny rukou

V nejkritičtějším období koronavirové pandemie výrazně vzrostla četnost provedených dezinfekcí rukou a skokově tak narostla i spotřeba dezinfekčního roztoku. Dosaženou úroveň se pak často podařilo na odděleních zachovat i při návratu k běžnému provozu.  Pandemie tedy pomohla ke zlepšení úrovně hygienické dezinfekce rukou (HDR), což by mělo vést i ke snížení výskytu infekcí spojených s poskytováním zdravotnické péče (HAI) způsobených přenosem prostřednictvím rukou.

Automatický monitoring nabídne odpovědi

Je jasné, že ve zdravotnictví došlo k pozitivnímu posunu, otázkou však zůstává, o kolik jsme se vlastně v přístupu k hygieně rukou zlepšili. Observační metodika i statistické počítání vydané dezinfekce ze skladu jsou nepřesné a neadresné. Společnost B. Braun nabízí řešení této otázky v podobě automatického monitorovacího systému hygieny rukou NosoEx. Ten v reálném čase sleduje počty provedených aktivit (mytí, dezinfekcí) a množství vydaného roztoku (mycí emulze, dezinfekčního prostředku). Vyhodnocuje jednotlivé skupiny pracovníků, časové úseky a poskytuje další podklady pro kvalitní rozhodnutí, kam efektivně nasměrovat své úsilí. Výhodou je rychlá zpětná vazba na provedená opatření, školení a tréninky. Cílem zvyšování compliance HDR je snížení výskytu HAI způsobených přenosem prostřednictvím rukou, který je bez diskuse stoprocentně preventabilní.

Prevence infekce spojené s chirurgickými zákroky šetří náklady

Po letních měsících opět naroste operativa. Bude to velmi náročné období, protože k nově plánovaným operacím musíme připočítat i akutní, ale především odložené operace. Týmy na operačních sálech jsou schopny provést spočitatelný počet operací, problémy ale mohou nastat na lůžkových odděleních. V případě výskytu infekce spojené s výkonem chirurgických zákroků (SSI) se totiž prodlužuje doba hospitalizace pacienta v průměru v průměru o 3 až 20 dní oproti standardu, v případě výskytu SSI tedy dojde k zablokování potřebných lůžek, a tedy i ke s nížení počtu provedených zákroků a zvýšení nákladů nemocnice. SSI totiž prodražují i léčbu – celosvětově stojí 10 bilionů amerických dolarů ročně.2